Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Umorzenie zaległości podatkowych z odsetkami

W latach 2010–2017 prowadziłem w Polsce działalność gospodarczą. Z powodu zaniedbania i problemów finansowych nie opłacałem składek ZUS i skarbówki. Firmę zamknąłem. Wyjechałem za granicę i staram się spłacać swoje zobowiązania. W styczniu tego roku przyleciałem do Polski i zostałem zatrzymany. Po naprawie szkody mnie wypuszczono. W piątek 12.08.2022 r. otrzymałem list z rządu UK, w którym US wzywa do spłaty długów z 2013 roku z odsetkami. Dokument wystawiono w Polsce w 2020 roku na stary adres zamieszkania w UK. Czy przez swoje zaniedbanie mogę starać się o umorzenie zadłużenia w urzędach w Polsce? Nie mieszkam w Polsce od grudnia 2017 roku i nie mam tam żadnego majątku – brak rodziny, żony, dzieci. Co mogę zrobić w takiej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umorzenie zaległości podatkowych z odsetkami

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych

Oczywiście istnieje możliwość wniesienia do urzędu skarbowego stosownego wniosku o umorzenie tych zaległości. Nie ma jednak gwarancji, że zostanie on rozpatrzony pozytywnie. Umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami oraz dodatkowymi opłatami jest traktowane jako ulga polegająca na zwolnieniu z obowiązku zapłaty istniejących zaległości podatkowych podatnika. To czy zaległości zostaną umorzone, jest zależne od dobrego uzasadnienia wniosku oraz decyzji urzędu. Jest to decyzja uznaniowa. Nie ma tak naprawdę ogólnych wytycznych prowadzących do takiego umorzenia. Jest to indywidualna decyzja urzędu rozpatrywana za każdym razem jednostkowo.

Umorzenie może dotyczyć wszystkich zobowiązań podatkowych w całości bądź określonej części. Zazwyczaj umorzenie jest dokonywane z uwagi na ważny interes podatnika oraz ważny interes publiczny. Przepisy podatkowe nie definiują jednoznacznie pojęcia interesu publicznego czy osobistego. Warto więc oprzeć się na interpretacji Sądu Administracyjnego w wyroku z 22 kwietnia 1999 r., sygn. akt SA/850/98, który stwierdził, że „ważny interes podatnika to sytuacja, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków, podatnik nie jest w stanie zaległości podatkowych uregulować. Będzie to utrata możliwości zarobkowania, utrata losowa majątku a interes publiczny to sytuacja, gdy zapłata zaległości podatkowej spowoduje konieczność sięgania przez podatnika do środków pomocy państwa, gdyż nie będzie w stanie zaspakajać swoich potrzeb materialnych”.

Wniosek o umorzenie należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego. Do wniosku należy dołączyć wszelkie dokumenty, które uzasadniają prośbę o umorzenie. Należy złożyć odpowiednie oświadczenie o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej oraz przedstawić w uzasadnieniu informacje o bieżącej sytuacji finansowej. Brak odpowiednich dokumentów potwierdzających okoliczności przedstawionych w uzasadnieniu może spowodować, że urząd skarbowy rozpatrzy sprawę na podstawie materiału dowodowego zebranego we własnym zakresie. W przypadku negatywnej decyzji urzędu istnieje jeszcze możliwość odwołania się do dyrektora izby administracji skarbowej. Wniosek taki może Pan złożyć osobiście lub przez pełnomocnika.

Przedawnienie roszczeń ze strony urzędu skarbowego

Można się jeszcze zastanowić nad ewentualnym przedawnieniem tych roszczeń, ale niestety jest zbyt dużo niewiadomych, by to jednoznacznie stwierdzić. Wiemy, że wydano w sprawie tytuł wykonawczy, ale nie wiemy, kiedy i czy pomiędzy jego wydaniem a tym aktualnym pismem urząd skarbowy dokonywał jakichś czynności.

Przedawnienie zobowiązania podatkowego następuje po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Okres ten wydłuża się w sytuacji, gdy wszczęto egzekucję bądź podjęto postępowanie karne skarbowe. Ponadto pod uwagę należy wziąć kilkutygodniowe zawieszenie biegu terminów przedawniania podatków, które miało miejsce w 2020 r. na podstawie przepisów specustawy w sprawie COVID-19.

Przedawnienie oznacza wygaśnięcie zobowiązania podatkowego po upływie określonego okresu, bez konieczności wydania decyzji ze strony urzędu skarbowego. Po przedawnieniu urząd skarbowy nie ma prawa domagać się zapłaty zaległego podatku. Przedawnieniu ulega należność główna wraz z odsetkami.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info