Kategoria: Podatek od spadków i darowizn

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Środki pieniężne jako darowizna

Tomasz Kaczmarski • Opublikowane: 2014-05-22

Nasz syn od lat mieszka w Australii, ma tamtejsze obywatelstwo. Chcemy przekazać mu środki pieniężne jako darowiznę. Czy musimy to gdzieś zgłosić? Czy syn musi zgłosić lub opodatkować taką darowiznę?

Tomasz Kaczmarski

»Wybrane opinie klientów

Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat
Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa

Zgodnie z art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn „obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych”. W związku z powyższym jedyną osobą zobowiązaną do rozliczenia podatku jest Państwa syn (osoba obdarowana).

Należy przy tym stanowczo podkreślić, iż fakt przebywania poza terytorium Polski (oraz posiadanie zagranicznej rezydencji podatkowej) nie zwalnia syna z obowiązku rozliczenia podatku od spadków i darowizn w Polsce. Dodatkowo w grę wchodzą również regulacje obowiązujące na terenie Nowej Zelandii (oba kraje mogą żądać zapłaty podatku od przekazanych środków pieniężnych jako darowizny).

W przypadku regulacji obowiązujących w Polsce możliwe jest zastosowanie zwolnienia z opodatkowania. Zgodnie z art. 4a ustawy „zwolnione od podatku jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zostanie ono zgłoszone właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego. Ponadto, jeśli przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne, ich otrzymanie należy udokumentować dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo przekazem pocztowym”.

Biorąc pod uwagę powyższe, darowizna będzie podlegała w Polsce zwolnieniu od podatku, jeśli zostanie zgłoszona przez syna we właściwym urzędzie skarbowym w terminie 6 miesięcy od momentu przekazania darowizny, poprzez złożenie formularza SD-Z2. Przy czym przekazanie środków pieniężnych jako darowizny musi być udokumentowane za pomocą przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »