Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż mieszkania bez płacenia podatku

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-07-06

Mój syn odziedziczył mieszkanie po babci, która zmarła półtora roku temu. Wcześniej wziął kredyt na mieszkanie na 30 lat, w którym obecnie mieszka. Mieszkanie po babci chciałby sprzedać. Do kiedy może to zrobić, nie płacąc podatku dochodowego? Pieniądze ze sprzedaży przeznaczy na spłatę kredytu. Proszę o podanie konkretnej daty, do kiedy może sprzedać mieszkanie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pytanie winno brzmieć nie „do kiedy może to zrobić nie płacąc podatku dochodowego”, a „od kiedy może to zrobić nie płacąc podatku dochodowego?”.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2012.361 j.t. ze zm.), jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie mamy do czynienia z przychodem podlegającym opodatkowaniu. Więc innymi słowy nie trzeba płacić podatku dochodowego, gdy sprzedaż będzie miała miejsce po 1 stycznia 2020 r.

Przy sprzedaży przed 1 stycznia 2020 roku przychód podlega opodatkowaniu, ale może być zwolniony, jeśli zostanie przeznaczony na własne cele mieszkaniowe zgodnie z art. 21. ust. 1 pkt 131 i art. 21 ust. 25 ww. ustawy. Ze zwolnienia tego można skorzystać w każdym momencie, gdy sprzedaż podlega jeszcze opodatkowaniu, później bowiem (po upływie 5 lat), nie ma jak skorzystać ze zwolnienia, bowiem nie ma czego zwalniać, skoro przychód nie jest relewantny podatkowo. Wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe (udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych). Własne cele mieszkaniowe określa art. 21 ust. 25 ww. ustawy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »