Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż działki z VAT-em a podatek dochodowy

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-02-23

W 2006 r. nabyłam działkę do majątku osobistego. Nie stosowałam żadnych odliczeń ani amortyzacji. Nieruchomość wynajmowałam w latach 2011–2013, wystawiając fakturę VAT. Niedawno sprzedałam nieruchomość, został naliczony podatek VAT. Jaki powinnam zapłacić podatek dochodowy? Szczegóły w załącznikach. 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co do zasady sposób opodatkowania w podatku od towarów i usług, konkretnego przychodu pozostaje bez wpływu na sposób opodatkowania tego przychodu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Źródłami przychodów, do których dany przychód kwalifikuje się, co też determinuje sposób jego opodatkowania, są m.in.:

  • działalność gospodarcza – art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozarolnicza,
  • odpłatne zbycie nieruchomości – art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) tej ustawy.

To, jak zostanie opodatkowany przychód ze zbycia nieruchomości, zależy właśnie od tego, do którego z wyżej wymienionych źródeł zakwalifikujemy opisany przez Panią przychód.

Rzeczą normalną jest, że osoby prowadzące działalność opodatkowaną liniowo prywatne składniki majątku oddają w najem poza działalności, w ramach właśnie źródła najem i np. opodatkowują przychód stawką 8% podatku zryczałtowanego czy według skali (wtedy i tak płacą mniej w 1. Progu, bowiem 18%, a nie 19%). Głównym jednak powodem bywa często właśnie opodatkowanie przy sprzedaży.

W uproszczeniu – w sytuacji, gdy dana nieruchomość nie była wynajmowana w ramach działalności i nie jest składnikiem majątku związanym z działalnością, można po upływie 5 lat od końca roku, w którym ją nabyto, sprzedać ją bez podatku dochodowego. Wynika to wprost z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem w Pani przypadku nieruchomość niezabudowaną nabytą w 2006 roku obecnie można by sprzedać bez podatku dochodowego, nawet jeśli była wynajmowana w latach 2011–2013, jeśli zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej, a by tak było, opisana nieruchomość nie mogła być środkiem trwałym w ciągu ostatnich 6 lat (art. 10 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 14 ust. 2 pkt 1 cytowanej ustawy). Nie chodzi tu jednak o to, czy ją Pani do ewidencji wpisała, czy nie, ale o to, czy winna się w niej znaleźć. Grunt jest środkiem trwałym (mimo że się go nie amortyzuje, bowiem jest rzeczą o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok), jeśli jest wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. W takiej sytuacji niewpisanie gruntu do ewidencji nie odbiera mu statusu środka trwałego i jak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 7 sierpnia 2013 r. (sygn. alt II FSK 2435/11), skutkuje to dla sprzedaży powstaniem przychodu z działalności: „choć nieruchomość wykorzystywana w działalności gospodarczej nie figurowała w ewidencji środków trwałych, były właściciel firmy nie może rozliczyć jej zbycia tak jak osoba fizyczna”.

Reasumując zatem, jeśli w opisanej sytuacji nieruchomość nie była wynajmowana w ramach działalności (przychód osiągnięty w latach 2011–2013 z oddania w najem nie był przychodem z działalności), sprzedaż nie spowoduje powstania przychodu, który mógłby zostać opodatkowany – sprzeda Pani grunt bez podatku dochodowego. Natomiast jeżeli w opisanych latach nieruchomość była wynajmowana w ramach działalności, to przychód osiągnięty z jej sprzedaży będzie przychodem z działalności gospodarczej i zostanie zatem opodatkowany podatkiem dochodowym tak jak każdy inny przychód z Pani działalności.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »