Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ulga mieszkaniowa - czy pieniędzmi ze sprzedaży mieszkania można obracać, zanim kupi się inną nieruchomość?

Autor: Adam Dąbrowski

Sprzedałem mieszkanie i chcę skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Jeżeli w ciągu 2 lat kupię mieszkanie, w którym będę mieszkał, czy mogę z tej ulgi skorzystać? Czy pieniądze, które uzyskam ze sprzedaży, muszą „leżeć na koncie”, czy mogę je na przykład pożyczyć siostrze na czas tych dwóch lat? Chodzi o to, czy mogę nimi obracać. Być może wykorzystam je też przez jakiś czas do prowadzenia działalności, ale potem kwotę, za którą sprzedałem mieszkanie, wykorzystam na własne cele mieszkaniowe.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ulga mieszkaniowa - czy pieniędzmi ze sprzedaży mieszkania można obracać, zanim kupi się inną nieruchomość?

Warunki skorzystania z ulgi mieszkaniowej w podatku dochodowym

Aktualnie na wydatkowanie środków ze sprzedaży mieszkania w celu skorzystania z ulgi mieszkaniowej są 3 lata. Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych( PIT):

„Art. 21. 1. Wolne od podatku dochodowego są: (…)

131) dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych; (…).”

Skorzystanie z ulgi mieszkaniowej to obowiązek:

  1. przeznaczenia dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych,
  2. w okresie począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

W praktyce przeznaczenie całego przychodu na własne cele mieszkaniowe oznacza zwolnienie z podatku całego uzyskanego dochodu.

Ustawa wskazuje termin początkowy i końcowy dokonania wydatku na własne cele mieszkaniowe. Wystarczy, że w tym okresie (nawet w jego ostatnim dniu) zakupi Pan inne mieszkanie i za nie zapłaci – będzie miał Pan prawo do zwolnienia. To Pan decyduje o chwili dokonania wydatku, byle mieścił on się w zakreślonym czasie.

Korzystanie ze środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania zanim nabędzie się nową nieruchomość

Kwota, jaką uzyskał Pan ze sprzedaży mieszkania, to Pańskie pieniądze i prawo nie zakazuje ich wykorzystywania na inne cele, w tym do udzielenia pożyczki innej osobie lub wykorzystania do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Oczywiście należałoby wywiązać się z ewentualnych obowiązków podatkowych związanych np. z pożyczką (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy). O ile nie wydatkowałby Pan uzyskanej kwoty na własne cele mieszkaniowe, musiałby Pan dokonać korekty zeznania z roku zbycia oraz zapłacić należny podatek z odsetkami.

Zatem zanim uzyskane ze sprzedaży mieszkania środki zostaną wydatkowane na własne cele mieszkaniowe, można je wykorzystać na inne cele. Wydatki na własne cele mieszkaniowe nie muszą być dosłownie pokrywane z ceny zbycia.

Obowiązek złożenia deklaracji podatkowej do 30 kwietnia

Zeznanie podatkowe w zakresie uzyskanego dochodu od sprzedaży składa się do 30 kwietnia następnego roku podatkowego po roku, w jakim nastąpiło zbycie. W nim należy wskazać na wykorzystanie w 100% przychodu na własne cele mieszkaniowe.

Zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych „w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e”. Artykuł 30e w ust. 1 dotyczy dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info