Ulga termomodernizacyjna w podatku dochodowym - warunek własności lub współwłasności

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Razem z mężem byliśmy właścicielami domu jednorodzinnego. Dokonaliśmy inwestycji w postaci zakupu pompy ciepła, ponieśliśmy wydatki udokumentowane fakturą wystawioną na nas oboje. Jednakże mąż zrzekł się swojej własności na mnie i na dzień dzisiejszy nie jest już współwłaścicielem domu, ponadto spisaliśmy rozdzielność majątkową. Ale żyjemy razem i prowadzimy wspólnie gospodarstwo domowe. Czy mąż może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, skoro poniósł wydatek w momencie, kiedy był współwłaścicielem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ulga termomodernizacyjna w podatku dochodowym - warunek własności lub współwłasności

Odliczenie od podatku wydatków na termomodernizację domu

Otóż art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. ustawa o PIT) wskazuje, że podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostaną zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Z powyższego wynika, iż ulga termomodernizacyjna przysługuje podatnikowi, który spełnia łącznie dwa warunki:

  1. w roku podatkowym poniósł wydatki związane z termomodernizacją istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
  2. posiada tytuł prawny do tej nieruchomości, tj. pełne prawo własności albo prawo współwłasności.

Niestety, ustawa nie wskazuje, w jakiej dacie trzeba dysponować prawem własności (współwłasności), tj. na dzień ponoszenia wydatków związanych z termomodernizacją czy też na dzień odliczenia tego wydatku. Fiskus wskazuje, że musi to być najpóźniej dzień dokonywania odliczenia wydatku.

Prawo do ulgi po wyzbyciu się udziałów we współwłasności domu

W mojej ocenie darowizna (sprzedaż) nieruchomości, czy udziału w niej, nie powinna skutkować utratą prawa do ulgi. Jeśli bowiem w chwili ponoszenia wydatków zostały spełnione przesłanki dające prawo do skorzystania z ulgi, to późniejsza darowizna udziału w nieruchomości nie powinna wywoływać skutków wstecz i niweczyć praw nabytych, wszak skąd podatnik ma wiedzieć na moment ponoszenia wydatków, jak potoczy się jego sytuacja życiowa związana z prawem własności.

Nie wiem jednak, jak sprawę oceni fiskus, bo interpretacje są różne. Warto wnieść o wydanie indywidualnej interpretacji, opisując swoje stanowisko i wnosząc, by Dyrektor Izby Skarbowej wskazał, czy uznaje je za prawidłowe, czy nie. Koszt od pytania do 40 zł. Czas oczekiwania na wydanie to 3 miesiące, zaś tylko jej otrzymanie i zastosowanie się do niej daje podatnikowi pewność, że nie narusza prawa. Organy nie są bowiem związane opiniami podatników czy prawników. Oczywiście zaprezentowaną tu argumentację można wykorzystać we wniosku o wydanie interpretacji, i to będzie pomocne.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »