Kategoria: Podatek dochodowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ulga prorodzinna dla emerytów

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-11-14

Jesteśmy z mężem emerytami. Nasz dochód za ubiegły rok wyniósł ok. 42 tys. zł. Mamy syna, 21 lat, studenta drugiego roku uczelni wojskowej – mieszka w akademiku i korzysta nieodpłatnie ze stołówki. W ubiegłym roku jako kandydat na żołnierza zawodowego otrzymywał nieopodatkowany żołd (średnio 1000 zł na miesiąc). Czy w związku z tym mamy prawo do ulgi prorodzinnej?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub
Szybka odpowiedź :)
Magdalena
Opinia kompetentna. W ciągu 24 godzin miałem pełną informację co należy mi się od zakładu pracy i jak mogę to uzyskać. Polecam.
Piotr

W mojej ocenie ulga przysługuje. Oto z jakiego powodu:

W przypadku dzieci pełnoletnich to obowiązek alimentacyjny stanowi element prawa do ulgi – gdy obciąża rodziców, to mają prawo skorzystać z ulgi na pełnoletnie dzieci, bowiem zwolnienie stosuje się w związku z wykonywaniem przez obowiązanych (tu rodziców) ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego. Jest to tzw. obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania.

Ulga, zgodnie z art. 27f ust. 6 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczy dzieci do ukończenia 25 roku życia uczących się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Jak zatem powszechnie się przyjmuje, dochody krajowe zwolnione od podatku, niezależnie od wysokości, nie będą powodowały utraty prawa do ulgi. Tak np. wskazuje K. Klimek w „Ulga na dzieci na przykładach”, gdzie czytamy, że: „Syn podatniczki odbywa służbę wojskową niezawodową w ramach studiów na wyższej uczelni wojskowej. Otrzymuje żołd w wysokości 420 zł miesięcznie, co rocznie daje ok. 5040 zł rocznego dochodu zwolnionego od podatku. Dochód ten nie wpływa jednak na prawo podatniczki do ulgi.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Dalej należy zastosować właściwą metodę samego obliczania dochodu dziecka branego pod uwagę. Dochód ten należy bowiem ustalić w oparciu o przepisy art. 26 u.p.d.o.f., a zatem po odliczeniu m.in. składek na ubezpieczenia społeczne” [Klimek, Krzysztof. Ulga na dzieci na przykładach [online]. Publikacje Elektroniczne ABC, 2016-01-26 04:45 [dostęp: 2016-02-01 11:27]. Dostępny w Internecie: http://sip.lex.pl].

Podobnie stwierdzono w piśmie z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Izba Skarbowa w Bydgoszczy sygn. ITPB2/415-457/14/MN]: „Zatem, w sytuacji gdy Wnioskodawczyni – pomimo tego, że pełnoletni syn będąc studentem Szkoły... ma zapewnione bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie oraz otrzymuje świadczenie pieniężne w wysokości ok. 420 zł miesięcznie – utrzymywała pełnoletniego syna w wykonywaniu ciążącego na Niej obowiązku alimentacyjnego przysługuje Jej prawo do skorzystania za 2013 r. z ulgi prorodzinnej stosownie do art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uzyskany w 2013 r. przez syna żołd w wysokości 5040 zł – zwolniony z opodatkowania – nie stanowi przeszkody do skorzystania z przedmiotowej ulgi”.

Opis sprawy ze stycznia 2016 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »