Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sprzedaż uszkodzonego samochodu

Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 2014-05-20 • Aktualizacja: 2021-05-19

W 2011 r. kupiłem samochód ciężarowy za 36 tys. zł. Auto było amortyzowane (prowadzę działalność gospodarczą). W czerwcu 2012 r. miał miejsce wypadek i samochód został uszkodzony. 20 lipca 2012 r. ubezpieczyciel wypłacił na naprawę 13 511,98 zł. Z kolei 17 października 2012 r. sprzedałem uszkodzony samochód za 2000 zł netto (faktura VAT). Pieniądze z ubezpieczenia zatrzymałem. Czy (i ewentualnie kiedy) powinienem zapłacić podatek dochodowy, VAT? Jak traktować wypłatę ubezpieczyciela?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż uszkodzonego samochodu

Otrzymanie odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą a podatek dochodowy

Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) do przychodów z działalności gospodarczej zalicza się między innymi otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej.

 

Wartość odszkodowania należy zatem zaliczyć w poczet przychodów z działalności gospodarczej. Zakładając, że prowadzi Pan podatkową księgę przychodów i rozchodów, właściwa będzie w tym przypadku kolumna 8 księgi. Wpisu dokonuje Pan pod datą faktycznego otrzymania odszkodowania (20 lipca 2012 r.) – przychód powiększy zatem podstawę opodatkowania za lipiec (względnie za trzeci kwartał w przypadku kwartalnej formy rozliczeń).

 

Dla podatku od towarów i usług fakt otrzymania odszkodowania będzie obojętny.

Sprzedaż uszkodzonego samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej

Przychody ze sprzedaży samochodu zalicza się w poczet przychodów w miesiącu, w którym stały się należne (zakładam, że będzie to 17 października 2012 r.); podatek VAT analogicznie (zakładam, że w tym zakresie wątpliwości Pan nie ma).

 

Dodatkową operacją, którą należy zaksięgować w momencie sprzedaży uszkodzonego samochodu, będzie zaliczenie niezamortyzowanej wartości samochodu w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

 

Zakładając, że samochód został zakupiony jako używany i przyjęto amortyzację w stawce 40% (30 miesięcy) – najprawdopodobniej samochód został zamortyzowany do momentu wypadku w maksymalnie 1/3, ostatecznie zatem cała transakcja rozliczy się stratą. W przychody zaliczy Pan odszkodowanie oraz wartość sprzedaży samochodu – łącznie 15 511,98 zł, w kosztach znajdzie się niezamortyzowana wartość samochodu – przynajmniej 15-20 tys. zł.

 

Przejściowo (z uwagi na przesunięcie w czasie momentu uzyskania przychodów i poniesienia kosztów) może zaistnieć konieczność odprowadzenia zawyżonej zaliczki za lipiec (względnie trzeci kwartał) – dochód wyrówna się w rozliczeniu rocznym.

 

 

 

*Stan prawny z dnia 18.10.2012 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »