Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż działki budowlanej i mieszkania a podatek

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-06-22

Proszę o wyjaśnienie kwestii płacenia podatku w kontekście sprzedaży działki budowlanej i mieszkania. Chciałbym sprzedać działkę budowlaną, którą otrzymałem aktem darowizny w 2008 r. Mam do sprzedania także mieszkanie, które nabyłem w 2014 r. Jakie będę zmuszony zapłacić podatki w przypadku sprzedaży tych nieruchomości?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż działki budowlanej i mieszkania a podatek

Odpłatne zbycie nieruchomości a podatek 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli nastąpiło w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości.

Jeżeli zatem pierwszą nieruchomość nabył Pan w 2008 r. to jej odpłatna sprzedaż podlegała opodatkowaniu do dnia 31.12.2013 r. Po tej dacie można sprzedać działkę budowlaną bez podatku. Oznacza to, że obecnie sprzedaż gruntu nabytego w 2008 r. jest wolna od podatku.

Inaczej przedstawia się kwestia w zakresie mieszkania nabytego w 2014 r.

Odpłatna sprzedaż tego mieszkania podlega opodatkowaniu, jeśli zostanie dokonana do dnia 31.12.2019 r. Po tej dacie sprzedaż mieszkania będzie zwolniona od podatku.

Podatek dochodowy od sprzedaży mieszkania przed upływem pięciu lat od nabycia

Jeżeli jednak do dnia 31.12.2019 r. sprzeda Pan tę nieruchomość będzie Pan zobowiązany do zapłaty 19% podatku dochodowego od wartości sprzedaży. Rozliczenia sprzedaży nieruchomości dokonuje się na formularzu PIT-39 składanym do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W tym przypadku istnieje jednakże możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego opisanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT.

Zwolnienie od podatku z przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości

W świetle tego przepisu zwolnieniu podlega odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli cały przychód uzyskany ze sprzedaży zostanie przeznaczony na własne cele mieszkaniowe. Przez własne cele mieszkaniowe rozumie się m.in. zakup nowego mieszkania, remont innego mieszkania, spłatę innego kredytu hipotecznego. Zaznaczam, że muszą to być wydatki na własne, a nie cudze cele mieszkaniowe. Przychód należy wydać w terminie dwóch lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano sprzedaży. Jeżeli część uzyskanego ze sprzedaży przychodu wyda Pan na cele mieszkaniowe podatek ulegnie zmniejszeniu proporcjonalnemu. W przypadku skorzystania ze zwolnienia również należy złożyć zeznanie PIT-39, na którym podatnik ma obowiązek zadeklarować jaką kwotę przychodu ze sprzedaży będzie wydatkował na własne cele mieszkaniowe przez najbliższe dwa lata.

Podsumowując, sprzedaż działki nabytej w 2008 r. jest wolna od podatku. Natomiast sprzedaż mieszkania będzie podlegała opodatkowaniu, jeżeli zostanie dokonana do 31.12.2019 r. W tym przypadku można jednak skorzystać ze zwolnienia od podatku opisanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »