Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Stawka podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-02-22

Moje zapytanie dotyczy zastosowania stawki podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości nabytej 1994 roku, obecnie i w przeszłości wykorzystywanej jako najem prywatny w stawce 23%.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przypadku sprzedaży takiej nieruchomości istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT. Zgodnie z tym przepisem „zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata”.

Natomiast w myśl art. 2 pkt 14 ustawy VAT „przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a) wybudowaniu lub

b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej”.

Skoro nieruchomość została nabyta w 1994 r. i od tego czasu jest wykorzystywana do czynność opodatkowanych, to od tego czasu minęło więcej niż 2 lata. Zakładając, że od tego czasu nie nastąpiło ulepszenie nieruchomości o wartości przekraczającej 30% nieruchomości, to sprzedaż może skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

Dodatkowo należy wskazać, że z tytułu takiej sprzedaży zwolnionej nie będzie Pani zmuszona do dokonania korekty odliczonego podatku VAT z tytułu nabycia nieruchomości, ponieważ okres korekty wynosi 10 lat, a od momentu nabycia nieruchomości upłynęło więcej niż 10 lat.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »