Kategoria: Podatek dochodowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż domu po mężu przez obywatelkę USA - rozliczenie z urzędem skarbowym

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-07-31

Po śmierci męża został sprzedany dom w 2017 r. (rok po jego śmierci) w Polsce – pieniędzmi podzieliłam się z synem męża. Jestem obywatelką Polski i USA. Rozliczenia dokonuję w USA, gdzie mieszkam. Jak to rozliczyć z urzędem skarbowym, czy składam jakiś PIT w Polsce? Co z informacją, na co te pieniądze przeznaczę – chciałabym zainwestować w USA? Jestem zameldowana w Polsce oraz posiadam nieruchomości w USA, gdzie również jestem zameldowana, gdyż są moją własnością. Jak najprościej rozwiązać tę sytuację?

Marcin Sądej

»Wybrane opinie klientów

Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat
Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub

W opisanej przez Panią sprawie należy sięgnąć zarówno do polskim przepisów podatkowych, jak i do polsko-amerykańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W pierwszej kolejności należy sięgnąć do treści art. 7 umowy międzynarodowej. Zgodnie z tym przepisem dochody z nieruchomości, włączając opłaty i inne płatności z tytułu eksploatacji zasobów naturalnych i zyski uzyskane ze sprzedaży, zamiany lub innej dyspozycji taką nieruchomością lub prawami, z których wynikają takie opłaty i inne płatności, mogą być opodatkowane przez to umawiające się Państwo, w którym ta nieruchomość lub zasoby naturalne są położone.

Przy czym należy wyjaśnić pojęcie „może być opodatkowany”, że dochód z majątku nieruchomego jest opodatkowany w Polsce, o ile polskie ustawy podatkowe przewidują ich opodatkowanie. Potwierdził to w interpretacji indywidualnej z 19.05.2016 r., IPPB1/4511-371/16-4/MT, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. W rezultacie sprzedaż nieruchomości położonej w Polsce podlega opodatkowaniu w Polsce, o ile przepisów podatkowe przewidują taką okoliczność.

Jak stanowi art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT, opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie nieruchomości jeżeli zostało dokonane w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Z opisu sprawy wnioskuje, że nabyła Pani w spadku po mężu dom, który został następnie sprzedany w 2017 r. – rok po jego śmierci. W rezultacie sprzedaż nieruchomości została dokonana w ciągu 5 lat od dnia nabycia, co powoduje powstanie obowiązku podatkowego.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Z tytułu sprzedaży nieruchomości podatnik ma obowiązek złożyć zeznanie podatkowe PIT-39 do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, czyli w Pani przypadku do 30 kwietnia 2018 r. Stawka podatku wynosi 19%. Zgodnie z art. 20 ust. 2 umowy podatek zapłacony w Polsce może Pani odliczyć od podatku zapłaconego w USA.

Skoro na stałe mieszka Pani w USA, to na gruncie prawa polskiego jest Pani traktowana jako nierezydent (bierze się tu pod uwagę wyłącznie fakt zamieszkania – okoliczność zameldowania nie ma żadnego znaczenia na gruncie prawa podatkowego). Zgodnie zatem z rozporządzeniem w sprawie właściwości organów podatkowych powinna Pani złożyć zeznanie PIT-39 do tego urzędu skarbowego, który jest właściwy ze względu na miejsce podpisania aktu notarialnego. W zależności od województwa będzie to następujący urząd:

 1. w województwie dolnośląskim – Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Psie Pole;
 2. w województwie kujawsko-pomorskim – Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy;
 3. w województwie lubelskim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie;
 4. w województwie lubuskim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze;
 5. w województwie łódzkim – Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście;
 6. w województwie małopolskim – Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście;
 7. w województwie mazowieckim – Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście;
 8. w województwie opolskim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu;
 9. w województwie podkarpackim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie;
 10. w województwie podlaskim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku;
 11. w województwie pomorskim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku;
 12. w województwie śląskim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach;
 13. w województwie świętokrzyskim – Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach;
 14. w województwie warmińsko-mazurskim – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie;
 15. w województwie wielkopolskim – Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Nowe Miasto;
 16. w województwie zachodniopomorskim – Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Istnieje możliwość uniknięcia zapłaty podatku poprzez skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT. Przepis ten stanowi, że zwalnia się od podatku sprzedaż nieruchomości, jeżeli cały przychód uzyskany ze sprzedaży zostanie przeznaczony na własne cele mieszkaniowe. Zgodnie z art. 21 ust. 25 ustawy PIT za własny cel mieszkaniowy uznaje się zakup innej nieruchomości, remont nieruchomości położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, względnie zaciągnięcie kredytu hipotecznego przed sprzedażą nieruchomości w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Jak zatem widać, zwolnienie to może mieć zastosowanie jedynie w przypadku inwestycji dokonywanych na terenie UE lub EOG. Niestety inwestycje mieszkaniowe dokonywane na terenie USA nie pozwalają na skorzystanie ze zwolnienia.

Powyższe potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w piśmie z dnia 15.11.2013 r., nr ILPB2/415-763/13-5/ES:

„Zatem, skoro Zainteresowana – w terminie określonym w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – przeznaczy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, tj. na nabycie mieszkania w Stanach Zjednoczonych to Wnioskodawczyni nie będzie przysługiwało zwolnienie podatkowe na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 cyt. ustawy, ponieważ poniesienie wydatku związanego z nabyciem mieszkania położonego w tym państwie nie spełnia przesłanki wskazanej w ww. przepisie.

Reasumując należy stwierdzić, że rzeczywisty dochód uzyskany przez Zainteresowaną z tytułu zbycia przedmiotowych nieruchomości przeznaczony na zakup większego mieszkania położonego na terytorium USA nie będzie podlegać zwolnieniu określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem, z tytułu sprzedaży nieruchomości, o których mowa we wniosku Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do uiszczenia podatku dochodowego w wysokości 19% podstawy obliczenia podatku, zgodnie z art. 30eustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »