Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż nieruchomości po upływie 5 lat

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-10-07

Planuję sprzedać nieruchomość przed końcem 2014 r. Nieruchomość otrzymałam w akcie darowizny w 2009 r. Uzyskane w ten sposób dochody chciałabym przeznaczyć na kupno mieszkania w Holandii. Czy będę musiała odprowadzić podatek i w jakiej wysokości?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat

Gdy sprzedaż nieruchomości nie następuje po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, to zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota uzyskana ze sprzedaży jest przychodem podlegającym opodatkowaniu. Zatem odwrotnie, jeśli sprzedaż nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nie trzeba w ogóle rozliczać tej sprzedaży i płacić podatku dochodowego, ergo gdyby zbywała Pani nieruchomość w 2015 r. nie zapłaciłaby Pani podatku. Jeśli ma Pani zamiar sprzedać nieruchomość w 2014 r. może Pani rozważyć alternatywnie zawarcie umowy przedwstępnej i przyjęcie zaliczki, tu często nawet 99% i w 2015 r. zawarcie umowy przyrzeczonej przenoszącej własność – wtedy uniknie Pani nie tylko podatku ale i obowiązku rozliczania się z fiskusem z tego dochodu.

Przypomnę, że gdy sprzedaż następuje przed upływem ww. 5 lat podlega opodatkowaniu, bowiem jest przychodem będącym w kręgu zainteresowania ustawy, podatek płaci się tu od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i wynosi 19% podstawy obliczenia podatku, którą jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości rozumianym jako „wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia”, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (powiększoną niekiedy o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw). Zgodnie z przywołanym ww. art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za koszty uzyskania przychodu mieszkania nabytego w drodze darowizny uważa się jedynie udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jak zapewne Pani wie, do sprzedaży nieruchomości nabytych po dniu 31 grudnia 2008 roku zastosowanie ma zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem nawet sprzedaż przed 5 laty daje możliwość uniknięcia podatku poprzez skorzystanie ze zwolnienia. Wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Pyta Pani, czy zakup mieszkania w Holandii jest celem dającym prawo do zwolnienia. Zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 wydatkiem poniesionym na własny cel mieszkaniowy jest m.in. wydatek na nabycie budynku mieszkalnego, jego części czy też lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Reasumując, przeznaczając cały przychód ze sprzedaży na nabycie mieszkania w Holandii, w terminie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpi odpłatne zbycie, nie zapłaci Pani podatku, albowiem skorzysta ze zwolnienia (rozliczenia i deklaracji zwolnienia dokonuje się na druku PIT-39, który składa się w terminie złożenia zeznania rocznego za rok w którym miała miejsce sprzedaż nieruchomości).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zaświadczenie z urzędu skarbowego

Od kilku lat pracuję w Niemczech, tam się rozliczam. W Polsce wynajmuję mieszkanie (płacę ryczałt). Co roku pobierałem z polskiego urzędu skarbowego...

Czy muszę zapłacić 19% podatku?

W 2007 r. wykupiłem mieszkanie lokatorskie od spółdzielni (przekształcone na własnościowe za przysłowiową złotówkę). W 2008 r. sprzedałem tę...

Sprzedaż mieszkania przy rozdzielności majątkowej małżonków

Z żoną mamy rozdzielność majątkową zawartą przed ślubem. Rok temu podarowałem żonie moje mieszkanie, później zaczęliśmy budowę domu. Obecnie, aby go...

Rozliczenie podatku z umowy o dzieło zawartej z podmiotem niebędącym płatnikiem

Jak w rocznym zeznaniu podatkowym ująć dochód z wykonywania dzieła dla zagranicznej firmy? Wykonawca nie prowadzi działalności, umowa przewidywała...

Podatek od mieszkania własnościowego

Jestem właścicielką mieszkania. Nie byłam świadoma obowiązku płacenia podatku od nieruchomości. Co powinnam teraz zrobić, skoro mam zaległości...

Pomniejszenie dochodu o stopień inflacji

W 2010 r. ja i brat otrzymaliśmy w formie darowizny od mamy mieszkanie. W maju 2012 r. sprzedaliśmy je. Czy mogę uniknąć podatku od sprzedaży...

Czy urząd skarbowy nie zakwestionuje nam ulgi mieszkaniowej?

W 2011 r. kupiliśmy mieszkanie za 80 000 zł, teraz chcemy je sprzedać i pieniądze ze sprzedaży przeznaczyć na zakup domu za granicą, w jednym...

Jakie stawki ryczałtu dla transportu ciężarowego?

Prowadzę działalność w zakresie transportu ciężarowego z kodem PKD 49.41Z, wystawiane faktury związane są z kodem PKD 38.11. Jaki powinienem...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »