Kategoria: Podatek dochodowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż uszkodzonego samochodu

Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 2014-05-20

W 2011 r. kupiłem samochód ciężarowy za 36 tys. zł. Auto było amortyzowane (prowadzę działalność gospodarczą). W czerwcu 2012 r. miał miejsce wypadek i samochód został uszkodzony. 20 lipca 2012 r. ubezpieczyciel wypłacił na naprawę 13 511,98 zł. Z kolei 17 października 2012 r. sprzedałem uszkodzony samochód za 2000 zł netto (faktura VAT). Pieniądze z ubezpieczenia zatrzymałem. Czy (i ewentualnie kiedy) powinienem zapłacić podatek dochodowy, VAT? Jak traktować wypłatę ubezpieczyciela?

Elżbieta Jędruczyk

»Wybrane opinie klientów

Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat
Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa

Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) do przychodów z działalności gospodarczej zalicza się między innymi otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej.

 

Wartość odszkodowania należy zatem zaliczyć w poczet przychodów z działalności gospodarczej. Zakładając, że prowadzi Pan podatkową księgę przychodów i rozchodów, właściwa będzie w tym przypadku kolumna 8 księgi. Wpisu dokonuje Pan pod datą faktycznego otrzymania odszkodowania (20 lipca 2012 r.) – przychód powiększy zatem podstawę opodatkowania za lipiec (względnie za trzeci kwartał w przypadku kwartalnej formy rozliczeń).

 

Dla podatku od towarów i usług fakt otrzymania odszkodowania będzie obojętny.

 

Przychody ze sprzedaży samochodu zalicza się w poczet przychodów w miesiącu, w którym stały się należne (zakładam, że będzie to 17 października 2012 r.); podatek VAT analogicznie (zakładam, że w tym zakresie wątpliwości Pan nie ma).

 

Dodatkową operacją, którą należy zaksięgować w momencie sprzedaży uszkodzonego samochodu, będzie zaliczenie niezamortyzowanej wartości samochodu w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

 

Zakładając, że samochód został zakupiony jako używany i przyjęto amortyzację w stawce 40% (30 miesięcy) – najprawdopodobniej samochód został zamortyzowany do momentu wypadku w maksymalnie 1/3, ostatecznie zatem cała transakcja rozliczy się stratą. W przychody zaliczy Pan odszkodowanie oraz wartość sprzedaży samochodu – łącznie 15 511,98 zł, w kosztach znajdzie się niezamortyzowana wartość samochodu – przynajmniej 15-20 tys. zł.

 

Przejściowo (z uwagi na przesunięcie w czasie momentu uzyskania przychodów i poniesienia kosztów) może zaistnieć konieczność odprowadzenia zawyżonej zaliczki za lipiec (względnie trzeci kwartał) – dochód wyrówna się w rozliczeniu rocznym.

 

 

 

*Stan prawny z dnia 18.10.2012 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Rozliczenie z urzędem skarbowym

Jestem artystą–malarzem, nie prowadzę działalności gospodarczej. Zawieram umowy pośrednictwa na sprzedaż moich obrazów przez galerię...

Miesięczne zaliczki na podatek w CIT-8

W naszej spółce mamy kłopot z ustalaniem wysokości miesięcznych zaliczek na podatek w CIT-8. Zwykle na początku roku generujemy przychody,...

Przychód z innych źródeł

W 2011 r. zawarłem umowę przedwstępną oddania nieruchomości w wieczyste użytkowanie, wpłaciłem zaliczkę. Kilka tygodni temu jednak podpisałem akt...

Podatek dochodowy przy sprzedaży nieruchomości

Czy należy zapłacić podatek dochodowy przy sprzedaży nieruchomości, a jeśli tak, to jakie przyjąć koszty nabycia w opisanym poniżej przypadku?...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »