Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Stawka akcyzy i odpowiedzialny za podatek podmiot

Autor: Aleksander Słysz

Jaką stawkę akcyzy należy zapłacić za import papierosów lub tytoniu z Ukrainy i jaki podmiot może tego dokonać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Stawka akcyzy i odpowiedzialny za podatek podmiot

Import suszu tytoniowego

Podatnikiem w przypadku importu jest co do zasady importer, a stawka zależy od wyrobu, szczegóły poniżej.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym m.in. wyrobów akcyzowych. Wyrobami takimi są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy. Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest m.in. import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

W przypadku suszu tytoniowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest m.in. import suszu tytoniowego przez inny podmiot niż podmiot prowadzący skład podatkowy, który zużywa susz tytoniowy do produkcji wyrobów tytoniowych, lub pośredniczący podmiot tytoniowy; obowiązek podatkowy powstaje z dniem powstania długu celnego, w przypadku importu suszu tytoniowego, a podatnikiem akcyzy jest co do zasady każda osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą.

Do wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy zalicza się bez względu na kod CN:

  1. papierosy;
  2. tytoń do palenia;
  3. cygara i cygaretki.

Stawki akcyzy na wyroby tytoniowe

Co do zasady stawki akcyzy na wyroby tytoniowe wynoszą:

  • na papierosy 206,76 zł za każde 1000 sztuk i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej;
  • na tytoń do palenia 141,29 zł za każdy kilogram i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej;
  • na cygara i cygaretki – 393,00 zł za każdy kilogram.

Maksymalna cena detaliczna to cena wyznaczona i wydrukowana przez producenta, importera lub podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego na opakowaniu jednostkowym wyrobu tytoniowego.

Na papierosy lub tytoń do palenia nieobjęte obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy i nieoznaczone maksymalną ceną detaliczną stawki akcyzy wynoszą:

  • na papierosy – 343,98 zł za każde 1000 sztuk;
  • na tytoń do palenia – 229,32 zł za każdy kilogram.

Minimalna stawka akcyzy na papierosy wynosi 100% całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży papierosów.

Za susz tytoniowy uznaje się, bez względu na wilgotność, tytoń, który nie jest połączony z żywą rośliną i nie jest jeszcze wyrobem tytoniowym. Podstawą opodatkowania suszu tytoniowego jest ilość tego suszu wyrażona w kilogramach, a stawka akcyzy na susz tytoniowy wynosi 229,32 zł za każdy kilogram. W przypadku importu suszu tytoniowego przez inny podmiot niż podmiot prowadzący skład podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy, bez jego oznaczenia znakami akcyzy, stawka akcyzy wynosi 458,64 zł za każdy kilogram.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem akcyzowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info