Syn współwłaścicielem konta bankowego a podatek

Autor: Aleksander Słysz

Uczyniłem mojego syna współwłaścicielem mojego konta bankowego. Obecnie nie ma już instytucji pełnomocnika do konta, dlatego tylko taka opcja wchodziła w grę. Na koncie są moje oszczędności oraz moje wpływy z zarobków. Czy fakt uczynienia go współwłaścicielem konta rodzi u niego jakieś skutki podatkowe? Przy czym syn nie dokonuje żadnych przelewów ani nie rozporządza pieniędzmi.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Syn współwłaścicielem konta bankowego a podatek

Ustanowienie syna współwłaścicielem konta a podatek od spadków i darowizn

Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

1) dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;

2) darowizny, polecenia darczyńcy;

3) zasiedzenia;

4) nieodpłatnego zniesienia współwłasności;

5) zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;

6) nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Zobacz też: Przelew z konta wspólnego na własne

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem a podatek dochodowy

Wymienionemu podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

W mojej zatem ocenie nie jest tu realizowany podatkowy stan faktyczny powodujący, że powstaje obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn, bowiem nie realizuje się tu stan faktyczny w zakresie przedmiotu opodatkowania. Jest to w pewnym sensie kontrowersyjne, bowiem zgodnie z prawem bankowym współwłaściciel rachunku może dysponować środkami na nim zgromadzonymi, ale póki tego nie uczyni, np. na własną rzecz, to w mojej ocenie nie dochodzi do żadnego relewantnego na gruncie prawa podatkowego zdarzenia.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Czy osoba uczyniona współwłaścicielem rachunku bankowego staje się podatnikiem jakiegokolwiek podatku z tytułu zaistnienia współwłasności?

Zgodnie z interpretacjami jakie wydaje MF osoba uczyniona współwłaścicielem nie staje się podatnikiem jakiegokolwiek podatku z tytułu zaistnienia współwłasności rachunku bankowego. Jak czytamy w interpretacji „posiadanie wspólnego rachunku bankowego nie przesądza o własności środków zgromadzonych na tym rachunku. Wpłata pieniędzy na wspólne konto przez jednego ze współwłaścicieli nie skutkuje bowiem ich nabyciem przez drugiego współwłaściciela konta. Taka sytuacja mogłaby przykładowo wystąpić gdyby doszło do zawarcia umowy darowizny lub/i faktycznego przekazania środków finansowych przez jednego ze współwłaścicieli konta na rzecz drugiego współwłaściciela. Jednakże samo uczynienie drugiej osoby współwłaścicielem konta nie oznacza, iż osoba, której pieniądze wpływają na wspólne konto poprzez tą wpłatę dokonuje kosztem swego majątku darowizny na rzecz drugiego współwłaściciela” (Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 20 grudnia 2012 r., IBPBII/1/436-325/12/AŻ).

Podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 30 sierpnia 2010 r. (sygn. IBPBII/1/436-130/10/MCZ): „W świetle powyższego należy stwierdzić, że skoro w przedmiotowym przypadku, jak twierdzi wnioskodawca, żona wnioskodawcy być może uczyni go współwłaścicielem niektórych kont bankowych będących jej wyłączną własnością – wyłącznie dla celów bezpieczeństwa finansowego rodziny i zgodnie z intencją żony wnioskodawca nie będzie korzystał ze środków finansowych należących do żony, wypłacał ich bez jej zgody ani bez jej zgody wydawał na jakikolwiek cel oraz, że wnioskodawca, mimo faktu bycia współwłaścicielem wskazanych kont, będzie faktycznie pełnił funkcję pełnomocnika żony wnioskodawcy, to w świetle powołanych przepisów prawa, brak jest podstaw do stwierdzenia, że poprzez uczynienie wnioskodawcy współwłaścicielem konta jego żona dokonuje kosztem swego majątku darowizny na rzecz wnioskodawcy, a wnioskodawca tę darowiznę przyjmuje. Należy bowiem nadmienić, że posiadanie wspólnego rachunku bankowego nie przesądza o własności środków znajdujących się na tym rachunku”.

Przykłady

 
Ustanowienie syna współwłaścicielem konta w celu bezpieczeństwa finansowego

Pani Anna, starsza kobieta, postanowiła uczynić swojego syna, Marcina, współwłaścicielem swojego konta bankowego. Chciała w ten sposób zabezpieczyć przyszłość finansową rodziny na wypadek swojej nagłej niedyspozycji. Marcin nie korzysta z pieniędzy zgromadzonych na koncie, a jedynie ma do nich dostęp w razie potrzeby. W tej sytuacji, zgodnie z interpretacjami podatkowymi, nie występuje obowiązek podatkowy, ponieważ nie dochodzi do przekazania własności środków finansowych na rzecz syna. Fakt uczynienia Marcina współwłaścicielem konta nie skutkuje powstaniem zobowiązania podatkowego, gdyż nie dochodzi do faktycznego przekazania środków.

 
Współwłasność konta bankowego a darowizna

Pan Jan, przedsiębiorca, zdecydował się uczynić swoją córkę, Ewę, współwłaścicielką konta bankowego, na którym gromadzi swoje oszczędności. Jan nie zamierzał jednak przekazywać córce żadnych środków, a Ewa nie dokonywała żadnych operacji na koncie. Według interpretacji przepisów podatkowych, samo uczynienie Ewy współwłaścicielką konta nie oznacza, że Jan dokonał darowizny. Ponieważ Ewa nie otrzymała faktycznie żadnych środków, nie powstał obowiązek podatkowy z tytułu darowizny.

 
Konto wspólne jako zabezpieczenie zdrowotne

Pani Maria, zmagająca się z przewlekłą chorobą, zdecydowała się uczynić swojego syna, Piotra, współwłaścicielem swojego konta bankowego, aby mógł on w razie potrzeby zarządzać jej finansami. Piotr nie używa środków zgromadzonych na koncie do własnych celów, a jedynie pomaga matce w zarządzaniu jej pieniędzmi. Zgodnie z prawem, posiadanie wspólnego konta nie przesądza o własności środków na nim zgromadzonych. Ponieważ Piotr nie dokonał żadnej operacji na koncie, która mogłaby być uznana za darowiznę, nie występuje tutaj obowiązek podatkowy.

 

Podsumowanie

 

Uczynienie syna współwłaścicielem konta bankowego nie rodzi automatycznie skutków podatkowych, o ile nie dochodzi do faktycznego przekazania środków finansowych na jego rzecz. Przepisy podatkowe wyraźnie wskazują, że posiadanie wspólnego konta nie przesądza o własności środków, co oznacza, że współwłaściciel nie staje się podatnikiem podatku od darowizn ani spadków w przypadku braku faktycznego przekazania środków.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz fachowej porady prawnej online lub wsparcia w przygotowaniu pism? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalną pomoc prawną bez wychodzenia z domu! Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn - Dz.U. 1983 nr 45 poz. 207

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »