Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ulga w VAT, pierwsze zasiedlenie budynku

Wioleta Biel • Opublikowane: 2018-06-25

Zakupiłem w 2006 r. bez podatku VAT używaną nieruchomość. Do roku 2011 prowadziłem w niej remont – koszt remontu przewyższył wartość zakupu; odliczam go na podstawie amortyzacji od 2012 r., a podatek VAT odliczyłem na bieżąco. Od zakończenia remontu wynajmuję lokale w tej nieruchomości. Dodam, że podzieliłem ją na samodzielne lokale, a w 2017 r. tylko w jednym lokalu prowadziłem adaptację, której koszt wyniósł 10% wartości tego lokalu po cenie rynkowej. Amortyzowane było tylko 50%, bo w amortyzacji są: wartość zakupu + nakłady inwestycyjne, a wartość rynkowa na podstawie operatu jest dwa razy większa. Czy w tej sytuacji zapłacę podatek VAT od sprzedaży lokali? W amortyzacji mam cały obiekt przed podzieleniem go na lokale, czy muszę to sprostować? Czy mogę skorzystać z ulgi na zasiedlenie?

Wioleta Biel

»Wybrane opinie klientów

Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat

Na moment sprzedaży lokalu będzie Pan mógł skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy o VAT.

Na początku należy ustalić, czy sprzedaż nieruchomości odbywa się w ramach tzw. „pierwszego zasiedlenia”, bądź w terminie 2 lat od „pierwszego zasiedlenia”.

Pierwszym zasiedleniem jest oddanie lokalu pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lokalu, w wykonaniu transakcji podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, po jego wybudowaniu lub ulepszeniu (jeżeli wydatki na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej nieruchomości).

W mojej ocenie do pierwszego zasiedlenia doszło w momencie oddania nieruchomości w najem. Zatem minęło już 2 lata od pierwszego zasiedlenia, a więc nabył Pan prawo do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie ww. przepisu ustawy VAT.

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej ustawa o VAT, pod pojęciem pierwszego zasiedlenia rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a) wybudowaniu lub

b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Oddanie lokalu do używania w ramach umowy najmu przez podatnika będącego podatnikiem VAT dla tych czynności jest zatem pierwszym zasiedleniem w rozumieniu ustawy. Zatem zastosowanie ma art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. b, czyli zwolnienie z opodatkowania. Pod warunkiem, że nie dokonano ulepszeń przewyższających 30% wartości lokalu – wtedy podatnik nie może skorzystać ze zwolnienia wskazanego powyżej.

Zgodnie z art. 22 g ust. 1 pkt 1 ustawy PIT – wartością początkową środków trwałych dla celów amortyzacji w razie odpłatnego nabycia jest cena nabycia. Jeśli środek trwały został ulepszony, to zgodnie z ust. 17 ww. przepisu wartość początkową należy zaktualizować o poniesione koszty w związku z ulepszeniem, remontem czy modernizacją. Poniesione koszty należy dokumentować rachunkami (fakturami).

Tak jak pisałam, dla celów podatkowych (amortyzacji) bierzemy cenę nabycia, chyba że środek trwały był ulepszany, wtedy aktualizuje się wartość początkową i nadal dokonuje amortyzacji.

Jeśli zatem najpierw wystąpiły u Pana nakłady, a potem zaczął Pan wynajmować lokale, jeśli taka była kolejność – może Pan skorzystać ze zwolnienia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Stawka VAT na świadczenie usług kierowcy autokaru

Jestem na samozatrudnieniu i świadczę usługi głównie jako kierowca. Najczęściej dostaję zlecenia przewozu osób autokarem w turystyce. Autokar...

Sprzedaż udziałów w nieruchomości a podatek dochodowy i VAT

Jestem współwłaścicielem lokalu użytkowego zakupionego w 2002 r. Jeszcze tego samego roku lokal został wpisany jako środek trwały i na...

Sprzedaż domu letniskowego jako środka trwałego działalności a VAT

Zamierzam sprzedać dom letniskowy – środek trwały w działalności gospodarczej. Jestem podatnikiem VAT. Zakupiłem tę nieruchomość 4 lata temu bez...

Czy sprzedając auto firmowe, muszę odprowadzić VAT?

Sprawa dotyczy zbycia samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych. Samochód zakupiono 2007 r., odliczono nie więcej jak 6000 zł podatku...

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop w formie samochodu firmowego a podatki

Z końcem ubiegłego miesiąca została rozwiązana umowa o pracę z pracownikiem za porozumieniem stron. Pracownikowi należał się ekwiwalent za...

Brak zgłoszenia czynnego płatnika VAT

Założyłem działalność gospodarczą, a nie zgłosiłem czynnego płatnika VAT. Od 1 lutego 2018 r. wystawiałem faktury VAT i kupowałem na...

Zakup działki na firmę - różnice między spółką cywilną a spółką z o.o.

Planuję zakup nieruchomości – działki pod budowę magazynu. Aktualnie prowadzę działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, ale...

Sprzedaż samochodu wprowadzonego do firmy a stanowiącego współwłasność małżonków

Wraz z żoną niecałe 2 lata temu kupiliśmy używany samochód jako osoby prywatne od firmy – dostaliśmy fakturę VAT (23%). Czyli jest on...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »