Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż towaru poniżej ceny rynkowej

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-06-25

Jesteśmy firmą handlową. Kupowaliśmy u naszego dostawcy 3 projektory i dostaliśmy kamerę za kwotę 1 zł netto. Na fakturze pierwsza pozycja to projektory, a druga to kamera. Czy możemy sprzedać towar (a konkretnie wspomnianą kamerę) poniżej ceny rynkowej, tj. np. za 2 zł brutto? Czy taka transakcja narazi nas na jakieś konsekwencje podatkowe? Dodam, że prowadzimy sprzedaż hurtową dla firm (wystawiamy faktury VAT) oraz sprzedaż na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych (wystawiamy paragony, a na życzenie klienta – fakturę).

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Generalnie prawo nie zabrania sprzedaży poniżej ceny rynkowej. W określonych sytuacjach jednak konsekwencją powyższego będzie opodatkowanie nie ceny z umowy (2 zł), a ceny rynkowej (wartości rynkowej).

 

Tak będzie przykładowo w przypadku, gdy dojdzie do transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi w myśl art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Będzie to np. sprzedaż dla pracownika, udziałowca, właściciela itd. W takiej sytuacji, jako że podmiot wykazuje dochód niższy od tego, jakiego należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały, dochody danego podmiotu oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o CIT przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych (z zastrzeżeniem ust. 4 i 5) jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

 

Ustęp 2 stanowi, że wartość rynkową rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

 

W PIT ww. rozwiązanie funkcjonuje w odniesieniu do czynności nieodpłatnych oraz głównie dla źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8, tj. odpłatnego zbycia rzeczy nie następującego w wykonaniu działalności gospodarczej.

 

W podatku do towarów i usług możliwość korekty do ceny rynkowej organy mają w oparciu o art. 32, zatem gdy mamy do czynienia z powiązanymi podmiotami, tj. między kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne, zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy (związek ten istnieje także, gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów). Zgodnie np. z ust. 1 pkt 1 w przypadku, gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieje ww. związek i gdy wynagrodzenie jest niższe od wartości rynkowej, a nabywca towarów lub usług nie ma zgodnie z art. 86, 88 i 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, organ podatkowy określa wysokość obrotu na podstawie wartości rynkowej pomniejszonej o kwotę podatku, jeżeli okaże się, że związek ten miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

 

Reasumując, w wyżej wymienionych okolicznościach, mimo że sprzedaż za 2 zł będzie ważna, np. przychód do CIT będzie w wartości rynkowej rzeczy, tak jak i podstawa opodatkowania (obrót) w VAT.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »