Kategoria: Podatek od spadków i darowizn

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż mieszkania nabytego w części w drodze darowizny

Piotr Geliński • Opublikowane: 2015-12-18

Razem z małżonką mamy rozdzielność majątkową. W 2011 roku, w czasie trwania rozdzielności oboje w częściach równych nabyliśmy mieszkanie na prawach współwłasności. Obecnie małżonka chce mi podarować swoją część mieszkania. Wiem, że od tej darowizny podatku nie zapłacę, jeśli odpowiednio zgłoszę ją do urzędu skarbowego. Wiem też, że będę mógł zbyć to mieszkanie po pięciu latach kalendarzowych, nie płacąc podatku dochodowego. Czy zwolnienie z podatku dochodowego obejmie tylko moją część własności? Czy po tych pięciu latach posiadania mojej części mieszkania zapłacę podatek dochodowy od części otrzymanej od małżonki?

Piotr Geliński

»Wybrane opinie klientów

Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub
Szybka odpowiedź :)
Magdalena

Niniejszą opinię sporządzono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. źródłami przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2, m.in. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zatem okres pięcioletni liczy się od końca roku, w którym nastąpiło nabycie. Pan nabył udział w nieruchomości w roku 2011, a kolejny udział nabędzie Pan w roku 2015. Przy sprzedaży i jej opodatkowaniu będzie trzeba analizować oba te udziały oddzielnie, tj. pięcioletni okres dla drugiego udziału będzie biegł od końca roku 2015, a więc aby sprzedać nieruchomość całkowicie bez konieczności rozliczenia podatku musiałby się Pan wstrzymać ze sprzedażą do początku roku 2021.

Wzmiankuję tylko, że w przypadku wcześniejszej sprzedaży, ewentualnie będzie trzeba analizować możliwość zwolnienia podatkowego, np. z uwagi na wydatkowanie środków ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »