Kategoria: Podatek od spadków i darowizn

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Syn współwłaścicielem konta bankowego a podatek

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2017-01-11

Uczyniłem mojego syna współwłaścicielem mojego konta bankowego. Obecnie nie ma już instytucji pełnomocnika do konta, dlatego tylko taka opcja wchodziła w grę. Na koncie są moje oszczędności oraz moje wpływy z zarobków. Czy fakt uczynienia go współwłaścicielem konta rodzi u niego jakieś skutki podatkowe? Przy czym syn nie dokonuje żadnych przelewów ani nie rozporządza pieniędzmi.

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat
Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa

Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

1) dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;

2) darowizny, polecenia darczyńcy;

3) zasiedzenia;

4) nieodpłatnego zniesienia współwłasności;

5) zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;

6) nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Wymienionemu podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

W mojej zatem ocenie nie jest tu realizowany podatkowy stan faktyczny powodujący, że powstaje obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn, bowiem nie realizuje się tu stan faktyczny w zakresie przedmiotu opodatkowania. Jest to w pewnym sensie kontrowersyjne, bowiem zgodnie z prawem bankowym współwłaściciel rachunku może dysponować środkami na nim zgromadzonymi, ale póki tego nie uczyni, np. na własną rzecz, to w mojej ocenie nie dochodzi do żadnego relewantnego na gruncie prawa podatkowego zdarzenia.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie z interpretacjami jakie wydaje MF osoba uczyniona współwłaścicielem nie staje się podatnikiem jakiegokolwiek podatku z tytułu zaistnienia współwłasności rachunku bankowego. Jak czytamy w interpretacji „posiadanie wspólnego rachunku bankowego nie przesądza o własności środków zgromadzonych na tym rachunku. Wpłata pieniędzy na wspólne konto przez jednego ze współwłaścicieli nie skutkuje bowiem ich nabyciem przez drugiego współwłaściciela konta. Taka sytuacja mogłaby przykładowo wystąpić gdyby doszło do zawarcia umowy darowizny lub/i faktycznego przekazania środków finansowych przez jednego ze współwłaścicieli konta na rzecz drugiego współwłaściciela. Jednakże samo uczynienie drugiej osoby współwłaścicielem konta nie oznacza, iż osoba, której pieniądze wpływają na wspólne konto poprzez tą wpłatę dokonuje kosztem swego majątku darowizny na rzecz drugiego współwłaściciela” (Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 20 grudnia 2012 r., IBPBII/1/436-325/12/AŻ).

Podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 30 sierpnia 2010 r. (sygn. IBPBII/1/436-130/10/MCZ): „W świetle powyższego należy stwierdzić, że skoro w przedmiotowym przypadku, jak twierdzi wnioskodawca, żona wnioskodawcy być może uczyni go współwłaścicielem niektórych kont bankowych będących jej wyłączną własnością – wyłącznie dla celów bezpieczeństwa finansowego rodziny i zgodnie z intencją żony wnioskodawca nie będzie korzystał ze środków finansowych należących do żony, wypłacał ich bez jej zgody ani bez jej zgody wydawał na jakikolwiek cel oraz, że wnioskodawca, mimo faktu bycia współwłaścicielem wskazanych kont, będzie faktycznie pełnił funkcję pełnomocnika żony wnioskodawcy, to w świetle powołanych przepisów prawa, brak jest podstaw do stwierdzenia, że poprzez uczynienie wnioskodawcy współwłaścicielem konta jego żona dokonuje kosztem swego majątku darowizny na rzecz wnioskodawcy, a wnioskodawca tę darowiznę przyjmuje. Należy bowiem nadmienić, że posiadanie wspólnego rachunku bankowego nie przesądza o własności środków znajdujących się na tym rachunku”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »