Kategoria: Podatek VAT

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ulga w VAT, pierwsze zasiedlenie budynku

Wioleta Biel • Opublikowane: 2018-06-25

Zakupiłem w 2006 r. bez podatku VAT używaną nieruchomość. Do roku 2011 prowadziłem w niej remont – koszt remontu przewyższył wartość zakupu; odliczam go na podstawie amortyzacji od 2012 r., a podatek VAT odliczyłem na bieżąco. Od zakończenia remontu wynajmuję lokale w tej nieruchomości. Dodam, że podzieliłem ją na samodzielne lokale, a w 2017 r. tylko w jednym lokalu prowadziłem adaptację, której koszt wyniósł 10% wartości tego lokalu po cenie rynkowej. Amortyzowane było tylko 50%, bo w amortyzacji są: wartość zakupu + nakłady inwestycyjne, a wartość rynkowa na podstawie operatu jest dwa razy większa. Czy w tej sytuacji zapłacę podatek VAT od sprzedaży lokali? W amortyzacji mam cały obiekt przed podzieleniem go na lokale, czy muszę to sprostować? Czy mogę skorzystać z ulgi na zasiedlenie?

Wioleta Biel

»Wybrane opinie klientów

Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub
Szybka odpowiedź :)
Magdalena
Opinia kompetentna. W ciągu 24 godzin miałem pełną informację co należy mi się od zakładu pracy i jak mogę to uzyskać. Polecam.
Piotr

Na moment sprzedaży lokalu będzie Pan mógł skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy o VAT.

Na początku należy ustalić, czy sprzedaż nieruchomości odbywa się w ramach tzw. „pierwszego zasiedlenia”, bądź w terminie 2 lat od „pierwszego zasiedlenia”.

Pierwszym zasiedleniem jest oddanie lokalu pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lokalu, w wykonaniu transakcji podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, po jego wybudowaniu lub ulepszeniu (jeżeli wydatki na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej nieruchomości).

W mojej ocenie do pierwszego zasiedlenia doszło w momencie oddania nieruchomości w najem. Zatem minęło już 2 lata od pierwszego zasiedlenia, a więc nabył Pan prawo do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie ww. przepisu ustawy VAT.

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej ustawa o VAT, pod pojęciem pierwszego zasiedlenia rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a) wybudowaniu lub

b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Oddanie lokalu do używania w ramach umowy najmu przez podatnika będącego podatnikiem VAT dla tych czynności jest zatem pierwszym zasiedleniem w rozumieniu ustawy. Zatem zastosowanie ma art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. b, czyli zwolnienie z opodatkowania. Pod warunkiem, że nie dokonano ulepszeń przewyższających 30% wartości lokalu – wtedy podatnik nie może skorzystać ze zwolnienia wskazanego powyżej.

Zgodnie z art. 22 g ust. 1 pkt 1 ustawy PIT – wartością początkową środków trwałych dla celów amortyzacji w razie odpłatnego nabycia jest cena nabycia. Jeśli środek trwały został ulepszony, to zgodnie z ust. 17 ww. przepisu wartość początkową należy zaktualizować o poniesione koszty w związku z ulepszeniem, remontem czy modernizacją. Poniesione koszty należy dokumentować rachunkami (fakturami).

Tak jak pisałam, dla celów podatkowych (amortyzacji) bierzemy cenę nabycia, chyba że środek trwały był ulepszany, wtedy aktualizuje się wartość początkową i nadal dokonuje amortyzacji.

Jeśli zatem najpierw wystąpiły u Pana nakłady, a potem zaczął Pan wynajmować lokale, jeśli taka była kolejność – może Pan skorzystać ze zwolnienia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »