Kategoria: Podatek dochodowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż mieszkania przy rozdzielności majątkowej małżonków

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-10-01

Z żoną mamy rozdzielność majątkową zawartą przed ślubem. Rok temu podarowałem żonie moje mieszkanie, później zaczęliśmy budowę domu. Obecnie, aby go skończyć, musimy sprzedać mieszkanie. Czy żona będzie zobowiązana zapłacić podatek dochodowy po sprzedaży nieruchomości? Dodam, że faktury będą miały daty sprzed podpisania aktu notarialnego. Czy urząd uznaje faktury sprzed daty aktu notarialnego? Czy poza podatkiem PIT moja żona musiałaby zapłacić jeszcze jakiś inny podatek związany ze sprzedażą mieszkania?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub
Szybka odpowiedź :)
Magdalena
Opinia kompetentna. W ciągu 24 godzin miałem pełną informację co należy mi się od zakładu pracy i jak mogę to uzyskać. Polecam.
Piotr

Sprzedaż nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, powoduje powstanie przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji obowiązek zapłaty podatku – obecnie od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Zatem na Pana pytanie o podatek żony należałoby odpowiedzieć: tak, żona go zapłaci, o ile nie skorzysta ze zwolnienia i sprzeda mieszkanie przed upływem 5 lat. Chodzi to o zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że „wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych”.

Pyta Pan o faktury sprzed daty aktu notarialnego. Urząd ich nie uznaje, bowiem do zwolnienia kwalifikują się wydatki poczynione, „począwszy od dnia odpłatnego zbycia”, a nie wcześniej.

Poza podatkiem dochodowym żona nie zapłaci innego, bowiem podatek od czynności cywilnoprawnych płaci nabywca, a podatku VAT, jak się domyślam, sprzedaż tu nie obejmuje, gdyż żona nie będzie działać jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »