Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprowadzenie auta z zagranicy a późniejsza sprzedaż przed upływem 6 miesięcy

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-12-04

W 2007 roku sprowadziłam auto z zagranicy i sprzedałam je przed upływem sześciu miesięcy. Dodam, że w 2007 roku nie miałam żadnych dochodów, gdyż nigdzie nie pracowałam. Pod koniec 2012 roku odezwał się do mnie urząd skarbowy z zapytaniem, dlaczego nie rozliczyłam się za 2007 rok. Na chwilę obecną moje zadłużenie w US to prawie 1300 zł i wpis do hipoteki mieszkania (hipoteka przymusowa). Czy w 2007 roku nie posiadając żadnego zatrudnienia i środków do życia, mogłam zarobić na sprzedaży samochodu przed upływem sześciu miesięcy? Czy hipoteka przymusowa oznacza, że urząd skarbowy może pozbawić mnie własnościowego mieszkania, doprowadzając do jego licytacji za niecałe 1300 złotych?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pyta Pani:

„1) Czy w 2007 roku nie posiadając żadnego zatrudnienia i środków do życia, mogłam zarobić na sprzedaży samochodu przed upływem sześciu miesięcy?

2) Czy hipoteka przymusowa oznacza, że urząd skarbowy może pozbawić mnie własnościowego mieszkania, doprowadzając do jego licytacji za niecałe 1300 złotych?”

Ad 1. Oczywiście, mogła Pani osiągnąć dochód, ze źródła „odpłatne zbycie”, a dochód taki podlega opodatkowaniu. Wynika to głównie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z którym: źródłem przychodu jest odpłatne zbycie innych rzeczy (m.in. rzeczy ruchomych jak samochód), jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Jest to jak najbardziej legalne źródło przychodów pozwalające na uzyskiwanie dochodów. Dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d, czyli samochodu jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia rzeczy a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy. Należało dokonać rozliczenia w zeznaniu rocznym.

Ad 2. Oczywiście jest, w przyszłości, takie niebezpieczeństwo. Jak wskazuje się w doktrynie „Zasadniczym skutkiem powstania hipoteki przymusowej jest możliwość zaspokojenia się wierzyciela z nieruchomości obciążonej hipoteką od chwili upływu terminu płatności podatku” (Goettel Aleksy, Hipoteka przymusowa, ABC nr 70674). Niemniej jednak nie spotkałem się z przypadkiem w trakcie swojej pracy, by nieruchomość zbywano w takiej sytuacji, by odzyskać tak niską kwotę. Organ podatkowy uzyskuje hipotekę na tak niewielkie kwoty, albowiem nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką (po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu i wtedy – czyli na ogół po upływie 5 lat, jeśli zobowiązanie nie zostanie uregulowane). Brak przedawnienia jest kontrowersyjny, Trybunał Konstytucyjny uznał sytuację, gdy zobowiązanie podatkowe zabezpieczone hipoteką przymusową nie ulega przedawnieniu, za niekonstytucyjną (SK 40/12). Nie wiem na jakim etapie jest postępowanie i czy uznaje Pani, że organ podatek obliczył prawidłowo, ale na ogół dobrym wyjście jest tu wnioskowanie o rozłożenie zaległości podatkowej na raty.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »