Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż mieszkania po rodzicach a podatek

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-03-07

Otrzymałem w spadku po rodzicach mieszkanie, które chcę sprzedać, ponieważ na stałe mieszkam w USA. Gdzie i jaki podatek będę musiał zapłacić po sprzedaży nabytego w spadku mieszkania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż mieszkania po rodzicach a podatek

Sprzedaż nieruchomości przed upływem pięciu lat od nabycia

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jednym ze źródeł przychodów podatkowych jest zbycie nieruchomości oraz niektórych praw do nieruchomości. Przychód powstaje, o ile nie upłynął jeszcze okres 5-letni, liczony od końca roku, w którym dana nieruchomość została przez podatnika nabyta, bądź przez podatnika wybudowana. W Pana przypadku termin ten liczony jest od dnia śmierci spadkodawcy, bowiem wtedy nabył Pan nieruchomość. Jeżeli zatem dokona Pan sprzedaży w terminie 5 lat od dnia nabycia, powstanie obowiązek opodatkowania takiej transakcji podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Z tego tytułu należy złożyć zeznanie podatkowe PIT-39.

Zwolnienie z podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości

W przypadku sprzedaży nieruchomości można jednakże skorzystać ze zwolnienia z podatku przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt. 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie obejmuje taką część dochodu, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia. Jeżeli przychód z odpłatnego zbycia zostanie w całości przeznaczony na cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Wydatkowanie przychodów ze zbycia nieruchomości na cele mieszkaniowe a podatek dochodowy

Zwolnienie przysługuje pod warunkiem wydatkowania przychodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości (praw do nieruchomości) na określone cele mieszkaniowe w terminie 2 lat. Obecnie jednak termin ten liczy się od końca roku, w którym miało miejsce zbycie nieruchomości (praw do nieruchomości).

Zwolnienie dotyczy wydatków na nabycie, remont lub spłatę kredytu dotyczących własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej. Oznacza to zatem, że ze zwolnienia nie może skorzystać Pan, jeżeli przeznaczy uzyskany ze sprzedaży dochód na własne cele mieszkaniowe w USA.

Jeżeli zatem chce Pan sprzedać nabyte w spadku mieszkanie bez podatku, należy odczekać 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie w drodze spadku. Przykładowo:

  • śmierć spadkodawcy 13.07.2017r.
  • sprzedaż mieszkania bez podatku – 01.01.2023 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »