Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż działki ze spadku po trzech latach od podziału spadku

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-10-08

W 1999 r. zmarł ojciec. Razem z mamą i bratem otrzymaliśmy spadek bez podziału. W 2010 r. zrobiłyśmy między sobą darowizny (dział spadku) – mi przypadła działka. W 2013 r. ją sprzedałam, czyli przed upływem 5 lat od nabycia. Czy muszę zapłacić podatek, skoro to była nieruchomość ze spadku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy; wynika to bezpośrednio z art. 924 i art. 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, zatem datą nabycia spadku jest data śmierci spadkodawcy. Darowizna jest innym sposobem nabycia niż nabycie w drodze dziedziczenia.

Jeśli rzeczywiście miały miejsce darowizny, nabycie nieruchomości lub jej części, którą otrzymała Pani w darowiźnie, jest właśnie moment dokonania darowizny. Nie mamy tu do czynienia moim zdaniem z nabyciem w drodze dziedziczenia. Prawdą zatem byłoby, iż stanowi przychód podlegający opodatkowaniu zbycie nieruchomości nabytej w drodze darowizny jako zbycie, które miało miejsce przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Zatem sprzedaż działki w 2012 r., podkreślam – nabytej w drodze darowizny w roku 2010, podlega opodatkowaniu i jeśli nie korzysta Pani ze zwolnienia z tytuł wydatkowania środków na własne cele mieszkaniowe, spowoduje powstanie zobowiązania podatkowego.

Inaczej byłoby, gdyby nie nastąpiło nabycie w drodze darowizny, a spadek podzielono w całości instytucją działu – tu rzeczywiście są pewnie rozbieżności, ale uznaje się często, że nabycie w drodze działu spadku stanowi nabycie w drodze dziedziczenia i data nabycia może być dyskutowana. Znaczenia miałaby wielkość udziału, organy podatkowe wskazują, iż część otrzymana ponad udział nabyta jest w momencie dokonania działu spadku; przykładowo „Przy zniesieniu współwłasności nieruchomości nabytej w drodze spadku, które spowodowało uzyskanie udziału przekraczającego udział nabyty w spadku, momentem nabycia nieruchomości w części nabytej w drodze zniesienia współwłasności jest data zniesienia współwłasności” (pismo z dnia 6 lutego 2009 r. Izba Skarbowa w Katowicach – sygnatura: IBPBII/2/415-68/08/JG).

Odmienne stanowisko prezentują czasem sądy, przykładowo wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 27 października 2009 r. (sygn. akt I SA/Gl 463/09 – LEX nr 573345): „stanowisko organów podatkowych, w tym ministra finansów, iż nabycie nieruchomości w drodze działu spadku nie mieści się w pojęciu »nabycia w drodze spadku« jest nieprawidłowe. W konsekwencji wadliwy jest wniosek, iż nie cały (lecz tylko wynikający z wielkości udziału spadkowego) przychód uzyskany ze sprzedaży części nieruchomości, której własność nabyto w wyniku działu spadku, wolny jest od podatku dochodowego na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f.”.

W wyroku tym czytamy, iż:

„W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom, stosownie do wielkości ich udziałów, przechodzą na nich. Ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom. Jeśli dotyczyły nieruchomości mogą stanowić podstawę wpisu do księgi wieczystej (zob. Kodeks cywilny. Komentarz, Tom II, pod red. prof. dr hab. Krzysztofa Pietrzykowskiego, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 1998, s. 918-919 oraz 934-935). Tak więc, na skutek działu spadku następuje »konkretyzacja« składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Inaczej mówiąc, dział spadku jest czynnością wtórną do nabycia spadku; nie można nabyć własności rzeczy tylko i wyłącznie w drodze działu spadku, bez nabycia spadku. Zatem stanowisko organów podatkowych, w tym Ministra Finansów, iż nabycie nieruchomości w drodze działu spadku nie mieści się w pojęciu »nabycia w drodze spadku« jest nieprawidłowe. W konsekwencji wadliwy jest wniosek Ministra Finansów, iż nie cały (lecz tylko wynikający z wielkości udziału spadkowego) przychód uzyskany ze sprzedaży części nieruchomości, której własność Skarżący nabył w wyniku działu spadku, wolny jest od podatku dochodowego na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f.”.

Niemniej jednak, wątpliwości takich być nie może, gdy mowa jest o nabyciu w drodze darowizny.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »