Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sprzedaż nieruchomości ze spadku i zakup nowych na dzieci

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2017-05-10

 W 2013 r. w formie spadku otrzymałam nieruchomość, obecnie mam możliwość korzystnej sprzedaży. Uzyskane fundusze chcę przekazać na zakup nowych nieruchomości, ale już na własność moich dzieci. Jak uniknąć podatku od sprzedaży? Czy uniknę jego płacenia, jeśli przed sprzedażą przekażę w formie darowizny lub sprzedaży za symboliczną złotówkę posiadaną nieruchomość na własność moich dzieci?

 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pani opis stanu faktycznego jest trochę nieprecyzyjny. Jeśli daruje Pani nieruchomość dziecku, to oczywiście już jej Pani nie sprzeda.

 

Przechodząc do meritum. Źródłem przychodu jest odpłatne zbycie m.in. nieruchomości lub ich części, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Spadkobierca nabywa spadek z chwilą jego otwarcia, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy, zatem jeśli od końca roku, w którym zmarł spadkodawca, do momentu zbycia nie upłynęło pięć lat, to przychód uzyskany ze sprzedaży będzie podlegał opodatkowaniu. Jeśli spadkodawca zmarł w 2013 r., to sprzedaż nieruchomości 1 stycznia 2019 r. lub później nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu. Niekiedy podatnicy zawierają notarialnie umowę przedwstępną sprzedaży przed upływem ww 5 lat, przyjmują 99% zaliczki, a umowę przenoszącą własność zawierają dopiero po upływie terminu dającego możliwość zwolnienia przychodu spod opodatkowania.

 

Jeśli to dzieci mają być właścicielami nieruchomości i nieruchomości te mogą realizować ich własne cele mieszkaniowe (wypełnione zostaną cele i warunki zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), to może Pani darować nieruchomość dzieciom, nie powstaje u Pani przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym z tego tytułu, bowiem przy darowiźnie nie ma przychodu u darczyńcy. Dzieci korzystają ze zwolnienia w podatku od spadków i darowizn z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, a po sprzedaży otrzymanej w darowiźnie nieruchomości, nabywając zgodnie ze zwolnieniem związanym z własnymi celami mieszkaniowymi, jeśli wydadzą cały przychód ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe (dochowując terminu z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), nie zapłacą podatku dochodowego.

 

Może Pani także sama sprzedać nieruchomość, wydatkować środki na własne cele mieszkaniowe i po pewnym czasie, gdy zmieni Pani zamiar, tj. nie będzie chciała dalej zamieszkiwać w nabytych nieruchomościach, darować je dzieciom. Rozwiązanie to jest jednak problematyczne, bowiem organ może starać się dowodzić, że nie realizowała Pani własnego celu mieszkaniowego, nabywając nieruchomości

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »