Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż samochodu zakupionego na cele firmowe i prywatne

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-10-28

W czasie, kiedy prowadziłem działalność gospodarczą i byłem płatnikiem VAT, kupiłem za gotówkę samochód osobowy, odliczając od kwoty zakupu dozwolone 6 tys. zł. Ponad dwa lata temu zawiesiłem działalność gospodarczą, kilka tygodni temu otrzymałem z urzędu skarbowego pismo informujące o wykreśleniu z rejestru VAT. Gdybym chciał sprzedać kupiony wtedy samochód – w jaki sposób mógłbym tego dokonać? I z jakimi formalnościami/podatkami jest to związane?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż samochodu zakupionego na cele firmowe i prywatne

W pierwszej kolejności wskazać należy, że zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Stosownie natomiast do treści art. 34 ust. 2 tej ustawy „przedsiębiorca podlega wykreśleniu z CEIDG z urzędu, w drodze decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw gospodarki, w przypadku niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej”.

Również ustawa o podatku od towarów i usług zawiera w swojej treści przepisy dotyczące wykreślenia podatnika z rejestru VAT. W myśl art. 96 ust. 6 ustawy jeżeli podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zaprzestał wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu, jest on obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego; zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT. Według art. 96 ust. 8 ustawy, w przypadku gdy zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu nie zostało zgłoszone zgodnie z ust. 6 i 7, naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT.

W oparciu o powyższe przepisy naczelnik urzędu skarbowego wykreślił Pana z rejestru podatników VAT. Jak wskazał w interpretacji indywidualnej z 08.01.2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy podatnicy wykreślenie z rejestru są obowiązani sporządzić spis z natury (remanent likwidacyjny) na dzień wykreślenia z rejestru.

Na temat wspomnianego remanentu likwidacyjnego wypowiada się art. 14 ustawy VAT. Zgodnie z tym przepisem opodatkowaniu podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku zaprzestania przez podatnika wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Wspomniany spis z natury należy dołączyć do ostatniej deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień wykreślenia z rejestru.

We wspomnianym przepisie chodzi zatem o to, że jeżeli przy zakupie towarów podatnik odliczył podatek VAT naliczony (nawet w części) i na dzień wykreślenia towar ten znajduje się na stanie firmy, to należy go opodatkować podatkiem VAT należnym. W rezultacie samochód należy opodatkować podatkiem VAT 23%. Plusem jest to, że późniejsza sprzedaż takiego samochodu nie będzie już opodatkowana podatkiem VAT (ponieważ VAT został już uregulowany w remanencie likwidacyjnym).

Pozytywną informacją w tym zakresie jest fakt, że w przypadku opodatkowania w remanencie likwidacyjnym samochodu w stosunku do którego przysługiwało częściowe odliczenie podatku VAT, podatnik ma prawo do korekty i zwiększenia kwoty podatku naliczonego z tytułu zakupu. Jak bowiem stanowi art. 90b jeżeli w ciągu 60 miesięcy od dnia zakupu dojdzie do sprzedaży tego pojazdu (bądź do czynności zrównanej ze sprzedażą, tj. ujęcia go w remanencie likwidacyjnym) podatnik ma prawo do dokonania korekty odliczonego VAT za miesiące pozostałe do końca okresu korekty. Przepis ten ma również zastosowanie do reguł limitujących wielkość korekty.

Przykładowo:

W styczniu 2014 r. podatnik kupił samochód osobowy (na potrzeby czynności opodatkowanych) za kwotę 73.800 zł brutto, w tym kwota VAT 13.800 zł. Od nabycia tego samochodu podatnik odliczył VAT naliczony w kwocie 6.000 zł (13.800 zł × 60%, nie więcej niż 6.000 zł). Pozostała kwota VAT, tj. 7.800 zł (13.800 zł - 6.000 zł), nie została odliczona. W lutym 2018 r. samochód ten został ujęty w remanencie likwidacyjnym.

Ujęcie samochodu w spisie nastąpiło w okresie korekty, obejmującym okres: styczeń 2014 r. – grudzień 2018 r. Od miesiąca ujęcia tego pojazdu do końca okresu korekty pozostało 11 miesięcy (luty 2018 r. - grudzień 2018 r.). W związku z tym, kwota korekty VAT („in plus”) wyniosła 1.430 zł, co wynika z przeliczenia: 7.800 zł (nieodliczona kwota VAT naliczonego) × 11/60. Kwotę tej korekty podatnik ujmie w deklaracji VAT za luty br. Zwiększy ona VAT naliczony za ten miesiąc.

W zakresie natomiast podatku dochodowego należy wskazać, że sprzedaż składnika majątku pozostałego po likwidacji będzie opodatkowana jak sprzedaż w ramach działalności jeżeli sprzedaż będzie miała miejsce w okresie 6 lat od miesiąca w którym nastąpiła likwidacja działalności. Podatku dochodowego można jednak uniknąć poprzez dokonania nieopodatkowanej darowizny na rzecz członka najbliższej rodziny. Następnie wystarczy aby członek rodziny odczekał 6 miesięcy od momentu otrzymania samochodu i sprzedać bez podatku.

Podsumowując powyższe:

  • na dzień wykreślenia z rejestru VAT zobowiązany jest Pan sporządzić remanent likwidacyjny wszystkich towarów oraz środków trwałych znajdujących się na stanie firmy;
  • powyższy spis należy dołączyć do deklaracji VAT składanej za okres przypadający na dzień wykreślenia, w deklaracji tej należy wykazać podatek należny od towarów i ŚT w stosunku do których przysługiwało (nawet częściowe) prawo do odliczenia podatku naliczonego;
  • późniejsza sprzedaż tych składników nie powoduje konieczności zapłacenia podatku VAT;
  • z tytułu ujęcia samochodu w remanencie likwidacyjnym ma Pan prawo do korekty podatku naliczonego in plus z tytułu zakupu tego samochodu ponieważ mieści się jeszcze w okresie korekty (60 miesięcy od dnia zakupu), kwotę tę należy wykazać w tej samej deklaracji VAT składanej za miesiąc wykreślenia
  • na gruncie podatku PIT sprzedaż samochodu jeszcze przez 6 lat będzie kwalifikowana jako sprzedaż w ramach działalności gospodarczej, chyba, że dokona Pan nieopodatkowanej darowizny na rzecz członka najbliższej rodziny który będzie mógł po pół roku sprzedać auto bez podatku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Kupno lokalu użytkowego na działalność a VAT

Prowadzę jednoosobową działalność, jestem podatnikiem VAT. Zamierzam kupić lokal użytkowy. Pojawiła się taka możliwość i chciałabym dokonać...

 

Zakup gruntu przemysłowego a podatek VAT

Mam pytanie związane z zakupem gruntu przemysłowego w kontekście podatku VAT i kosztów. Prowadzę działalność gospodarczą i zamierzam...

 

Nie wiedziałam, że mam być zarejestrowana do VAT-UE, co zrobić?

Nie wiedziałam, że mam być zarejestrowana do VAT-UE, co zrobić?

Od ponad roku prowadzę działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży moich autorskich grafik za pośrednictwem portali zagranicznych (pełnią rolę...

Wyprowadzenie nieruchomości z firmy i przekazanie córce a podatki

Wyprowadzenie nieruchomości z firmy i przekazanie córce a podatki

Prowadzę działalność, mam KPiR, podatek liniowy + VAT. Kupuję mieszkanie od dewelopera, chciałbym dokonać zakupu na firmę. Mieszkanie będzie wynajmowane...

Konserwacja instalacji w blokach a stawka VAT

Konserwacja instalacji w blokach a stawka VAT

Firma prowadzi działalność handlowo-usługową. Działalność usługowa to konserwacja instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych...

Usługi opieki nad niemowlętami a zwolnienie z VAT

Usługi opieki nad niemowlętami a zwolnienie z VAT

Chcę prowadzić działalność gospodarczą, która będzie polegała na świadczeniu usług opieki nocnej i dziennej nad niemowlętami (do 1. roku życia,...

Usługi IT na rzecz firmy z USA a podatek VAT

Usługi IT na rzecz firmy z USA a podatek VAT

Mam działalność gospodarczą i jestem płatnikiem VAT-u. Chcę wykonać usługę IT na rzecz firmy w USA. Stany Zjednoczone nie mają podatku VAT,...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »