Sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku przed upływem 5 lat

Autor: Aleksander Słysz

W styczniu tego roku otrzymałam w spadku mieszkanie i w czerwcu je sprzedałam. Czy uzyskałam dochód? Jeśli tak, to w którą pozycję PIT-37 wpisać ten dochód?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku przed upływem 5 lat

Zbycie nieruchomości otrzymanej w spadku a podatek dochodowy

Sprzedaż nieruchomości, w części nabytej w spadku (zgodnie z obowiązującym prawem, spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy – art. 924 i art. 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U.2014.121 j.t. ze zm.), przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie (co wynika z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U.2012.361 j.t. ze zm.) powoduje powstanie przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji, gdy powstaje dochód, obowiązek zapłaty podatku – obecnie od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podstawą obliczenia podatku jest tu dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości rozumianym jako „wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia”, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (niekiedy powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw).

Koszty w przypadku nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia 

Kosztami w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia są udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwota zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Rozliczenia nie dokonuje się w zeznaniu PIT-37, a w zeznaniu PIT-39, które należy złożyć do końca kwietnia (w terminie złożenia zeznania rocznego) roku następującego po roku, w którym dokonano sprzedaży.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »