Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sprzedaż obrazów własnego autorstwa

Autor: Elżbieta Jędruczyk

Sprzedaję obrazy własnego autorstwa. Nie prowadzę działalności ani nie współpracuję z galerią. Od sprzedanego dzieła naliczam (od 50% kwoty) podatek dochodowy w wysokości 18% i płacę zaliczkę do US. Czy jeśli klient nie chce rachunku, mogę sprzedać obraz na mocy umowy kupna–sprzedaży i odprowadzić tylko 2% PCC?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż obrazów własnego autorstwa

Podatek od sprzedaży obrazów własnego autorstwa

Niestety opisany przez Panią sposób postępowania nie będzie prawidłowy. Niezależnie od tego, czy nabywca żąda wystawienia rachunku, czy też nie, jest Pani zobowiązana do obliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy z tytułu działalności wykonywanej osobiście (tak jak robiła to Pani do tej pory).

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest zupełnie odrębny od podatku dochodowego, a jego odprowadzenie (lub nieodprowadzenie) pozostaje bez wpływu na istnienie lub nieistnienie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych „podatkowi podlegają między innymi umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, przy czym zgodnie z art. 4 ustawy, obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym” (nie zaś na sprzedawcy).

Jeżeli zatem którakolwiek ze stron umowy powinna zweryfikować obowiązek rozliczenia i odprowadzenia podatku od czynności cywilnoprawnych, jest to nabywca, bo to on jest w tym przypadku podatnikiem. Nie ma również zgodnej z prawem możliwości umownego „przeniesienia” tego obowiązku na sprzedawcę.

Niezależnie od tego, czy nabywca rozliczy podatek od czynności cywilnoprawnych, zbywca jest zobowiązany do odprowadzania podatku dochodowego – reasumując, do tej pory postępowała Pani prawidłowo.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info