Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Udzielanie pożyczek a rozliczenie z urzędem skarbowym

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-09-06

Mój problem dotyczy kwestii rozliczania z urzędem skarbowym dochodów osiągniętych z udzielania pożyczek. Sytuacja wygląda w ten sposób, że na co dzień pracuję na pełny etat, natomiast w tzw. wolnym czasie zacząłem udzielać pożyczek społecznościowych. Jak powinienem się rozliczać z tej działalności z urzędem skarbowym? Czy powinienem założyć działalność gospodarczą, czy mogę to robić jako osoba fizyczna?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na gruncie ustawy PIT przychody z tytułu udzielania prywatnych pożyczek mogą być kwalifikowane do dwóch źródeł przychodu:

– działalność gospodarcza,

– kapitały pieniężne.

Różnica między tymi dwoma sposobami opodatkowania polega na tym, że pożyczkodawca uznany przez fiskusa za przedsiębiorcę, musi od otrzymywanych cyklicznie odsetek płacić na bieżąco zaliczki podatkowe. W przypadku gdy mamy do czynienia z kapitałami pieniężnymi podatek płatny jest jednorazowo w zeznaniu podatkowym składanym na koniec roku podatkowego.

W przypadku pożyczek społecznościowych należy ustalić, czy jest to przychód z kapitałów pieniężnych, czy z działalności gospodarczej.

Ustawa PIT zawiera własną definicję działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy za pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się działalność zarobkową – wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych – prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów.

Zatem jest to działalność zarobkowa, czyli służąca osiąganiu zysków, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, co oznacza, że jest to działalność przygotowana i uporządkowana oraz ma charakter powtarzalny.

Niestety, ale w większości pism wydawanych przez organy podatkowe dominuje niekorzystne stanowisko dla podatników, że przychód z pożyczek społecznościowych należy uznać za działalność gospodarczą.

Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w piśmie z 12.12.2012 r., nr ITPB1/415-1019/12/WM:

„Mając zatem na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, iż czynności związane z udzielaniem pożyczek przez Internet – prowadzone za pośrednictwem portalu społecznościowego – noszą znamiona pozarolniczej działalności gospodarczej, w świetle przytoczonej powyżej definicji.

Z wniosku wynika iż opisane czynności podejmowane są w celu zarobkowym we własnym imieniu i na własny rachunek. Pożyczki te udzielane są w sposób zorganizowany, tzn. Wnioskodawca, aby móc udzielać pożyczek musiał się podporządkować regułom wyznaczonym przez system, musiał posiadać sprzęt komputerowy, dostęp do Internetu. Będzie to przygotowane i zorganizowane przedsięwzięcie. Natomiast o ciągłym wykonywaniu działalności świadczy fakt, iż jak wskazano we wniosku – pożyczki mają być udzielane ze środków wolnych, co w sposób dostateczny przemawia za tym, iż nie ma w tym przypadku mowy o sporadycznym, czy jednorazowym wydarzeniu.

Tak więc, udzielając pożyczek przez Internet Wnioskodawca będzie wykonywał działania, które – podjęte w sposób zorganizowany i ciągły, na własny rachunek – będą miały na celu osiągnięcie zysku z udzielania pożyczek, co jest charakterystyczne dla przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności gospodarczej.”

Tak samo Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w piśmie z 21.05.2008 r., nr ITPB1/415-167/08/AK:

„Tak więc, udzielając pożyczek przez Internet Wnioskodawca będzie wykonywał działania, które – podjęte w sposób zorganizowany i ciągły, na własny rachunek – będą miały na celu osiągnięcie zysku z udzielania pożyczek, co jest charakterystyczne dla przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności gospodarczej.

W konsekwencji do uzyskiwanych przez Wnioskodawcę przychodów polegających na stałym, wielokrotnym udzielaniu pożyczek przez Internet, dochód ten należy traktować jako dochód, którego źródłem jest pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).”

Identycznie stanowisko możemy odnaleźć również w wyroku NSA z 16.02.2012 r., II FSK 1472/10, czy też w wyroku WSA w Gdańsku I SA/Gd 17/10.

Podsumowując powyższe, zgodnie ze stanowiskiem fiskusa udzielanie pożyczek społecznościowych stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jak wskazałem na wstępie jest Pan zobowiązany do wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek. Dochód osiągnięty z udzielania pożyczek jest opodatkowany stawką 18% i 32% (jeżeli przekroczy 85 528 zł). Po zakończeniu roku podatkowego w terminie do 30 kwietnia należy złożyć zeznanie PIT-36 i wykazać dochód z działalności gospodarczej oraz zsumować z innymi przychodami (w Pana przypadku z przychodami ze stosunku pracy).

Jednakże od maja tego roku wprowadzono przepisy dotyczące działalności nierejestrowanej. Otóż, jeżeli podatnik prowadzi działalność i jego przychody w ciągu miesiąca nie przekraczają kwoty 1050 zł to nie musi rejestrować działalności gospodarczej i płacić składek ZUS. Nie musi również płacić miesięcznych zaliczek na podatek. Taki przychód kwalifikowany jest do innych źródeł i również podlega rozliczeniu w zeznaniu rocznym PIT-37 lub PIT-36 wg stawki 18% lub 32% i jest sumowany z innymi źródłami przychodu.

Zatem, jeżeli miesięczny przychód z udzielania odsetek przekracza 1050 zł mamy działalność gospodarczą. Jeżeli natomiast nie przekracza tej kwoty mamy działalność nierejestrowaną zaliczaną do innych źródeł przychodu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »