Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sprzedaż nieruchomości ze spadku przed upływem 5-letniego okresu

Autor: Aleksander Słysz

W 2010 zmarła moja „przyszywana” babcia i pozostawiła mi spadek. Jestem więc w III grupie spadkobiorców (byłem jej pełnoprawnym opiekunem i byłem razem z nią zameldowany od 2006 roku). W styczniu 2011 roku złożyłem w US zeznanie i naliczono mi podatek od spadku, lecz warunkowo ustalono że podatek nie będzie się należał, jeśli będę zameldowany i nie sprzedam nieruchomości przez 5 lat. Ze względów zdrowotnych i narodzin dziecka wymeldowałem się i notarialnie sprzedałem nieruchomość 7 dni przed upływem tego 5-letniego okresu. Środki bym chciał przeznaczyć na nowy cel mieszkaniowy, ale tak do końca nie jestem pewny, czy US wyda ponowną decyzję o zapłacenie podatku od spadku. Wiem, że podatku od dochodu już nie muszę płacić, bo z dniem 31 grudnia 2015 minęło 5 lat podatkowych od dnia nabycia przeze mnie spadku. Chciałbym się dowiedzieć, czego teraz mogę się spodziewać, co teraz z podatkiem? Kiedy mogę się spodziewać takiej decyzji od US? Chciałbym kupić mieszkanie, ale boję się że US źle zinterpretuje mój cel mieszkaniowy i będę musiał podatek zapłacić mimo ulgi mieszkaniowej. Nie wiem też, czy się wyrywać i samodzielnie zgłaszać sprzedaż do US, bo liczę na jakieś prawne luki, opieszałość urzędu, przedawnienie itp. Proszę o radę.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak się domyślam, skorzystał Pan z tzw. ulgi mieszkaniowej z art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn). Zgodnie z tym przepisem w przypadku nabycia własności (współwłasności) budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego albo udziału w takim prawie w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego przez osoby zaliczane do III grupy podatkowej, które sprawowały opiekę nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, na podstawie pisemnej umowy z podpisem notarialnie poświadczonym, przez co najmniej dwa lata od dnia poświadczenia podpisów przez notariusza – nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu.

 

Warunkiem przysługiwania ulgi jest m.in. (art. 16 ust. 2 pkt 5 lit. a), by nabywca zamieszkiwał będąc zameldowanym na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku i nie dokonał jego zbycia przez okres 5 lat od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego – jeżeli w chwili złożenia zeznania lub zawarcia umowy darowizny nabywca mieszka i jest zameldowany na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku.

 

Niemniej jednak zbycie przed upływem ww okresu jest możliwe bez utraty prawa do zwolnienia. Nie stanowi bowiem podstawy do wygaśnięcia decyzji lub ustalenia zobowiązania podatkowego (art. 16 ust. 7 pkt 2) zbycie budynku lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość (udziału w budynku lub lokalu) albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (udziału w takim prawie), jeżeli było ono uzasadnione koniecznością zmiany warunków lub miejsca zamieszkania, a przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży na nabycie innego budynku lub lokalu mieszkalnego (udziału w budynku lub lokalu), albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (udziału w takim prawie), albo budowę innego budynku lub lokalu nastąpiło w całości w okresie dwóch lat od dnia zbycia i łączny okres zamieszkiwania w zbytym i nabytym albo wybudowanym budynku lub lokalu, potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały, wynosi 5 lat.

 

Konieczność zmiany warunków lub miejsca zamieszkania może być jak najbardziej uzasadniona względami zdrowotnymi, tak np. uznała Izba Skarbowa w Warszawie w piśmie z dnia 8 czerwca 2012 r. (sygn. IPPB2/436-188/12-2/MZ). By jednak prawo do ulgi zachować, trzeba w okresie dwóch lat od dnia zbycia przeznaczyć środki na jeden z omówionych powyżej celów. W przeciwnym razie organ wyda decyzję ustalającą zobowiązanie w podatku od spadków i darowizn.

 

Na marginesie dodam w celu informacyjnym (gdyż w mojej ocenie nie straci Pan prawa do ulgi, jeśli przeznaczy Pan środki na ww. cel), że w razie niedopełnienia przez podatnika warunków uprawniających do skorzystania z uzyskanej ulgi podatkowej prawo do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe powstaje w dniu, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące utratę prawa do ulgi, a termin do wydania decyzji wynosi 3 lata od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące utratę prawa do ulgi podatkowej, chyba że podatnik nie zgłosił organowi podatkowemu utraty prawa do ulgi co najmniej na 2 miesiące przed upływem tego terminu, wtedy termin do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe wynosi 5 lat.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info