Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Samochód kempingowy a odliczenie podatku VAT

Autor: Aleksander Słysz

W grudniu 2013 r. kupiłem używany samochód kempingowy (faktura VAT 23%). Samochód został przerobiony z ciężarowego w 2011 r. Wpisałem auto do ŚT w mojej działalności. Podaję informacje o tym samochodzie:

 

 • posiada homologację „ciężarowy”,
 • dopuszczalna masa całkowita 3500 kg,
 • dopuszczalna ładowność 1671 kg,
 • zarejestrowany jest jako specjalny kempingowy, 3 miejsca siedzące w kabinie.

 

Czy mogę odliczyć cały podatek VAT?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Samochód kempingowy a odliczenie podatku VAT

Przerobienie samochodu kempingowego na ciężarowy a możliwość odliczenia VAT

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym stanowiła w art. 3 ust. 1, iż do dnia 31 grudnia 2013 r. w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego do odliczenia stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca – nie więcej jednak niż 6000 zł.

 

Skoro dopuszczalna masa całkowita samochodu nie przekracza 3,5 tony, zasadą jest stosowanie ograniczenia odliczenia. Ograniczenie to jednak nie dotyczyło w 2013 r. pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów Prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku do ww. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym, co wynika z jej art. 3 ust. 2 pkt 5. W załączniku tym nie wymieniono samochodów kempingowych, a jedynie pojazdy o przeznaczeniu:

 

 • agregat elektryczny/ spawalniczy,
 • bankowóz,
 • do prac wiertniczych,
 • koparka, koparkospycharka,
 • ładowarka,
 • do oczyszczania dróg,
 • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
 • pomoc drogowa,
 • do zimowego utrzymania dróg,
 • żuraw samochodowy,
 • pogrzebowy.

Czy samochód kempingowy jest pojazdem specjalnym uprawniającym do odliczenia całego naliczonego podatku VAT?

Tym samym samochód kempingowy nie jest pojazdem specjalnym uprawniającym do odliczenia całego naliczonego podatku VAT w 2013 r.

 

Podobnie wskazuje fiskus m.in. w piśmie z dnia 7 listopada 2011 r. Izby Skarbowej w Poznaniu [sygnatura: ILPP2/443-1173/11-2/SJ], gdzie czytamy: „Mając powyższe na uwadze, należy wskazać, iż samochód kempingowy, w związku z załącznikiem do ustawy nowelizującej nie jest uznawany za pojazdy specjalne, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy nowelizującej”.

 

Podatnicy w kraju odliczali, nawet w 2013 r., cały podatek naliczony przy nabyciu samochodów kempingowych (na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 7 ww. ustawy), ale miało to miejsce w sytuacji, gdy przedmiotem działalności tych podatników była:

 

 • odprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub
 • oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze i te samochody (pojazdy) były przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

 

 

 

 

*Stan prawny z dnia 16.01.2014 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info