Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż towaru poniżej ceny rynkowej

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-06-25

Jesteśmy firmą handlową. Kupowaliśmy u naszego dostawcy 3 projektory i dostaliśmy kamerę za kwotę 1 zł netto. Na fakturze pierwsza pozycja to projektory, a druga to kamera. Czy możemy sprzedać towar (a konkretnie wspomnianą kamerę) poniżej ceny rynkowej, tj. np. za 2 zł brutto? Czy taka transakcja narazi nas na jakieś konsekwencje podatkowe? Dodam, że prowadzimy sprzedaż hurtową dla firm (wystawiamy faktury VAT) oraz sprzedaż na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych (wystawiamy paragony, a na życzenie klienta – fakturę).

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat

Generalnie prawo nie zabrania sprzedaży poniżej ceny rynkowej. W określonych sytuacjach jednak konsekwencją powyższego będzie opodatkowanie nie ceny z umowy (2 zł), a ceny rynkowej (wartości rynkowej).

 

Tak będzie przykładowo w przypadku, gdy dojdzie do transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi w myśl art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Będzie to np. sprzedaż dla pracownika, udziałowca, właściciela itd. W takiej sytuacji, jako że podmiot wykazuje dochód niższy od tego, jakiego należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały, dochody danego podmiotu oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o CIT przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych (z zastrzeżeniem ust. 4 i 5) jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

 

Ustęp 2 stanowi, że wartość rynkową rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

W PIT ww. rozwiązanie funkcjonuje w odniesieniu do czynności nieodpłatnych oraz głównie dla źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8, tj. odpłatnego zbycia rzeczy nie następującego w wykonaniu działalności gospodarczej.

 

W podatku do towarów i usług możliwość korekty do ceny rynkowej organy mają w oparciu o art. 32, zatem gdy mamy do czynienia z powiązanymi podmiotami, tj. między kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne, zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy (związek ten istnieje także, gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów). Zgodnie np. z ust. 1 pkt 1 w przypadku, gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieje ww. związek i gdy wynagrodzenie jest niższe od wartości rynkowej, a nabywca towarów lub usług nie ma zgodnie z art. 86, 88 i 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, organ podatkowy określa wysokość obrotu na podstawie wartości rynkowej pomniejszonej o kwotę podatku, jeżeli okaże się, że związek ten miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

 

Reasumując, w wyżej wymienionych okolicznościach, mimo że sprzedaż za 2 zł będzie ważna, np. przychód do CIT będzie w wartości rynkowej rzeczy, tak jak i podstawa opodatkowania (obrót) w VAT.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Sprzedaż uszkodzonego samochodu

W 2011 r. kupiłem samochód ciężarowy za 36 tys. zł. Auto było amortyzowane (prowadzę działalność gospodarczą). W czerwcu 2012 r. miał miejsce wypadek...

Kwota zmniejszająca podatek

Jakiś czas temu rozpocząłem pracę w pewnej warszawskiej firmie. Podczas okresu próbnego miałem zarabiać 3200 zł, zaś później 3700 zł. Teraz jednak...

Zlecanie podwykonawcom usług transportowych a stawka ryczałtu

Świadczę usługi transportowe, mam pojazdy o ładowności powyżej 2 ton. Formą opodatkowania jest ryczałt ze stawką 5,5%. Czy zlecając podwykonawcom...

Podatek od odszkodowania otrzymanego od prezydenta miasta

W 2006 r. sąd w Warszawie przyznał mi prawo dziedziczenia spadku po zmarłej w 1941 r. matce. Zgłosiłem to do urzędu skarbowego, ale...

Rozliczanie ryczałtem

Wykonuję konserwacje elektryczne dla spółdzielni. Niedawno zlecono mi wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych (jednorazowo) dla pewnej wspólnoty. Czy ta...

Opodatkowanie przychodów z najmu na zasadach ogólnych

Moje pytanie dotyczy opodatkowania przychodów z najmu na zasadach ogólnych. Otóż kupiłam mieszkanie o powierzchni 53 m 2 . Na zakup nieruchomości...

Czy muszę sporządzić PIT-8C?

Mam własną działalność gospodarczą. Prowadzę serwis internetowy. Poprzez ten serwis użytkownicy mogą zarabiać pieniądze za wykonywanie różnego rodzaju...

Czy opłacone składki są kosztami uzyskania przychodu?

Czy opłacone składki są kosztami uzyskania przychodu? Chodzi o miesięczne składki na ubezpieczenie dla pracowników, ich rodzin oraz jedynego udziałowca...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »