Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż wcześniej dzierżawionej działki a podatek VAT

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-04-09

Sprawa dotyczy podatku VAT. Osoba fizyczna będąca właścicielem 2 działek – jednej rolnej, drugiej budowlanej, w 2013 roku wydzierżawiła te działki pod zabudowę myjni bezdotykowej. W bieżącym roku znalazł się chętny na zakup gruntu i postawionej na tym gruncie myjni bezdotykowej. Grunt składający się z dwóch działek zostałby sprzedany aktem notarialnym przez właściciela – osobę fizyczna (niemającą działalności), a sama wiata myjni z urządzeniami – fakturą VAT wystawioną przez dzierżawcę (prowadzącego działalność). Czy osoba fizyczna sprzedając powyżej wymienione działki zobowiązana jest do odprowadzenia z tego tytułu podatku VAT?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają wyłącznie czynności dokonywane przez podatnika. Aby zatem ustalić, czy dana transakcja rodzi konieczność zapłacenia podatku, w pierwszej kolejności ustalić należ, czy dana osoba występuje jako podatnik prowadzący działalność gospodarczą czy jako osoba prywatna.  W przypadku podatników będących osobami fizycznymi znaczna część czynności przezeń wykonywanych, które jako takie mają charakter czynności podlegających opodatkowaniu, jest przez nich wykonywana prywatnie jako przez konsumentów. W odniesieniu do tej czynności osoba ta nie występuje jako podatnik, stąd też czynność ta nie może podlegać opodatkowaniu. Tylko zatem u podatnika wykonanie czynności podlegającej opodatkowaniu może prowadzić do powstania obowiązku podatkowego (a w konsekwencji zobowiązania podatkowego). U pozostałych podmiotów wykonanie takiej czynności będzie obojętne z punktu widzenia podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ustawy VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Obecnie na gruncie VAT przyjmuje się, że w sytuacji, w której dany podmiot dokonuje sprzedaży towarów z majątku prywatnego (nienabytego w celu odprzedaży, choć z dopuszczeniem takiej możliwości), nie jest podatnikiem VAT w zakresie tych czynności, choćby takich transakcji było kilka lub nawet kilkanaście. Nie jest działalnością handlową sprzedaż majątku osobistego (prywatnego), który nie został nabyty w celach odprzedaży (w celach handlowych). Jeżeli sprzedane działki zostały wydzielone z gruntu stanowiącego majątek osobisty sprzedawcy, który nie został nabyty w celu prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedawca nie może być uznany za podatnika w tym zakresie.

W mojej ocenie sprzedaż działki przez osobę fizyczną nie będzie rodzić konieczności zapłaty podatku VAT. W świetle przytoczonych okoliczności nie można uznać aby zamiarem sprzedaży i jej celem był cel handlowy. Osoba fizyczna nie podjęła żadnych dodatkowych czynności mogących świadczyć o gospodarczym charakterze tej sprzedaży.

Trzeba jednak zauważyć, że sprzedaż wiaty wraz z elementami wyposażenia myjni bezdotykowej dokonana przez przedsiębiorcę zostanie już zakwalifikowana jako dostawa towarów podlegająca opodatkowaniu. Wynika to głównie z faktu, że elementy te nie mogą zostać zaliczone do części składowych nieruchomości, ponieważ nie są trwale związane z gruntem. 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »