Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Samowolne korzystanie ze wspólnej nieruchomości, jakie konsekwencje?

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2020-07-20

Jestem w 1/6 właścicielką nieruchomości gruntowej o pow. 1200 m2, która składa się z 4 osobnych kawałków położonych w różnych miejscach. Moja część to ok. 194 m2. Za cały grunt to ja płacę od lat podatek. Zamierzam na moim kawałku postawić kilka przyczep campingowych i wynajmować je turystom. Czy mogę sobie sama wyznaczyć i ogrodzić mój kawałek? Czy pozostali właściciele mogą mnie zaskarżyć do sądu, że wybrałam sobie najatrakcyjniejszą część nieruchomości?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Samowolne korzystanie ze wspólnej nieruchomości, jakie konsekwencje?

Ograniczenia rozporządzania udziałem we wspólnej nieruchomości

Fakt, iż jest Pani współwłaścicielem w 1/6, nie powoduje, że ma Pani prawo do wyłącznego użytkowania 194 m2 (które wg Pani stanowią Pani udział w 1/6).

Opłacanie podatku od nieruchomości nie daje Pani prawa do samodzielnego doprecyzowania o losie rzeczy wspólnej. Te 194 m2 nie są Pani kawałkiem. One są cały czas współwłasnością wszystkich współwłaścicieli.

Prawo rozporządzania udziałem, jakie Pani posiada, będąc współwłaścicielem nieruchomości, oznacza, że jako współwłaściciel może Pani swój udział sprzedać, obciążyć, darować innej osobie bez uzyskiwania zgody pozostałych współwłaścicieli, a nawet bez ich wiedzy. Nabywca udziału stanie się nowym współwłaścicielem.

Wyznaczenie fragmentu działki, jej ogrodzenie i wyłączne użytkowanie, ustawienie przyczep oraz ich wynajmowanie, to podjęcie decyzji w zakresie zarządzania rzeczą wspólną, sposobu korzystania z niej oraz uzyskiwanie zysków (pożytków z tej rzeczy). Nie stanowi to rozporządzenia swoim udziałem.

Korzystanie z całej rzeczy i pobieranie z niej pożytków

Każdy współwłaściciel ma prawo korzystać z całej rzeczy, a także pobierać pożytki, jakie ona przynosi. Działanie współwłaściciela musi uwzględniać fakt, że takie samo uprawnienie przysługuje innym współwłaścicielom. Jak wskazuje Kodeks cywilny (K.c.):

Art. 206. Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli.”

Współwłaściciele mogą umownie ustalić, w jaki sposób będą korzystać z rzeszy wspólnej (quoad usum). W Pani przypadku mogłoby być ustalone, że każdy ze współwłaścicieli może posiadać rzecz wspólną oraz jak może z niej korzystać w sposób wskazany w umowie (porozumieniu). W wyniku takiej umowy współwłaściciele wobec osób trzecich i siebie nadal są współwłaścicielami, ale umowa ta ustala inne zasady korzystania z rzeczy wspólnej pomiędzy współwłaścicielami. Dopuszczalny byłby taki podział, jak Pani proponuje: Pani korzysta ze 194 m2 na zasadzie wyłączności, ponosi koszty z tym związane oraz może mieć z tego korzyści (obowiązki i profity byłyby tylko Pani).

Wnioskiem do sądu o określenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej

Jednak każdemu współwłaścicielowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu z wnioskiem o określenie sposobu korzystania z rzeczy. Ten sposób może polegać na wydzieleniu oznaczonych części rzeczy do wyłącznego użytku poszczególnych osób albo na tym, że współwłaściciele mogą jej używać w wyznaczonym czasie. Wszystkie pożytki, jakie rzecz przynosi, są dzielone pomiędzy współwłaścicieli proporcjonalnie do ich udziałów.

Współwłaściciel, który z wyłączeniem pozostałych współwłaścicieli korzysta np. z nieruchomości wspólnej, jest zobowiązany do rozliczenia uzyskanych z tego tytułu korzyści.

„Art. 207. Pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną.”

W zaistniałym stanie, gdyby Pani sama (bez zgody i wiedzy pozostałych współwłaścicieli) zaczęła korzystać ze swojej części według własnego uznania, każdy współwłaściciel miałby prawo pójść do sądu i zażądać zaprzestania takiego korzystania lub ustalenia innego sposobu korzystania ze wspólnych działek. Mało tego – mógłby zażądać, aby rozliczyła się Pani z pozostałymi współwłaścicielami z uzyskanego z wynajmu przyczep zysku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »