Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spłata męża a podatek dochodowy od sprzedaży mieszkania

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2017-03-10

Odziedziczyłam mieszkanie po mamie, sprzedałam je po roku za 150 tys. zł. Mam spłacić byłego męża z tytułu naszych dwóch wspólnych nieruchomości. Jeszcze ich nie sprzedałam, ale chce mu przekazać sumę ze sprzedaży mieszkania po mamie, jakbym odkupowała połowę mieszkania, w którym mieszkam. Czy spłata po rozwodzie uchroni mnie od podatku dochodowego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 924 i art. 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) – większość osób niesłusznie utożsamia moment nabycia z rozstrzygnięciem sądu lub wizytą u notariusza i często podawane daty są nieprawdziwe. Sprzedaż mieszkania spowodowała u Pani powstanie przychodu zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli nastąpiła przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie czyli od końca roku w którym spadkodawczyni zmarła. Podatek dochodowy wynosi w takim przypadku 19% podstawy obliczenia podatku, którą jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości (wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia), a w pewnym uproszczeniu kosztami. Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia mieszkania nabytego w drodze spadku uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły jego wartość a zostały przez Panią poczynione w czasie posiadania mieszkania oraz kwotę ew. zapłaconego podatku od spadków i darowizn (w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn). Rozliczenia dokonuje się zeznaniem PIT-39 do dnia 30 kwietnia następującego po roku podatkowym, w którym dokonano zbycia.

Może Pani skorzystać ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, który stanowi, że „wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia m.in. nieruchomości w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych”. Własne cele mieszkaniowe określa ustawodawca w ust. 25 tego samego artykułu.

Majątek objęty wspólnością małżeńską po rozwodzie staje się współwłasnością w częściach ułamkowych. W mojej ocenie zatem odkupienie udziału (części) mieszkania/domu od męża – czy innej nieruchomości bądź jej części, o której mowa w art. 21 ust. 25 – stanowi realizację własnego celu mieszkaniowego i daje prawo do ulgi.

Podobna sytuacja była przedmiotem interpretacji z dnia 20 lutego 2014 r. w której Izba Skarbowa w Łodzi (sygn. IPTPB2/415-730/13-4/MR) uznała, że „należy stwierdzić, że spłata (dokonana w wyżej określonym terminie) na rzecz męża, dokonana ze środków uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku, stanowi wydatek na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W sytuacji, gdy cały przychód z tytułu odpłatnego zbycia ww. nieruchomości został przeznaczony na spłatę byłego męża, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »