Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż darowanego udziału w nieruchomości na rzecz spółki z o.o.

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2018-03-14

W 2012 r. przepisałam mojej córce w formie darowizny udział 1/3 w nieruchomość, na której znajduje się zakład usługowy. Wczoraj ta nieruchomość została sprzedana w całości (czyli 2/3 pozostałych właścicieli i 1/3 mojej córki) spółce z o.o., w której udziały ma jeden ze współwłaścicieli, jego brat i moja córka. Nabywca uiści zapłatę w ratach miesięcznych w ciągu kilku lat. Jakie podatki będzie musiała zapłacić moja córka?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż nieruchomości, w części nabytej w darowiźnie w 2012 r. podlegałaby opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT), gdyby dokonana została przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie (co wynika z art. 10 ust. 1 pkt. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) lub gdyby zbycie miało miejsce w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (z pewnymi wyłączeniami). Zbycie podlegające opodatkowaniu, czyli przed upływem 5 lat, powoduje powstanie przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych – czyli podlega opodatkowaniu – co w konsekwencji może rodzić obowiązek zapłaty podatku (19% podstawy obliczenia podatku), o ile nie skorzysta się ze zwolnień. W opisanej sytuacji sprzedaż części nabytej w 2011 r., ze względu na upływ wyżej wymienionego terminu od końca 2011 r., nie powoduje w ogóle powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zatem zobowiązanie podatkowe nie powstanie. Córka nie zapłaci podatku, bowiem zbycie poza działalnością (a takie zakładam) miało miejsce w 2017 r., a od 1 stycznia 2017 r. można było nieruchomość zbyć bez podatku.

PCC. Nabycie nieruchomości podlega co do zasady opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, albowiem podatkowi temu podlega umowa sprzedaży. Jednakże obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym, więc Pani córka jako sprzedawca nie jest nim obciążona.

VAT. Nie każda sprzedaż nieruchomości, czy też udziału w niej, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, nawet gdy sama nieruchomość może być przedmiotem dostawy towaru. Sprzedaż nieruchomości co do zasady podlega VAT tylko wtedy, gdy sprzedawca działa w zakresie sprzedaży jako podatnik VAT, tj. osoba, której można w tym zakresie przypisać status profesjonalisty (czyli, w uproszczeniu, gdy sprzedaż związana będzie z prowadzeniem działalności lub gdy sam charakter sprzedaży wypełnia znamiona działalności gospodarczej). Zazwyczaj decydujące znaczenie ma tu więc ocena działań i profesjonalizmu sprzedawcy w świetle postanowień art. 15 u.VAT, który uznaje za podatników VAT osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą (która obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.) bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Jak już wskazywałem w naszym portalu wielokrotnie, w przypadku pojedynczych sprzedaży mających za przedmiot nieruchomość lub udział w niej z majątku prywatnego transakcja taka nie podlega opodatkowaniu VAT ze względu na niedziałanie sprzedawcy w charakterze podatnika.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »