Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spłata kredytu zaciągniętego na zbywaną nieruchomość

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-06-10

W 2010 roku złożyłam PIT-39. Dotyczy sprzedaży mieszkania nabytego i sprzedanego w 2009 roku. Do wydatków na cele mieszkaniowe zaliczyłam spłatę kredytu zaciągniętego na zbywaną nieruchomość. Teraz podczas kontroli sprawdzających w 2015 urząd nie zalicza do wydatków na cele mieszkaniowe spłaty kredytu zaciągniętego na zbywaną nieruchomość. Orzecznictwo sądów po mojej sprawie właśnie tak interpretuje przepisy. Czy można w 2015 roku stosować interpretacje z dnia obecnego, skoro w 2010 interpretacje mówiły inaczej? Ja niestety o swoją indywidualną interpretację nie wystąpiłam.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Interpretacja (oraz funkcjonowanie w praktyce) artykułu 21 ust. 25 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, mimo że przepis ten nie zmienił brzmienia na przestrzeni ostatnich 6 lat, rzeczywiście uległa zmianie. Osobiści jeszcze kilka lat temu informowałem podatników, że przepisy dopuszczają w granicach ulgi przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu zaciągniętego na jej nabycie. Rozwiązanie takie akceptowały zresztą urzędy skarbowe.

Przepis stanowił i stanowi, że za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe uważa się wydatki poniesione na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c, na cele określone w pkt 1”.

Wprost z wykładni językowej nie wynika, by nie mieściło się w zakresie ulgi przeznaczenie środków ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu zaciągniętego na jej nabycie. Stąd w pierwszych latach funkcjonowania nowej ulgi uznawano powszechnie taką możliwość. Obecnie, głównie na skutek wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2013 r. (sygn. akt I SA/Kr 1951/12) dominuje inna linia wykładni. Sąd w przywołanym rozstrzygnięciu – przyjmując stanowisko Ministerstwa Finansów – uznał, iż „wykładnia językowa analizowanego przepisu, uzupełniona wykładnią systemową i celowościową prowadzi zatem do wniosku, że podatnik, który przeznaczy środki ze sprzedaży nieruchomości lub prawa majątkowego na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od nich, zaciągniętych na jej nabycie nie ma prawa do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z ust. 25 pkt 2 lit. a u.p.d.o.f. Prawo to przysługuje wyłącznie wówczas, gdy spłata ta dotyczy kredytu lub pożyczki zaciągniętych na nabycie innej nieruchomości lub prawa majątkowego, służących zaspokojeniu jego potrzeb mieszkaniowych”. Podobnie uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia 24 czerwca 2014 r. (sygn. akt I SA/Lu 319/04).

Przyjmuje się zatem obecnie, że podatnik, który przeznaczy środki ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu zaciągniętego na jej nabycie, nie ma prawa do skorzystania ze analizowanego zwolnienia.

Kwestia, czy tę wykładnię można stosować do „starych” spraw, dotyka podstawowych zagadnień systemu prawa, jego konstrukcji i zasad, na jakich się opiera. Przy kwestiach tak rudymentarnych trudno o pełną zgodę w nauce prawa (praktyka bowiem kwestie te raczej omija), niemniej jednak można zauważyć, że:

  1. Z jednej stron, nie żyjemy w Państwie o systemie common law, więc nie mamy prawa precedensu i pozytywne rozstrzygnięcia tak sądowe, jak i w interpretacjach dokonane wcześniej nie wiążą organów państwa w Pani sprawie i rozstrzygnięcie może być inne niż poprzednio. W tym układzie zmiana wykładni nie wymaga przełamania precedensu nie ma bowiem czego przełamywać, zmienia się praktyka – współgra to z cechami wyroku (wiąże tylko w sprawie, w której został wydany) czy interpretacji (wiąże, w ograniczonym zakresie, tylko organ). Dodając do tego możliwość posłużenia się wykładnią dynamiczną, w pełni legitymizowana i legalna jest zmiana wykładni bez zmiany treści przepisu, a stosuje się tę wykładnie właśnie w momencie jej dokonywania.
  2. Z drugiej strony istnieją takie zasady jak zasada pewności prawa czy też zasada ochrony interesów w toku – w teorii winny one chronić właśnie, które w pewnym zakresie gwarantować mają jednostce ochronę przed zmianami prawa i wykładni szkodzącym interesom w toku.

W praktyce działania organów, nie tylko podatkowych, drugiego z przedstawionych poglądów w zasadzie nie uwzględnia się, również sądy administracyjne na ogół nie biorą pod uwagę zasad ogólnych, wydając indywidualne rozstrzygnięcia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »