Kategoria: Podatek VAT

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż wcześniej dzierżawionej działki a podatek VAT

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-04-09

Sprawa dotyczy podatku VAT. Osoba fizyczna będąca właścicielem 2 działek – jednej rolnej, drugiej budowlanej, w 2013 roku wydzierżawiła te działki pod zabudowę myjni bezdotykowej. W bieżącym roku znalazł się chętny na zakup gruntu i postawionej na tym gruncie myjni bezdotykowej. Grunt składający się z dwóch działek zostałby sprzedany aktem notarialnym przez właściciela – osobę fizyczna (niemającą działalności), a sama wiata myjni z urządzeniami – fakturą VAT wystawioną przez dzierżawcę (prowadzącego działalność). Czy osoba fizyczna sprzedając powyżej wymienione działki zobowiązana jest do odprowadzenia z tego tytułu podatku VAT?

Marcin Sądej

»Wybrane opinie klientów

Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub
Szybka odpowiedź :)
Magdalena
Opinia kompetentna. W ciągu 24 godzin miałem pełną informację co należy mi się od zakładu pracy i jak mogę to uzyskać. Polecam.
Piotr

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają wyłącznie czynności dokonywane przez podatnika. Aby zatem ustalić, czy dana transakcja rodzi konieczność zapłacenia podatku, w pierwszej kolejności ustalić należ, czy dana osoba występuje jako podatnik prowadzący działalność gospodarczą czy jako osoba prywatna.  W przypadku podatników będących osobami fizycznymi znaczna część czynności przezeń wykonywanych, które jako takie mają charakter czynności podlegających opodatkowaniu, jest przez nich wykonywana prywatnie jako przez konsumentów. W odniesieniu do tej czynności osoba ta nie występuje jako podatnik, stąd też czynność ta nie może podlegać opodatkowaniu. Tylko zatem u podatnika wykonanie czynności podlegającej opodatkowaniu może prowadzić do powstania obowiązku podatkowego (a w konsekwencji zobowiązania podatkowego). U pozostałych podmiotów wykonanie takiej czynności będzie obojętne z punktu widzenia podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ustawy VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Obecnie na gruncie VAT przyjmuje się, że w sytuacji, w której dany podmiot dokonuje sprzedaży towarów z majątku prywatnego (nienabytego w celu odprzedaży, choć z dopuszczeniem takiej możliwości), nie jest podatnikiem VAT w zakresie tych czynności, choćby takich transakcji było kilka lub nawet kilkanaście. Nie jest działalnością handlową sprzedaż majątku osobistego (prywatnego), który nie został nabyty w celach odprzedaży (w celach handlowych). Jeżeli sprzedane działki zostały wydzielone z gruntu stanowiącego majątek osobisty sprzedawcy, który nie został nabyty w celu prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedawca nie może być uznany za podatnika w tym zakresie.

W mojej ocenie sprzedaż działki przez osobę fizyczną nie będzie rodzić konieczności zapłaty podatku VAT. W świetle przytoczonych okoliczności nie można uznać aby zamiarem sprzedaży i jej celem był cel handlowy. Osoba fizyczna nie podjęła żadnych dodatkowych czynności mogących świadczyć o gospodarczym charakterze tej sprzedaży.

Trzeba jednak zauważyć, że sprzedaż wiaty wraz z elementami wyposażenia myjni bezdotykowej dokonana przez przedsiębiorcę zostanie już zakwalifikowana jako dostawa towarów podlegająca opodatkowaniu. Wynika to głównie z faktu, że elementy te nie mogą zostać zaliczone do części składowych nieruchomości, ponieważ nie są trwale związane z gruntem. 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »