Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Świadczenie usług dropshippingu a podatek

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2017-03-13

Planuję założyć jednoosobową DG, by świadczyć usługi dropshippingu (serwis Allegro). Jak wygląda sprawa podatków? Dla przykładu: Załóżmy, że klient dokona zakupu na mojej aukcji za 150 zł. Ja w imieniu klienta dokonuję zakupu bezpośrednio u dostawcy za 100 zł. Dostawca przesyła towar bezpośrednio do mojego klienta. Mój zysk zatem wynosi 50 zł. Czy jest to kwota, która podlega opodatkowaniu? Czy mogę zatem od niej odliczyć koszt prowizji, którą uiszczam do serwisu Allegro? Jak udokumentować wysokość kwoty podlegającej opodatkowaniu? Czy wystarczą elektroniczne potwierdzenia przelewu (kwota od klienta – kwota wysłana do dostawcy)?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata

Klasycznie „dropy” dostępne na platformie Allegro działają inaczej, niż Pan to opisał, głównie ze względu na należności i formalności celne i podatkowe, a także np. przepisy dotyczące gwarancji czy wprowadzania produktów na rynek krajowy (deklaracja zgodności, oznakowanie CE itd.), i inne obowiązki, które ciążyłyby na Panu, gdyby to Pan był importerem. Można co do zasady wyróżnić dwa rodzaje sprzedaży typu „drop”. Zakładając, że Pan jest podmiotem A, nabywca Polski (Pana klient) podmiotem B, a wysyłkę towaru realizuje zagraniczny podmiot C, możemy wyróżnić co najmniej dwa modele działania w stylu „drop”:

  1. A jest sprzedawcą, B nabywcą a dla obniżenia kosztów wysyłka odbywa się na linii C do B;
  2. A nie jest sprzedawcą, a pełni funkcję podobną do pośrednika, sprzedaż i wysyłka odbywa się pomiędzy B i C a jedynie płatność przechodzi przez A, który po pobraniu swojej prowizji przesyła środki do C.

Korzystniejsze jest dla Pana, i najpopularniejsze w mojej ocenie, jest drugie rozwiązanie transakcja następuje bezpośrednio między zagranicznym sprzedawcą a nabywcą towaru, Pan jako pośrednik jedynie przyjmuje zamówienie i środki pieniężne i przekazuje je, pomniejszone o swoją prowizję zagranicznemu sprzedawcy, nie będąc ani dostawcą, ani też importerem czy w ogóle nabywcą. Z powyższego wynika zatem, że mamy tu do czynienia z przeniesieniem procesu wysyłki towaru na dostawcę z innego kraju przy zachowaniu układu, że nabywca (Pana klient) pozostaje importerem towaru, któremu towar jest dostarczany bezpośrednio z pominięciem pośrednika. Działanie takie jest jak najbardziej realne i może być przedmiotem działalności gospodarczej.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Głównym problemem przez lata było, co jest tu przychodem pośrednika w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obecnie można uznać, że jasne jest, i akceptują to organy podatkowe, iż przychodem jest tylko prowizja należna z tytułu wykonanej usługi pośrednictwa handlowego, a nie jest nim kwota przekazywana zagranicznemu sprzedawcy. Tak przykładowo Izba Skarbowa w Bydgoszczy w piśmie z dnia 22 maja 2014 r. (sygn. ITPB1/415-188/14/WM) czy też Izba Skarbowa w Katowicach w pismach z dnia 2 grudnia 2014 r. (sygn IBPBI/1/415-1020/14/ESZ) i najnowszym z dnia 21 kwietnia 2015 r. (sygn. IBPBI/1/4511-78/15/WRz) – z pism tych wynika wprost, że gdy dana osoba jedynie pośredniczy jedynie w sprzedaży towarów handlowych – nie dokonuje ich zakupu i nie staje się ich właścicielem – to „przychodem uzyskanym z tego tytułu będzie wartość prowizji, którą stanowi różnica pomiędzy kwotą przelaną na konto bankowe Wnioskodawcy od klienta, a kwotą przekazaną przez niego do dostawcy (właściciela towaru) tytułem poszczególnych transakcji”. Nawet gdy przychodem jest tylko prowizja, przychód ten można, co do zasady, pomniejszyć o koszty jego uzyskania, a za taki koszt uznać należy prowizję Allegro. Samym dowodem przekazania kwoty dla sprzedawcy może oczywiście być potwierdzenie dokonania przelewu.

Odnośnie opodatkowania, na ogół dla dropshippingu wskazuje się jedynie na możliwość dokonania rozliczeń właściwych dla działalności gospodarczej, gdyż działalność w tym zakresie wypełnia przesłanki powstania działalności gospodarczej. Wyboru dokonuje się tu z reguły: pomiędzy opodatkowaniem na zasadach ogólnych w ramach działalności gospodarczej (progresja 18% i 32%) lub podatkiem liniowym (19%). Przy tym wyborze można uprościć, że jeśli nie rozlicza się Pan z żoną i osiągnie dochód powyżej ok. 100 000 zł, to podatek liniowy będzie korzystny. Uważam, że można tu zastosować także opodatkowanie ryczałtem (opodatkowany jest przychód a nie dochód, więc nie odbija się np. prowizji allegro) w stawce 8,5%, co byłoby opłacalne, jeśli koszty Pana działalności byłyby bardzo niskie (zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze. zm.). Podobnie wskazuje np. K. Klimek (Jak na gruncie ryczałtu opodatkować dropshipping?, Vademecum Doradcy Podatkowego, 374337).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Uniknięcie lub zmniejszenie podatku przy sprzedaży nieruchomości

Zamierzam sprzedać mieszkanie, które kupiłem w 2011 r. Jak uniknąć zapłaty podatku przy sprzedaży tej nieruchomości ewentualnie, jak obniżyć...

Kiedy możemy sprzedać mieszkanie, żeby nie zapłacić podatku?

Nasza mama zmarła w 2011 roku. Akt poświadczenia dziedziczenia był podpisany u notariusza w 2012 roku. Kiedy możemy sprzedać mieszkanie po...

Przelew przed śmiercią matki a podatek

Byłem upoważniony do konta mamy. Zrobiła mi przelew tytułem „przelew własny”, następnego dnia zmarła. Czy tę kwotę przelaną muszę...

Spłata męża a podatek dochodowy od sprzedaży mieszkania

Odziedziczyłam mieszkanie po mamie, sprzedałam je po roku za 150 tys. zł. Mam spłacić byłego męża z tytułu naszych dwóch wspólnych nieruchomości....

Zamiana domu na mieszkanie a podatek

Razem z żoną zamieniliśmy swój dom na mieszkanie. Cena naszego domu to 620 000 zł, cena mieszkania 185 000 zł. Różnicę pomiędzy wartością domu...

Wykorzystanie ulgi podatkowej na zakup domu w Stanach Zjednoczonych

Od lat mieszkam w Stanach Zjednoczonych i tutaj rozliczam się z podatku dochodowego. Kilka miesięcy temu odziedziczyłam po dziadku 25% domu...

Niezłożenie zeznania podatkowego

W 2007 r. na podstawie darowizny nabyłam lokal mieszkalny od mamy (mieszkałam tam od urodzenia, tj. 1980 r.). Powyższy lokal sprzedałam w 2012 roku. Urząd...

Program dobrowolnych odejść a podatek dochodowy

W ramach program dobrowolnych odejść w 2016 r. otrzymałem odprawę oraz rekompensatę. Od składników odszkodowania został pobrany podatek dochodowy 18%....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »