Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Spłata ze spadku a złożenie deklaracji PIT-39

Autor: Adam Dąbrowski

W dniu wczorajszym dokonałam zbycia 1/2 nieruchomości na rzecz brata. Z tego tytułu brat spłacił mnie, przekazując kwotę, na jaką się umówiliśmy. Mieszkanie nabyliśmy po śmierci ojca, który zmarł 6 lat temu (przeprowadziliśmy wtedy postępowanie spadkowe). Czy muszę składać deklarację PIT-39?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spłata ze spadku a złożenie deklaracji PIT-39

Przyjęcie spadku przez braci

Spadek oraz prawo do jego składników spadkobierca nabywa w chwilą otwarcia spadku, czyli z dniem śmierci spadkodawcy. Oznacza to, że stał się Pani współwłaścicielem nieruchomości 6 lat temu. Stwierdzenie nabycia spadku (sądowe) lub notarialne poświadczenie dziedziczenia nie zmienia daty otwarcia spadku.

Spłata dokonana przez brata – odpłatne zbycie nieruchomości

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych- PIT, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udział w nieruchomości, jeżeli nie następuje ono w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Według tego przepisu 5 lat w Pana sytuacji zaczęło swój bieg 1 stycznia 2015. Zatem 5 lat minęło 31.12.2019 r.

Spłata a deklaracja PIT

Oznacza to, że takie zbycie (po 31.12.2019 r.) nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). W sytuacji, gdy dane zbycie nie podlega opodatkowaniu podatkiem PIT – zbywca nie jest podatnikiem w zakresie podatku dochodowego. Jest to jednoznaczne z tym, że nie jest zobowiązany do składania z tego tytułu jakichkolwiek deklaracji, zeznań podatkowych.

Wskażę, że według art. 10 ust. 5 ustawy PIT „w przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a–c, okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę”.

Przepis ten wprowadziła ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Zmiana dotyczy wszystkich, którzy sprzedają odziedziczone nieruchomości po 1 stycznia 2019 r. Nie liczy się przy tym data spadkobrania. Osoby, które odziedziczyły nieruchomość w 2014 r., również mogą doliczyć sobie okres jej posiadania przez spadkodawcę.

Istotna jest data nabycia nieruchomości przez spadkodawcę – tutaj Pani ojca. Biorąc pod uwagę datę jego śmierci – właścicielem nieruchomości stał się najpóźniej w roku 2019, a prawdopodobnie było to wcześniej.

W związku z powyższym:

  • nabycie nastąpiło w 2014 r.,
  • zbycie nastąpiło w roku 2020,
  • od końca roku, w którym stała się Pani współwłaścicielem nieruchomości ,upłynęło ponad 5 lat,
  • zbycie to nie podlega podatkowi PIT,
  • nie ma Pani obowiązku składania deklaracji PIT-39.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info