Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Udział w nieruchomości a wysokość podatku od sprzedaży przed upływem 5 lat

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2015-10-05

W spadku otrzymałam udział 5/6 w nieruchomości (mieszkanie) z czego 1/6 nie podlega podatkowi od sprzedaży, bo minęło już 5 lat od nabycia. Moja siostra jest posiadaczką pozostałego udziału – 1/6, który również jest już zwolniony z podatku od sprzedaży. Obecnie sprzedajemy to mieszkanie i chcemy z siostrą podzielić się pieniędzmi po równo. Czy siostra będzie płaciła podatek od 2/6 i ja od 2/6, czy całość mam zapłacić ja?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Udział w nieruchomości a wysokość podatku od sprzedaży przed upływem 5 lat

Odpłatne zbycie nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia

Jest Pani zatem zorientowana, że odpłatne zbycie nieruchomości (w tym przypadku mieszkania lub udziału w nim) w ciągu 5 lat od końca roku podatkowego jego nabycia oznacza podatek dochodowy z tego tytułu dla sprzedającego. Wynika to wprost z ustawy o podatku od osób fizycznych:

Art.10.1. Źródłami przychodów są:

8) odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d) innych rzeczy,

–jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany; (…).”

Przepis ten wskazuje na odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz
  2. udziału w nieruchomości.

Sprzedaż mieszkania przez współwłaścicieli mających nierówne udziały a podatek dochodowy

Zgodnie z zasadą wynikającą z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, jest cena określona w umowie podzielona między współwłaścicieli stosownie do posiadanych przez nich udziałów – a nie kwota pieniędzy, którą faktycznie dany współwłaściciel otrzymał do dyspozycji w wyniku odrębnych ustaleń między współwłaścicielami.

Obecnie mieszkanie ma dwóch współwłaścicieli: Panią oraz siostrę. Pani ma 5/6 a siostra 1/6 w tym mieszkaniu.

Przy sprzedaży mieszkania stanowiącego współwłasność dwóch lub więcej osób – zasadą jest, że każdy ze współwłaścicieli może sprzedać tylko tyle, ile posiada, a zatem odpowiada za podatek dochodowy tylko co do udziału (części, jaką posiada).

Kto jest podatnikiem przy zbyciu mniejszej części udziału w nieruchomości?

Jeżeli jeden współwłaściciel (podatnik) posiada tylko określony udział w nieruchomości (np. 1/6), to jest podatnikiem podatku dochodowego z tytułu sprzedaży tylko tego udziału, a nie jest podatnikiem od sprzedaży udziałów posiadanych przez innych współwłaścicieli.

W przedmiotowej sprawie:

  • Pani jest podatnikiem od sprzedaży 5/6 a
  • siostra jest podatnikiem od sprzedaży 1/6.

Oznacza to, że każda z Pań rozlicza się odrębnie ze sprzedaży udziału w mieszkaniu, jaki posiada w dniu zbycia.

Wskazuje Pani, że udział 1/6 zarówno Pani jak i siostra nabyły przed co najmniej 5 laty. Zatem zbycie tych udziałów nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast w przypadku Pani pozostałego udziału w 4/6 nie upłynęło jeszcze 5 lat od końca roku podatkowego, w jakim nastąpiło nabycie tego udziału). A zatem jego zbycie podlegać będzie co do zasady opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

To Pani a nie siostra jest właścicielem tego udziału. Podatnikiem od zbycia owych 4/6 będzie w tej sytuacji tylko Pani.

Siostra może sprzedać tylko 1/6 i nic więcej i tylko w tym zakresie jest podatnikiem.

Zamiar podzielenie się pieniędzmi ze sprzedaży nie oznacza, że Pani jest podatnikiem tylko od sprzedaży 2/6 (ma zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży tylko za 2/6), a siostra za pozostałe 2/6. Niestety. Obciążenie podatkowe od sprzedaży udziału 4/6 ciążyło będzie tylko na Pani.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »