Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozszerzenie wspólności majątkowej nie wpływa na podatek

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-05-25

Przed małżeństwem nabyłem działkę budowlaną. Po zawarciu małżeństwa wspólnie z żoną wybudowaliśmy dom jednorodzinny. W 2011 r. sporządziliśmy umowę majątkową małżeńską rozszerzającą wspólność ustawową. Sprzedaży nieruchomości dokonaliśmy w 2016 r. Czy żona będzie musiała odprowadzić do urzędu skarbowego podatek od swojej części?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat

Od wielu lat nie jest jasnym, czy umowę rozszerzającą ustawową wspólność majątkową, zwiększającą w pewnym sensie majątek danego małżonka, podatkowo można zrównać z nabyciem, czy ew. nabyciem udziałów w tym majątku. Innymi słowy jaka jest tu dla małżonka niebędącego wcześniej właścicielem nieruchomości data jej nabycia? Organy podatkowe w tym zakresie od lat działają niejednolicie, część z nich uznaje, że umowy rozszerzające ustawową wspólność majątkową nie stanowią zbycia ani nabycia poszczególnych składników majątku, a inne uważają przeciwnie.

Wydaje się jednak, że powstała w ostatnich latach jednolita linia orzecznicza w tym zakresie, której początek dał w zasadzie wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2002 r. (sygn. III SA 2717/00), w którym sąd uznał, że włączenie do majątku małżonków, w drodze umowy rozszerzającej ustawową wspólność majątkową, nieruchomości stanowiącej majątek odrębny jednego małżonka nie jest nabyciem tej nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przez drugiego małżonka.

Powyższa teza utrwaliła się w orzecznictwie czego dowodem jest najnowszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 2 kwietnia 2015 r. (sygn. I SA/Ol 40/15), w którym sąd uznaje, że „(…) nie można przychylić się do stanowiska organu odwoławczego, że dokonane w niniejszej sprawie rozszerzenie wspólności majątkowej na mocy umowy zawartej pomiędzy skarżącym i jego żoną w dniu »(…)« mieściło się w pojęciu nabycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) u.p.d.o.f. Czynność ta, wbrew uznaniu organów podatkowych, nie wywierała skutku w postaci powstania obowiązku podatkowego w związku ze zbyciem prawa własności lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od dnia zawarcia ww. umowy przez małżonków. Okres pięcioletni, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f., należy bowiem w analizowanym przypadku liczyć od daty nabycia prawa przez małżonka, któremu przysługiwało to prawo przed jego objęciem wspólnością majątkową. Zauważyć należy, że w kwestii stanowiącej przedmiot sporu wypowiedział się nie tylko NSA w ww. wyroku z dnia 9 kwietnia 2002 r. (sygn. akt III SA 2717/00), ale również wojewódzkie sądy administracyjne (p. WSA w Rzeszowie z dnia 19 listopada 2013 r., sygn. akt I SA/Rz 949/13, WSA w Lublinie z dnia 8 stycznia 2014 r., sygn. akt I SA/Lu 1038/13, WSA w Krakowie z dnia 24 października 2014 r., sygn. akt I SA/Kr 1209/14, WSA w Gdańsku z dnia 29 października 2014 r., sygn. akt I SA/Gd 964/14). Poglądy przedstawione w tych orzeczeniach Sąd w składzie orzekającym w niniejszej sprawie w pełni akceptuje i podziela”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Reasumując, uważam, że żona nie musi płacić podatku dochodowego. Niemniej jednak organy podatkowe – co można zauważyć na przykładzie choćby ww. wyroków – prezentują niekiedy ciągle jeszcze zdanie odmienne.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zarobki za pośrednictwem PayPal

Pracuję jako freelancer. Korzystam z umowy o dzieło (50%) oraz z zagranicznych portali takich, gdzie nie wymaga się podpisania umowy. Wykonuję...

Mieszkanie otrzymane w wyniku podziału majątku a podatek

Jesteśmy po rozwodzie i chcemy zrobić podział majątku. Były mąż chce darować mi mieszkanie, a ja będę spłacać kredyt. Czy zapłacę podatek?

Brak oświadczenia o opodatkowaniu dochodów z najmu przez oboje małżonków

Od pewnego czasu oboje z małżonką wynajmujemy mieszkanie, które jest naszą wspólną własnością. Na początku wynajmu złożyłem deklarację, że...

Wydatki na własne cele mieszkaniowe, remont

W 2007 r. odziedziczyłam po bracie 2/3 jego mieszkania; 1/3 odziedziczył mój ojciec. W 2014 r. zmarł mój ojciec i ja w spadku nabyłam tę jego...

Sprzedaż nieruchomości po zamknięciu działalności

We 2013 r. roku zakończyłam działalność hotelarską. Pozostał po niej budynek ,który wybudowałam w czasie trwania działalności. Projekt budynku...

Spłata kredytu zaciągniętego na zbywaną nieruchomość

W 2010 roku złożyłam PIT-39. Dotyczy sprzedaży mieszkania nabytego i sprzedanego w 2009 roku. Do wydatków na cele mieszkaniowe zaliczyłam spłatę...

Ulgi podatkowe dla inwalidy

Wspólnie z byłą małżonką mieliśmy własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu. W 2003 r. zaciągnęliśmy kredyt pod zastaw hipoteczny...

Błędnie wypełniony PIT-37

Jestem matką samotnie wychowującą dziecko. W rozliczeniu podatkowym za ubiegły rok zaznaczyłam błędnie, że rozliczam się sama, a powinnam...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »