Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż mieszkania za cenę nieco niższą niż cena rynkowa

Piotr Geliński • Opublikowane: 2016-05-02

Mam klienta na zakup mieszkania nieco poniżej wartości rynkowej za m2. Mieszkanie jest do częściowego remontu. Czy z tego tytułu grożą mi jakieś konsekwencje? Mieszkanie posiadam już ponad 8 lat. Czy można dopisać jakąś informację w akcie notarialnym, np. „mieszkanie do częściowego remontu – stąd niższa cena”? Czy mogę sprzedać klientowi kilka mebli z wyposażenia, jak to ująć w umowie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jedynym zobowiązaniem podatkowym, jakie potencjalnie mogłoby na Panu ciążyć w związku ze sprzedażą mieszkania (i ruchomości), jest podatek dochodowy od osób fizycznych.

Odnośnie mieszkania, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodu jest odpłatne zbycie m.in. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Jak Pan wskazuje, jest Pan właścicielem tego mieszkania przez okres przekraczający powyższy 5-letni okres, a więc sprzedaż mieszkania nie będzie się wiązała z koniecznością rozliczenia na gruncie podatku dochodowego, a zatem ewentualne zaniżenie wartości nie ma z tego względu żadnego znaczenia.

Zaniżenie wartości mieszkania może mieć znaczenie z punktu widzenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), ale ewentualne zobowiązanie w tym zakresie ciąży na kupującym, a nie na Panu. Pozostaje to zatem poza zakresem pytania.

Odnośnie sprzedaży wyposażania i innych rzeczy ruchomych, na ogół odbywa się to poza aktem notarialnym, najczęściej w formie ustnej, ale mogą Panowie spisać zwykłą umowę pisemną. W akcie notarialnym wskazuje się co najwyżej stałe elementy wyposażenia, jak biały montaż, drzwi wewnętrzne etc. Z zasady nie dokonuje się wyceny takich rzeczy, chyba że będzie takie oczekiwanie kupującego. Jeśli jest Pan właścicielem tych rzeczy przynajmniej pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, to ich sprzedaż również nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Ewentualne rozliczenie na gruncie PCC jest po stronie kupującego, a nie po Pana.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »