Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ulga mieszkaniowa a wyliczenie dochodu zwolnionego z opodatkowania

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2016-01-29

Sprzedałem nieruchomość, której części były nabywane w różnym czasie. Część nabyta w spadku została zwolnione z podatku, gdyż minęło 5 lat, natomiast od pozostałej części muszę zapłacić podatek. Chciałbym skorzystać z ulgi na cele mieszkaniowe. Jak obliczyć dochód zwolniony z opodatkowania, wykorzystując ulgę mieszkaniową? Przychód z odpłatnego zbycia to 1 000 000 zł, przychód, który podlega opodatkowaniu to 483 000 zł.

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję pani mecenas Kindze za udzielenie wyczerpujących informacji.
Halina
Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa

Stosownie do ustawy o podatku pochodowym od osób fizycznych:

Art. 21.1. Wolne od podatku dochodowego są: (…)

131) dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych; (…)”.

Ustawa posługuje się zwrotami:

 1. dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości,
 2. wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe,
 3. przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości (wydatkowany na własne cele mieszkaniowe).

Z cytowanego przepisu wynika sposób obliczania dochodu zwolnionego z opodatkowania wskutek poniesienia wydatków na własne cele mieszkaniowe – gdy zbycie nastąpiło przed upływem 5 lat od końca roku podatkowego, w jakim nastąpiło nabycie.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zwolniony jest dochód. Ale kwotę dochodu zwolnionego ustala się na podstawie udziału wydatków w kwocie przychodu. Przychód to cena uzyskana z odpłatnego zbycia.

Od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d.

Art. 22.6c. Koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

6d. Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Jak wynika z Pana opisu:

 1. przychód z odpłatnego zbycia – 1 000 000 zł,
 2. koszty uzyskania tego przychodu – 517 000 zł,
 3. dochód uzyskany z odpłatnego zbycia – 483 000 zł.

Sposób postępowania:

Aby uzyskać zwolnienie całego dochodu, należałoby na własne cele mieszkaniowe przeznaczyć cały przychód. Tylko wtedy wydatki na własne cele mieszkaniowe stanowić będą 100% udział w uzyskanym przychodzie. A to oznacza, że zwolniony jest cały dochód (a więc u Pana 483 000 zł).

 • Najpierw należy ustalić, jaka kwota będzie wydatkowana na własne cele mieszkaniowe (np. 400 000 zł ).
 • Potem należy ustalić udział kwoty tych wydatków w przychodzie uzyskanym z odpłatnego zbycia nieruchomości (wskaźnik w procentach) – 400 000 zł w 1 000 000 zł to jest 40%.
 • Kwotę dochodu mnoży się przez tak ustalony udział, a wynikiem mnożenia jest kwota dochodu zwolnionego z opodatkowania wskutek wydatkowania przychodu na własne cele mieszkaniowe (483 000 zł x 40% = 193 200 zł).
 • Pozostała kwota dochodu (289 800 zł) podlega opodatkowaniu.

Można także obliczyć kwotę wolną inaczej (taki sam efekt jak wg definicji ustawowej):

 • dochód z odpłatnego zbycia mieszkalnego
  1 000 000 zł – 517 000 zł = 483 000 zł,
 • dochód zwolniony od podatku
  [(483 000 zł x 400 000 zł) : 1 000 000 zł] = 193 200 zł.

W swoich wyliczeniach wziąłem pod uwagę, że część przychodu nie podlega opodatkowaniu z uwagi na to, że zbycie części nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat od końca roku podatkowego, w jakim nastąpiło jej nabycie – stąd też należy oddzielić przychód (koszty i dochód) ze zbycia części nieopodatkowanej od zbycia części opodatkowanej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Czy należy mi się ulga?

W 2007 r. zmarł mój ojciec, wraz z bratem odziedziczyliśmy mieszkanie. Mi przydała jego połowa, zapłaciłem podatek. Pracownik urzędu zapewniał nas,...

Brak PIT-11 i problem z rozliczeniem rocznym

Otrzymałem wyrok sądu pracy, w którym zostały zasądzone kwoty za niewypłacone wynagrodzenie. Sprawa trafiła do komornika, lecz niestety komornik nie...

Usługi pośrednictwa w dostawie towarów

Mam zamiar pośredniczyć w zakupie towaru pomiędzy klientem indywidualnym a sprzedawcą z zagranicy. Wyglądałoby to tak. Na swojej stronie...

Zagraniczna umowa o dzieło a podatek dochodowy

Pracuję na podstawie umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich zawartej z firmą mającą swoją siedzibę na Słowacji. Jestem obywatelką...

Cele mieszkaniowe a zakup w transzach

W 2009 otrzymałem mieszkanie A (darowizna). W 2013 roku sprzedałem mieszkanie A. W roku 2015 podpisuję umowę deweloperską na zakup mieszkania B...

Rozliczenie podatku wspólnie z małżonkiem

Mój zakład pracy wysłał już roczny PIT do urzędu skarbowego. Czy można to jakoś odkręcić i złożyć rozliczenie wspólnie z małżonkiem?

Czy zysk ze sprzedaży walut podlega opodatkowaniu?

Dostałem darowiznę pieniężną w obcej walucie i sprzedałem ją w kilku transakcjach, zamieniając na złote. Czy obowiązuje mnie podatek...

Optymalizacja kosztów podatkowych

Zmarł mój tata, który był wspólnikiem w spółce z o.o. Miał pakiet 50% udziałów. W wyniku spadkobrania odziedziczyłam wraz z mamą...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »