Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ulga prorodzinna dla emerytów

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-11-14

Jesteśmy z mężem emerytami. Nasz dochód za ubiegły rok wyniósł ok. 42 tys. zł. Mamy syna, 21 lat, studenta drugiego roku uczelni wojskowej – mieszka w akademiku i korzysta nieodpłatnie ze stołówki. W ubiegłym roku jako kandydat na żołnierza zawodowego otrzymywał nieopodatkowany żołd (średnio 1000 zł na miesiąc). Czy w związku z tym mamy prawo do ulgi prorodzinnej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W mojej ocenie ulga przysługuje. Oto z jakiego powodu:

W przypadku dzieci pełnoletnich to obowiązek alimentacyjny stanowi element prawa do ulgi – gdy obciąża rodziców, to mają prawo skorzystać z ulgi na pełnoletnie dzieci, bowiem zwolnienie stosuje się w związku z wykonywaniem przez obowiązanych (tu rodziców) ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego. Jest to tzw. obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania.

Ulga, zgodnie z art. 27f ust. 6 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczy dzieci do ukończenia 25 roku życia uczących się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Jak zatem powszechnie się przyjmuje, dochody krajowe zwolnione od podatku, niezależnie od wysokości, nie będą powodowały utraty prawa do ulgi. Tak np. wskazuje K. Klimek w „Ulga na dzieci na przykładach”, gdzie czytamy, że: „Syn podatniczki odbywa służbę wojskową niezawodową w ramach studiów na wyższej uczelni wojskowej. Otrzymuje żołd w wysokości 420 zł miesięcznie, co rocznie daje ok. 5040 zł rocznego dochodu zwolnionego od podatku. Dochód ten nie wpływa jednak na prawo podatniczki do ulgi.

Dalej należy zastosować właściwą metodę samego obliczania dochodu dziecka branego pod uwagę. Dochód ten należy bowiem ustalić w oparciu o przepisy art. 26 u.p.d.o.f., a zatem po odliczeniu m.in. składek na ubezpieczenia społeczne” [Klimek, Krzysztof. Ulga na dzieci na przykładach [online]. Publikacje Elektroniczne ABC, 2016-01-26 04:45 [dostęp: 2016-02-01 11:27]. Dostępny w Internecie: http://sip.lex.pl].

Podobnie stwierdzono w piśmie z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Izba Skarbowa w Bydgoszczy sygn. ITPB2/415-457/14/MN]: „Zatem, w sytuacji gdy Wnioskodawczyni – pomimo tego, że pełnoletni syn będąc studentem Szkoły... ma zapewnione bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie oraz otrzymuje świadczenie pieniężne w wysokości ok. 420 zł miesięcznie – utrzymywała pełnoletniego syna w wykonywaniu ciążącego na Niej obowiązku alimentacyjnego przysługuje Jej prawo do skorzystania za 2013 r. z ulgi prorodzinnej stosownie do art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uzyskany w 2013 r. przez syna żołd w wysokości 5040 zł – zwolniony z opodatkowania – nie stanowi przeszkody do skorzystania z przedmiotowej ulgi”.

Opis sprawy ze stycznia 2016 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Podważenie wydatków na cele mieszkaniowe przez Urząd Skarbowy

W lutym sprzedałem mieszkanie i w tym samym roku (w kwietniu) za pieniądze uzyskane ze sprzedaży kupiłem dom. Od kwoty ze sprzedaży mieszkania...

 

Podatek od sprzedaży mieszkania 3 lata po zakupie

Trzy lata temu kupiłem mieszkanie i teraz chcę je sprzedać. Czy to prawda, że od całości kwoty transakcji będę musiał zapłacić podatek dochodowy,...

 

Sprzedaż mieszkania i zakup innego oraz partycypacji w TBS

Niedawno sprzedałam mieszkanie własnościowe za 250 tys. zł. Pozostały za nie kredyt wynosi 120 tys. zł. Mieszkanie to kupiłam 3 lata temu za 280 tys. zł....

 

Wykazanie z opóźnieniem dochodu za wykonanie dzieła

Pewna osoba otrzymała ode mnie pieniądze bez żadnej umowy za wykonanie dla mnie pewnego dzieła. Było to w listopadzie 2015 r.* W jaki sposób ta...

 

Jak opłacać ryczałt za wynajem mieszkania?

Jak rozliczyć podatek od najmu? Mieszkanie jest moje. Lokator wpłaca mi jednym przelewem 1000 zł. Kwota ta jest sumą czynszu administracyjnego (800 zł), który...

 

Prawidłowe wydatkowanie przychodu na własne cele mieszkaniowe

Za kwotę 125 tys. zł dwa lata temu sprzedałem część domu otrzymanego w spadku po rodzicu. Złożyłem PIT-39. Przed upływem dwóch lat zakupiłem...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »