Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania bez podatku

Autor: Marcin Sądej

Otrzymałam mieszkanie w spadku. Chciałabym je sprzedać. Czy sprzedając mieszkanie teraz będę musiała zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży? Mieszkanie jest po rodzicach, oboje zmarli w 2016 r. Postanowienie sądu co do spadku po nich uprawomocniło się w w 2019 r. Chciałabym sprzedać mieszkanie i część uzyskanej kwoty przekazać bratu. Jaką kwotę mogę przelać jako darowiznę bez konieczności płacenia podatku od spadków i darowizn?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania bez podatku

Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości

Zgodnie z aktualnie obowiązującym art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy PIT – opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli zostało dokonane w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie. Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem przez nabycie rozumie się również nabycie w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia czy zniesienia współwłasności.

Co bardzo ważne, począwszy od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowy art. 10 ust. 5 ustawy o następującym brzmieniu:

Zaliczenie okresu, kiedy właścicielem nieruchomości był spadkodawca

„W przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a-c, okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.”

W rezultacie obecnie pięcioletni okres opodatkowania sprzedaży nieruchomości jest liczony od daty, kiedy to spadkodawca nabył nieruchomość. Nie ma znaczenia ani data śmierci spadkodawców, ani też data uprawomocnienia się postanowienia sądu. Jeżeli zatem od końca roku, w którym zmarli rodzice nabyli nieruchomość, upłynęło więcej niż 5 lat, to obecnie sprzedaż takiej nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Darowizna w najbliższej rodzinie zwolniona z podatku

Przechodząc natomiast do kwestii darowizny, należy wskazać, że zasadniczo darowizny podlegają opodatkowaniu podatkiem od darowizn, a obowiązek podatkowy spoczywa na obdarowanym. Przy czym w przypadku darowizn dokonywanych pomiędzy członkami najbliższej rodziny istnieje możliwość skorzystania z całkowitego zwolnienia od podatku niezależnie od wielkości darowizny.

Otóż w myśl art. 4a ustawy SD, jeżeli darowizna jest dokonywana pomiędzy członkami najbliższej rodziny (np. rodzeństwo) i została dokonana w formie polecenia przelewu lub przekazem pocztowym (nie gotówką), a obdarowany w ciągu 6 miesięcy złoży do swojego US zgłoszenie SD-Z2 o otrzymaniu darowizny – to darowizna jest w całości zwolniona od podatku. Tym sposobem może Pani przekazać bratu dowolną kwotę bez podatku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info