Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozszerzenie wspólności majątkowej nie wpływa na podatek

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-05-25

Przed małżeństwem nabyłem działkę budowlaną. Po zawarciu małżeństwa wspólnie z żoną wybudowaliśmy dom jednorodzinny. W 2011 r. sporządziliśmy umowę majątkową małżeńską rozszerzającą wspólność ustawową. Sprzedaży nieruchomości dokonaliśmy w 2016 r. Czy żona będzie musiała odprowadzić do urzędu skarbowego podatek od swojej części?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Od wielu lat nie jest jasnym, czy umowę rozszerzającą ustawową wspólność majątkową, zwiększającą w pewnym sensie majątek danego małżonka, podatkowo można zrównać z nabyciem, czy ew. nabyciem udziałów w tym majątku. Innymi słowy jaka jest tu dla małżonka niebędącego wcześniej właścicielem nieruchomości data jej nabycia? Organy podatkowe w tym zakresie od lat działają niejednolicie, część z nich uznaje, że umowy rozszerzające ustawową wspólność majątkową nie stanowią zbycia ani nabycia poszczególnych składników majątku, a inne uważają przeciwnie.

Wydaje się jednak, że powstała w ostatnich latach jednolita linia orzecznicza w tym zakresie, której początek dał w zasadzie wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2002 r. (sygn. III SA 2717/00), w którym sąd uznał, że włączenie do majątku małżonków, w drodze umowy rozszerzającej ustawową wspólność majątkową, nieruchomości stanowiącej majątek odrębny jednego małżonka nie jest nabyciem tej nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przez drugiego małżonka.

Powyższa teza utrwaliła się w orzecznictwie czego dowodem jest najnowszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 2 kwietnia 2015 r. (sygn. I SA/Ol 40/15), w którym sąd uznaje, że „(…) nie można przychylić się do stanowiska organu odwoławczego, że dokonane w niniejszej sprawie rozszerzenie wspólności majątkowej na mocy umowy zawartej pomiędzy skarżącym i jego żoną w dniu »(…)« mieściło się w pojęciu nabycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) u.p.d.o.f. Czynność ta, wbrew uznaniu organów podatkowych, nie wywierała skutku w postaci powstania obowiązku podatkowego w związku ze zbyciem prawa własności lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od dnia zawarcia ww. umowy przez małżonków. Okres pięcioletni, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f., należy bowiem w analizowanym przypadku liczyć od daty nabycia prawa przez małżonka, któremu przysługiwało to prawo przed jego objęciem wspólnością majątkową. Zauważyć należy, że w kwestii stanowiącej przedmiot sporu wypowiedział się nie tylko NSA w ww. wyroku z dnia 9 kwietnia 2002 r. (sygn. akt III SA 2717/00), ale również wojewódzkie sądy administracyjne (p. WSA w Rzeszowie z dnia 19 listopada 2013 r., sygn. akt I SA/Rz 949/13, WSA w Lublinie z dnia 8 stycznia 2014 r., sygn. akt I SA/Lu 1038/13, WSA w Krakowie z dnia 24 października 2014 r., sygn. akt I SA/Kr 1209/14, WSA w Gdańsku z dnia 29 października 2014 r., sygn. akt I SA/Gd 964/14). Poglądy przedstawione w tych orzeczeniach Sąd w składzie orzekającym w niniejszej sprawie w pełni akceptuje i podziela”.

Reasumując, uważam, że żona nie musi płacić podatku dochodowego. Niemniej jednak organy podatkowe – co można zauważyć na przykładzie choćby ww. wyroków – prezentują niekiedy ciągle jeszcze zdanie odmienne.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »