Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Udzielanie pożyczek a rozliczenie z urzędem skarbowym

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-09-06

Mój problem dotyczy kwestii rozliczania z urzędem skarbowym dochodów osiągniętych z udzielania pożyczek. Sytuacja wygląda w ten sposób, że na co dzień pracuję na pełny etat, natomiast w tzw. wolnym czasie zacząłem udzielać pożyczek społecznościowych. Jak powinienem się rozliczać z tej działalności z urzędem skarbowym? Czy powinienem założyć działalność gospodarczą, czy mogę to robić jako osoba fizyczna?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na gruncie ustawy PIT przychody z tytułu udzielania prywatnych pożyczek mogą być kwalifikowane do dwóch źródeł przychodu:

– działalność gospodarcza,

– kapitały pieniężne.

Różnica między tymi dwoma sposobami opodatkowania polega na tym, że pożyczkodawca uznany przez fiskusa za przedsiębiorcę, musi od otrzymywanych cyklicznie odsetek płacić na bieżąco zaliczki podatkowe. W przypadku gdy mamy do czynienia z kapitałami pieniężnymi podatek płatny jest jednorazowo w zeznaniu podatkowym składanym na koniec roku podatkowego.

W przypadku pożyczek społecznościowych należy ustalić, czy jest to przychód z kapitałów pieniężnych, czy z działalności gospodarczej.

Ustawa PIT zawiera własną definicję działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy za pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się działalność zarobkową – wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych – prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów.

Zatem jest to działalność zarobkowa, czyli służąca osiąganiu zysków, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, co oznacza, że jest to działalność przygotowana i uporządkowana oraz ma charakter powtarzalny.

Niestety, ale w większości pism wydawanych przez organy podatkowe dominuje niekorzystne stanowisko dla podatników, że przychód z pożyczek społecznościowych należy uznać za działalność gospodarczą.

Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w piśmie z 12.12.2012 r., nr ITPB1/415-1019/12/WM:

„Mając zatem na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, iż czynności związane z udzielaniem pożyczek przez Internet – prowadzone za pośrednictwem portalu społecznościowego – noszą znamiona pozarolniczej działalności gospodarczej, w świetle przytoczonej powyżej definicji.

Z wniosku wynika iż opisane czynności podejmowane są w celu zarobkowym we własnym imieniu i na własny rachunek. Pożyczki te udzielane są w sposób zorganizowany, tzn. Wnioskodawca, aby móc udzielać pożyczek musiał się podporządkować regułom wyznaczonym przez system, musiał posiadać sprzęt komputerowy, dostęp do Internetu. Będzie to przygotowane i zorganizowane przedsięwzięcie. Natomiast o ciągłym wykonywaniu działalności świadczy fakt, iż jak wskazano we wniosku – pożyczki mają być udzielane ze środków wolnych, co w sposób dostateczny przemawia za tym, iż nie ma w tym przypadku mowy o sporadycznym, czy jednorazowym wydarzeniu.

Tak więc, udzielając pożyczek przez Internet Wnioskodawca będzie wykonywał działania, które – podjęte w sposób zorganizowany i ciągły, na własny rachunek – będą miały na celu osiągnięcie zysku z udzielania pożyczek, co jest charakterystyczne dla przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności gospodarczej.”

Tak samo Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w piśmie z 21.05.2008 r., nr ITPB1/415-167/08/AK:

„Tak więc, udzielając pożyczek przez Internet Wnioskodawca będzie wykonywał działania, które – podjęte w sposób zorganizowany i ciągły, na własny rachunek – będą miały na celu osiągnięcie zysku z udzielania pożyczek, co jest charakterystyczne dla przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności gospodarczej.

W konsekwencji do uzyskiwanych przez Wnioskodawcę przychodów polegających na stałym, wielokrotnym udzielaniu pożyczek przez Internet, dochód ten należy traktować jako dochód, którego źródłem jest pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).”

Identycznie stanowisko możemy odnaleźć również w wyroku NSA z 16.02.2012 r., II FSK 1472/10, czy też w wyroku WSA w Gdańsku I SA/Gd 17/10.

Podsumowując powyższe, zgodnie ze stanowiskiem fiskusa udzielanie pożyczek społecznościowych stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jak wskazałem na wstępie jest Pan zobowiązany do wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek. Dochód osiągnięty z udzielania pożyczek jest opodatkowany stawką 18% i 32% (jeżeli przekroczy 85 528 zł). Po zakończeniu roku podatkowego w terminie do 30 kwietnia należy złożyć zeznanie PIT-36 i wykazać dochód z działalności gospodarczej oraz zsumować z innymi przychodami (w Pana przypadku z przychodami ze stosunku pracy).

Jednakże od maja tego roku wprowadzono przepisy dotyczące działalności nierejestrowanej. Otóż, jeżeli podatnik prowadzi działalność i jego przychody w ciągu miesiąca nie przekraczają kwoty 1050 zł to nie musi rejestrować działalności gospodarczej i płacić składek ZUS. Nie musi również płacić miesięcznych zaliczek na podatek. Taki przychód kwalifikowany jest do innych źródeł i również podlega rozliczeniu w zeznaniu rocznym PIT-37 lub PIT-36 wg stawki 18% lub 32% i jest sumowany z innymi źródłami przychodu.

Zatem, jeżeli miesięczny przychód z udzielania odsetek przekracza 1050 zł mamy działalność gospodarczą. Jeżeli natomiast nie przekracza tej kwoty mamy działalność nierejestrowaną zaliczaną do innych źródeł przychodu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zakup nieruchomości w innym kraju a zwolnienie z podatku po sprzedaży nieruchomości w Polsce

Nieruchomość otrzymałam w spadku w Polsce. Chce ją sprzedać przed upływem 5 lat. Zwolnienie z podatku 19% jest możliwe, jeżeli zainwestuję...

 

Czy muszę złożyć deklarację i zapłacić 19% podatek po sprzedaży mieszkania lokatorskiego z wkładem?

Sprzedałam mieszkanie po zmarłej mamie, ale mieszkam za granicą i nie orientuję się w polskich podatkach. Czy ustawa obejmuje również odziedziczony...

 

Opodatkowanie dochodu powstałego w wyniku windykacji wierzytelności

Mam pytanie związane z opodatkowaniem dochodu powstałego w wyniku windykacji wierzytelności. Opis sytuacji: Prowadziłem działalność gospodarczą...

 

Jak uniknąć płacenia podatku od dochodu ze sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat?

Chciałbym się dowiedzieć, jak uniknąć płacenia podatku od dochodu ze sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat. Od 2016 r. jestem właścicielem 1/3...

 

Czy mogę odliczyć koszty przychodów dotyczących praw autorskich?

Pracuję na uczelni i jestem nauczycielem akademickim. Czy mogę odliczyć koszty przychodów dotyczących praw autorskich za ubiegły rok? Uczelnia wykazała...

 

Rozliczenie z fiskusem grupy muzyków

Jesteśmy niezawodowym zespołem muzycznym, grającym utwory muzyczne, które sami komponujemy. Gramy czasem koncerty w klubach muzycznych za co otrzymujemy...

 

Zwolnienie z płacenia podatku od odszkodowania

Moje pytanie dotyczy zwolnienia z płacenia podatku od odszkodowania, które otrzymała moja córka w zeszłym roku od developera z uwagi na...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »