Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ulga mieszkaniowa a rozszerzenie wspólności małżeńskiej

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2018-02-21

W 2013 r. mąż w darowiźnie otrzymał mieszkanie od rodziców. Właśnie kupiliśmy na kredyt dom i chcemy sprzedać to mieszkanie. Zdajemy sobie jednak sprawę, że nie minęło jeszcze 5 lat od aktu darowizny i grozi nam podatek, którego wolelibyśmy uniknąć. Chcemy więc pieniądze ze sprzedaży przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe, aby skorzystać ze zwolnienia. Czy faktury na cele mieszkaniowe będą się liczyły dopiero od daty sprzedaży mieszkania, bo właśnie jesteśmy w trakcie remontu domu, który zakupiliśmy, czy możemy już od teraz je wliczać? Czy adres na fakturze jest istotny?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Proszę zauważyć, iż zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych [Dz.U.2016.2032 t.j. ze zm. dalej jako u.PIT] – wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e u.PIT, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Własne cele mieszkaniowe określa art. 21 ust. 25 u.PIT. Jak z powyższego wynika, w zwolnieniu można rozliczyć wydatki poczynione od dnia sprzedaży mieszkania nabytego w 2013 r. Ustawa nie wskazuje, by adres (zamieszkania) dokonującego wydatku, czyli nabywcy, miał tu znaczenie, niekiedy zwraca się na to uwagę, ale w mojej ocenie nie ma podstaw bezpośrednich, by uznać, że gdy adres nabywcy jest inny niż adres np. remontowanej nieruchomości, należy odrzucić wydatek. Co innego gdyby na fakturze wskazano np. adres wykonania usługi i ten był inny niż adres remontowanego domu, w takiej sytuacji organ wydatek odrzuci.

Muszę jednak zauważyć, że pojawia się tu również inny problem: sprzedawane mieszkanie stanowi odrębny majątek męża, więc środki uzyskane ze sprzedaży również stanowić będą jego majątek odrębny. Zgodnie z art. 33 ust. 1 i ust. 10 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił; a także przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Istnieją kontrowersje, czy przeznaczenie środków z majątku odrębnego na zakup do majątku wspólnego jest w ogóle możliwe i jakie ma konsekwencje. W doktrynie zdania są podzielone.

„Jeżeli środki pieniężne uzyskane z odpłatnego zbycia mieszkania własnościowego, stanowiącego składnik majątku odrębnego jednego z małżonków, zostaną wniesione do majątku wspólnego małżonków, to całość kwoty uzyskanej z odpłatnego zbycia i przeznaczenie jej na cele mieszkaniowe (nabycie mieszkania i działki budowlanej) będzie korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego. (…) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 26 października 2012 r., IPTPB2/415-540/12-4/KSM, wyjaśnił, że jeśli środki pieniężne uzyskane z odpłatnego zbycia składnika majątku odrębnego jednego z małżonków zostaną wniesione do majątku wspólnego małżonków, to całość kwoty uzyskanej z odpłatnego zbycia i przeznaczenie jej na cele mieszkaniowe będzie korzystać ze zwolnienia. ” [Lex/el QA 235221 K. Różycki]. Inaczej np. R. Styczyński: „Wydatkami na własne cele mieszkaniowe są również te dotyczące składników majątku wspólnego małżonków. Dotyczy to również sytuacji, gdy wydatki takie są finansowane ze środków pochodzących ze sprzedaży domu lub mieszkania stanowiącego odrębny majątek jednego z małżonków. Stanowisko takie potwierdził w interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 4 listopada 2011 r., ITPB2/415-750/11/IL: „(...) wydatkowanie przed upływem dwóch lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, tj. w przedmiotowej sprawie do końca 2013 r., całości środków pieniężnych, uzyskanych ze sprzedaży mieszkania, stanowiącego majątek odrębny Wnioskodawczyni, na nabycie do majątku wspólnego małżonków nieruchomości w postaci budynku mieszkalnego oraz na remont własnego budynku spełnia przesłanki zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...)” [Lex/el QA 542378]. Jeszcze bardziej restrykcyjnie K. Kamiński: „W analizowanym jednak przypadku istotny jest jeden szczegół. Otóż sprzedana nieruchomość (mieszkanie) stanowiła majątek odrębny podatnika (małżonka), natomiast nabyte w 2011 r. kolejne mieszkanie będzie stanowiło współwłasność podatnika i jego małżonki. W takiej sytuacji, co do zasady środki uzyskane przez małżonka ze sprzedaży będą stanowiły jego majątek odrębny (wniosek z art. 33 pkt 2 i pkt 10 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 z późn. zm.). Jak wynika z treści pytania, przychód uzyskany ze sprzedaży odrębnej własności nie został wniesiony do majątku wspólnego podatnika i żony. W związku z tym nie będzie możliwości zastosowania ww. zwolnienia w zakresie wydatków na nabycie mieszkania przypadających proporcjonalnie na małżonkę. Aby wydatkowana kwota (150.000 zł) w pełni mogła skorzystać ze zwolnienia, należałoby włączyć wolą małżonka jego środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży nieruchomości do majątku wspólnego małżonków (...)” [Lex/el QA 208526].

Witam,

Proszę mnie poprawić jeśli się mylę, bo nie jestem pewna czy dobrze zrozumiałam ale jeśli mój mąż po sprzedaży mieszkania, środki uzyskane z odpłatnego zbycia musi jeszcze dodatkowo włączyć do majątku wspólnego? Jeśli tak to w jaki sposób ma to zrobić? Wystarczy, że przeleje je na nasze konto wspólne? Czy kwota, którą musi włączyć do majątku wspólnego to całość ze sprzedaży mieszkania czy tylko, kwota od której będziemy musieli ewentualnie zapłacić podatek?

Zatem według części doktryny, by wydatkowany przychód uzyskany przez męża w pełni mógł skorzystać ze zwolnienia, należałoby włączyć go (środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży nieruchomości) do majątku wspólnego małżonków. Włączyć należy i wydatkować zgodnie z warunkami zwolnienia całość przychodu ze sprzedaży, jeśli w ogóle podatku nie chcą Państwo zapłacić. Zgodnie z art. 47 § 1 K.r.o. małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »