Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż obrazów własnego autorstwa

Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 2015-01-26

Sprzedaję obrazy własnego autorstwa. Nie prowadzę działalności ani nie współpracuję z galerią. Od sprzedanego dzieła naliczam (od 50% kwoty) podatek dochodowy w wysokości 18% i płacę zaliczkę do US. Czy jeśli klient nie chce rachunku, mogę sprzedać obraz na mocy umowy kupna–sprzedaży i odprowadzić tylko 2% PCC?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety opisany przez Panią sposób postępowania nie będzie prawidłowy. Niezależnie od tego, czy nabywca żąda wystawienia rachunku, czy też nie, jest Pani zobowiązana do obliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy z tytułu działalności wykonywanej osobiście (tak jak robiła to Pani do tej pory).

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest zupełnie odrębny od podatku dochodowego, a jego odprowadzenie (lub nieodprowadzenie) pozostaje bez wpływu na istnienie lub nieistnienie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych „podatkowi podlegają między innymi umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, przy czym zgodnie z art. 4 ustawy, obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym” (nie zaś na sprzedawcy).

Jeżeli zatem którakolwiek ze stron umowy powinna zweryfikować obowiązek rozliczenia i odprowadzenia podatku od czynności cywilnoprawnych, jest to nabywca, bo to on jest w tym przypadku podatnikiem. Nie ma również zgodnej z prawem możliwości umownego „przeniesienia” tego obowiązku na sprzedawcę.

Niezależnie od tego, czy nabywca rozliczy podatek od czynności cywilnoprawnych, zbywca jest zobowiązany do odprowadzania podatku dochodowego – reasumując, do tej pory postępowała Pani prawidłowo.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »