Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ulga prorodzinna dla emerytów

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-11-14

Jesteśmy z mężem emerytami. Nasz dochód za ubiegły rok wyniósł ok. 42 tys. zł. Mamy syna, 21 lat, studenta drugiego roku uczelni wojskowej – mieszka w akademiku i korzysta nieodpłatnie ze stołówki. W ubiegłym roku jako kandydat na żołnierza zawodowego otrzymywał nieopodatkowany żołd (średnio 1000 zł na miesiąc). Czy w związku z tym mamy prawo do ulgi prorodzinnej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W mojej ocenie ulga przysługuje. Oto z jakiego powodu:

W przypadku dzieci pełnoletnich to obowiązek alimentacyjny stanowi element prawa do ulgi – gdy obciąża rodziców, to mają prawo skorzystać z ulgi na pełnoletnie dzieci, bowiem zwolnienie stosuje się w związku z wykonywaniem przez obowiązanych (tu rodziców) ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego. Jest to tzw. obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania.

Ulga, zgodnie z art. 27f ust. 6 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczy dzieci do ukończenia 25 roku życia uczących się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Jak zatem powszechnie się przyjmuje, dochody krajowe zwolnione od podatku, niezależnie od wysokości, nie będą powodowały utraty prawa do ulgi. Tak np. wskazuje K. Klimek w „Ulga na dzieci na przykładach”, gdzie czytamy, że: „Syn podatniczki odbywa służbę wojskową niezawodową w ramach studiów na wyższej uczelni wojskowej. Otrzymuje żołd w wysokości 420 zł miesięcznie, co rocznie daje ok. 5040 zł rocznego dochodu zwolnionego od podatku. Dochód ten nie wpływa jednak na prawo podatniczki do ulgi.

Dalej należy zastosować właściwą metodę samego obliczania dochodu dziecka branego pod uwagę. Dochód ten należy bowiem ustalić w oparciu o przepisy art. 26 u.p.d.o.f., a zatem po odliczeniu m.in. składek na ubezpieczenia społeczne” [Klimek, Krzysztof. Ulga na dzieci na przykładach [online]. Publikacje Elektroniczne ABC, 2016-01-26 04:45 [dostęp: 2016-02-01 11:27]. Dostępny w Internecie: http://sip.lex.pl].

Podobnie stwierdzono w piśmie z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Izba Skarbowa w Bydgoszczy sygn. ITPB2/415-457/14/MN]: „Zatem, w sytuacji gdy Wnioskodawczyni – pomimo tego, że pełnoletni syn będąc studentem Szkoły... ma zapewnione bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie oraz otrzymuje świadczenie pieniężne w wysokości ok. 420 zł miesięcznie – utrzymywała pełnoletniego syna w wykonywaniu ciążącego na Niej obowiązku alimentacyjnego przysługuje Jej prawo do skorzystania za 2013 r. z ulgi prorodzinnej stosownie do art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uzyskany w 2013 r. przez syna żołd w wysokości 5040 zł – zwolniony z opodatkowania – nie stanowi przeszkody do skorzystania z przedmiotowej ulgi”.

Opis sprawy ze stycznia 2016 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »