Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż nieruchomości przed upływem pięciu lat

Piotr Geliński • Opublikowane: 2015-09-01

Dwa lata temu zakupiliśmy z mężem mieszkanie na rynku wtórnym. Chcielibyśmy je teraz sprzedać, a więc przed upływem pięciu lat od daty zakupu, za wyższą cenę. Różnica będzie rzędu 20-25 tys. zł. Pieniądze ze sprzedaży przeznaczylibyśmy na zakup innego mieszkania – również pochodzącego z rynku wtórnego. Ewentualnie wydać na jego zakup część kwoty, a pozostałą na pokrycie remontu. Dodam, że w mieszkaniu, które chcemy obecnie sprzedać, nie jesteśmy zameldowani. Czy w tej sytuacji, gdy pieniądze ze sprzedaży chcemy wydatkować na inną nieruchomość na rynku wtórnym, będziemy musieli zapłacić podatek od sprzedaży?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opinia sporządzona w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.; dalej: u.p.d.o.f.).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f., źródłem przychodu jest odpłatne zbycie m.in. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Zatem konieczność rozliczenia podatku dochodowego występuje wyłącznie w tych przypadkach, w których sprzedaż nieruchomości następuje przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. W Państwa przypadku tak właśnie ma się stać, tj. sprzedaż ma nastąpić przed upływem tego okresu.

Ewentualny dochód ze sprzedaży nieruchomości (dochodem będzie z zasady cena sprzedaży pomniejszona o cenę nabycia) będzie podlegał rozliczeniu według zasad aktualnie obowiązujących. Podatek wynosi zasadniczo 19% dochodu.

Jedyną możliwością uniknięcia konieczności zapłaty podatku dochodowego przy sprzedaży nieruchomości jest wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe.

Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Katalog własnych celów mieszkaniowych zawarty jest w art. 21 ust. 25 u.p.d.o.f. Takimi celami są m.in.: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu. W celach mieszkaniowych jest również m.in. remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego.

Zatem wydatkowanie środków ze sprzedaży dotychczasowego mieszkania na zakup kolejnego mieszkania (może to być mieszkanie z rynku wtórnego) i na jego remont w okresie dwóch lat od końca roku spowoduje zwolnienie z podatku dochodowego. Nie ma przy tym znaczenia, że w dotychczasowym mieszkaniu nie byli Państwo zameldowani.

Należy pamiętać o złożeniu zeznania PIT-39 do końca kwietnia roku kolejnego po sprzedaży.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »