Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Trofea myśliwskie a podatek VAT

Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 2014-06-17

Prowadzę działalność polegającą na organizacji polowań dla myśliwych zagranicznych. Działalność składa się z:

 

  1. organizacji: polowania, zakwaterowania i wyżywienia, ubezpieczenia i tłumacza,
  2. sprzedaży myśliwym trofeów, które zdobyli podczas polowania.

 

Do tej pory rozliczenie wyglądało tak: na wszystkie usługi (zakwaterowanie i wyżywienie, pilota/ tłumacza oraz ubezpieczenie) wystawialiśmy fakturę VAT-marża; natomiast na trofea wystawialiśmy fakturę VAT z 5% stawką podatku VAT. Od 1 kwietnia 2013 r. VAT na trofea wzrósł do 23%. Dlatego planujemy wysyłać trofea (traktując je jako towar) do kontrahentów unijnych ze stawką 0% (wymiana wewnątrzwspólnotowa). Czy prawidłowe jest wyłączenie trofeów z usług turystycznych i potraktowanie ich jako produktu oraz przesyłanie ich ze stawką 0% podatku VAT?

Elżbieta Jędruczyk

»Wybrane opinie klientów

Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat

Wykorzystywana przez Państwa procedura, zgodne z którą za oddzielne świadczenie uznaje się samą usługę turystyczną, a za oddzielne – dostawę trofeów myśliwskich, jest oczywiście dopuszczalna, jeżeli wynika to z uregulowań pomiędzy stronami; inaczej mówiąc, jeżeli dostawa trofeów nie jest uznawana za integralną część świadczonej usługi, ale jest wyceniana niejako „osobno”, dodatkowo, np. myśliwy nie ma obowiązku nabycia trofeów.

 

Moje wątpliwości budzi natomiast pomysł zastosowania stawki 0% w odniesieniu do dostawy trofeów kontrahentom unijnym, ponieważ w mojej ocenie takie zakupy miałyby raczej charakter zakupów prywatnych, a ich nabywcami nie byłyby podmioty gospodarcze będące zarejestrowanymi podatnikami VAT-UE – a raczej poszczególni myśliwi.

 

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ustawy (np. sprzedaży towaru) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Przepis ten stosuje się pod warunkiem, że nabywca towarów jest:

 

  1. podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
  2. osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
  3. podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, niewymienionymi w pkt 1 i 2, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe, które, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą;
  4. podmiotem innym niż wymienione w pkt 1 i 2, działającym (zamieszkującym) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

 

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów uznaje się również przemieszczenie przez podatnika, o którym mowa w art. 15, lub na jego rzecz towarów należących do jego przedsiębiorstwa z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które zostały przez tego podatnika na terytorium kraju w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo sprowadzone na terytorium kraju w ramach importu towarów, jeżeli mają służyć działalności gospodarczej podatnika.

 

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT-UE.

 

Zatem jeżeli trofea myśliwskie byłyby sprzedawane podatnikom podatku od towarów i usług (np. dziczyzna jako towar do restauracji), pod warunkiem odpowiedniego udokumentowania, przysługiwałoby Państwu prawo do zastosowania stawki 0% i potraktowania dostawy jako wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru. Jeżeli jednak nabywcami są myśliwi (osoby prywatne) – obowiązuje w tym zakresie stawka krajowa.

 

Reasumując, moim zdaniem w tej sytuacji prawa do stawki zerowej nie będzie. Jeżeli jednak czegoś nie zrozumiałam i nabywcami będą podmioty gospodarcze zarejestrowane dla celów podatku od towarów i usług, a towary będą służyły ich działalności gospodarczej, to proszę o informację. Wyjaśnię, jakimi dokumentami należy dokumentować wywóz towaru poza terytorium kraju.

 

 

 

 

*Stan prawny z dnia 16.04.2013 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Świadczenie usługi we Francji

Świadczę usługę budowy domu we Francji jako mała firma mająca działalność zarejestrowaną w Polsce. Dom buduję dla osoby prywatnej....

Powrót do zwolnienia z podatku VAT

Wynajmuję nieruchomość na cele biurowe. W ubiegłym roku od czynszu za wynajem był odprowadzany VAT. Teraz firma chciałaby zrezygnować z tego podatku. W...

Remanent likwidacyjny a podatek VAT

Zamierzam zlikwidować firmę. Dla potrzeb VAT muszę zrobić remanent likwidacyjny, w którym zostaną ujęte materiały, wyposażenie, środki trwałe. Mam...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Świadczymy usługi jako biuro rachunkowe. Faktury za dany miesiąc wystawiamy w ostatnim dniu tego miesiąca. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc. Kiedy powstaje...

Opodatkowanie kosztów transportu

Prowadzimy sprzedaż krajową towarów opodatkowanych stawkami 23% i 8% VAT. Nasi kontrahenci obciążani są kosztami transportu. Jest to usługa świadczona dla...

Świadczenie usług coachingu a zwolnienie z VAT

Zamierzam rozpocząć działalność gospodarczą – świadczenie usług w zakresie coachingu dla osób indywidualnych i firm. Według definicji coaching nie...

Samochód kempingowy a odliczenie podatku VAT

W grudniu 2013 r. kupiłem używany samochód kempingowy (faktura VAT 23%). Samochód został przerobiony z ciężarowego w 2011 r. Wpisałem auto do ŚT w mojej...

Cena znacznie odbiegająca od wartości rynkowej

Moje pytanie dotyczy sprzedaży środka trwałego. Trzy lata temu kupiłem ciężarówkę za 300 tys. zł. Odliczyłem podatek VAT, ciężarówka była...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »