Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż uszkodzonego samochodu

Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 2014-05-20

W 2011 r. kupiłem samochód ciężarowy za 36 tys. zł. Auto było amortyzowane (prowadzę działalność gospodarczą). W czerwcu 2012 r. miał miejsce wypadek i samochód został uszkodzony. 20 lipca 2012 r. ubezpieczyciel wypłacił na naprawę 13 511,98 zł. Z kolei 17 października 2012 r. sprzedałem uszkodzony samochód za 2000 zł netto (faktura VAT). Pieniądze z ubezpieczenia zatrzymałem. Czy (i ewentualnie kiedy) powinienem zapłacić podatek dochodowy, VAT? Jak traktować wypłatę ubezpieczyciela?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) do przychodów z działalności gospodarczej zalicza się między innymi otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej.

 

Wartość odszkodowania należy zatem zaliczyć w poczet przychodów z działalności gospodarczej. Zakładając, że prowadzi Pan podatkową księgę przychodów i rozchodów, właściwa będzie w tym przypadku kolumna 8 księgi. Wpisu dokonuje Pan pod datą faktycznego otrzymania odszkodowania (20 lipca 2012 r.) – przychód powiększy zatem podstawę opodatkowania za lipiec (względnie za trzeci kwartał w przypadku kwartalnej formy rozliczeń).

 

Dla podatku od towarów i usług fakt otrzymania odszkodowania będzie obojętny.

 

Przychody ze sprzedaży samochodu zalicza się w poczet przychodów w miesiącu, w którym stały się należne (zakładam, że będzie to 17 października 2012 r.); podatek VAT analogicznie (zakładam, że w tym zakresie wątpliwości Pan nie ma).

 

Dodatkową operacją, którą należy zaksięgować w momencie sprzedaży uszkodzonego samochodu, będzie zaliczenie niezamortyzowanej wartości samochodu w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

 

Zakładając, że samochód został zakupiony jako używany i przyjęto amortyzację w stawce 40% (30 miesięcy) – najprawdopodobniej samochód został zamortyzowany do momentu wypadku w maksymalnie 1/3, ostatecznie zatem cała transakcja rozliczy się stratą. W przychody zaliczy Pan odszkodowanie oraz wartość sprzedaży samochodu – łącznie 15 511,98 zł, w kosztach znajdzie się niezamortyzowana wartość samochodu – przynajmniej 15-20 tys. zł.

 

Przejściowo (z uwagi na przesunięcie w czasie momentu uzyskania przychodów i poniesienia kosztów) może zaistnieć konieczność odprowadzenia zawyżonej zaliczki za lipiec (względnie trzeci kwartał) – dochód wyrówna się w rozliczeniu rocznym.

 

 

 

*Stan prawny z dnia 18.10.2012 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Rozliczenie z urzędem skarbowym

Jestem artystą–malarzem, nie prowadzę działalności gospodarczej. Zawieram umowy pośrednictwa na sprzedaż moich obrazów przez galerię...

Miesięczne zaliczki na podatek w CIT-8

W naszej spółce mamy kłopot z ustalaniem wysokości miesięcznych zaliczek na podatek w CIT-8. Zwykle na początku roku generujemy przychody,...

Przychód z innych źródeł

W 2011 r. zawarłem umowę przedwstępną oddania nieruchomości w wieczyste użytkowanie, wpłaciłem zaliczkę. Kilka tygodni temu jednak podpisałem akt...

Podatek dochodowy przy sprzedaży nieruchomości

Czy należy zapłacić podatek dochodowy przy sprzedaży nieruchomości, a jeśli tak, to jakie przyjąć koszty nabycia w opisanym poniżej przypadku?...

Koszty uzyskania przychodu od umowy-zlecenia

Jakie są koszty uzyskania przychodu od umowy-zlecenia obejmującej wykonanie strony internetowej bez zbycia praw autorskich – 20% czy 50%?

Rozliczenie przychodów z wynajmu mieszkania

Pół roku temu odziedziczyłam mieszkanie; od tego czasu reguluję czynsz i wszystkie inne opłaty. W tym miesiącu znalazłam chętnych na wynajem nieruchomości...

Kwota zmniejszająca podatek

Jakiś czas temu rozpocząłem pracę w pewnej warszawskiej firmie. Podczas okresu próbnego miałem zarabiać 3200 zł, zaś później 3700 zł. Teraz jednak...

Sprzedaż towaru poniżej ceny rynkowej

Jesteśmy firmą handlową. Kupowaliśmy u naszego dostawcy 3 projektory i dostaliśmy kamerę za kwotę 1 zł netto. Na fakturze pierwsza pozycja to projektory, a...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »