Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa dzieło krawca a rozliczenie z US

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-05-17

Jestem krawcem. Wieczorami (po godzinach) zdarza mi mi się uczyć coś dla znajomych. Czy zawarcie umowy o dzieło z każdym, komu coś szyję, byłoby dobrym rozwiązaniem do rozliczenia się z US? Dodam, że zyski z tego dorabiania są na tyle małe, że nie pokrywają kosztów, które musiałbym ponieść, gdybym otworzył dodatkową działalność. Wiem, że ma być wprowadzona nierejestrowana działalność [stan prawny z dnia 12.03.2018), ale na razie to jest przyszłość. Czy w związku z tym umowy o dzieło byłyby wyjściem dla mnie? Jeśli tak, to jak je rozliczać? Na jakim PIT-cie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowa o dzieło uregulowana jest w Kodeksie cywilnym. Art. 627 wskazuje, że przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Żaden przepis nie zabrania zawierania umowy o dzieło pomiędzy osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej co oznacza, że takie działanie jest jak najbardziej poprawne.

Na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych przychody uzyskane z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy o dzieło zawartej pomiędzy osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej są zaliczane do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT.

Do opodatkowania takie przychodu zobowiązany jest wyłącznie wykonawca dzieła. Zamawiający nie musi składać żadnych dokumentów do urzędu skarbowego.

Wykonujący dzieło opodatkowuje uzyskane wynagrodzenie według stawek skali podatkowej, tj. 18% (lub 32% jeżeli dochód przekroczył 85 528 zł w ciągu roku). Opodatkowaniu podlega dochód, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztem. Przychodem jest otrzymane wynagrodzenie, natomiast koszt obliczany jest w stałej wysokości 20% kwoty przychodu.

Przykładowo jeżeli za wykonanie danego dzieło otrzyma Pan wynagrodzenie 600 zł, to:

  • Przychód – 600 zł
  • Koszt – 120 zł (600 x 20%)
  • Dochód – 480 zł

Uzyskany w ciągu całego roku podatkowego dochód podlega następnie wykazaniu oraz rozliczeniu w zeznaniu podatkowym PIT-36 składanym do 30 kwietnia następnego roku. Dochód należy wykazać w wierszu „Inne źródła”.

Dodatkowo wykonawca dzieła może zdecydować się na wpłacanie miesięcznych zaliczek na podatek w trakcie roku. Zaliczka płatna jest do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym wykonawca dzieła otrzymał wynagrodzenie za wykonanie dzieła. Przykładowo jeżeli wynagrodzenie za wykonanie dzieła otrzymał Pan w marcu, to zaliczkę należy wpłacić do US do 20 kwietnia (art. 44 ust. 1c–1f ustawy PIT).

Dodatkowo warto pamiętać, że umowa o dzieło nie podlega oskładkowaniu, co oznacza, że nie musi Pan odprowadzać żadnych kwot do ZUS-u.

Podsumowując powyższe:


  • przychody z umów o dzieło zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi stanowią tzw. inne źródła przychodu rozliczane w rocznym zeznaniu PIT-36 składanym do 30 kwietnia roku następującego,
  • koszty stanowią zawsze 20% kwoty przychodu (otrzymanego wynagrodzenia)m
  • umowa o dzieło nie podlega oskładkowaniu,
  • wykonawca dzieła może wpłacać do US miesięczne zaliczki na podatek (nie trzeba składać do tego żadnych dokumentów, wystarczy sama wpłata zaliczki na rachunek US),
  • zamawiający dzieło nie składa żadnych dokumentów do US z tego tytułu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Jak rozliczyć wspólny kredyt na mieszkanie z byłym partnerem?

Razem z partnerem wzięłam kredyt na mieszkanie, oboje jesteśmy współwłaścicielami 50/50. Chcę się z nim rozstać, natomiast on chce zostać...

 

Podatek dla urzędu skarbowego od spłaty męża

Jestem z mężem po rozwodzie. Wspólnie postanowiliśmy, iż były mąż spłaci mi nasz wspólny majątek. Czy muszę zapłacić podatek dla urzędu...

 

Sprzedaż towaru kontrahentom z Ukrainy

Sprzedaję towar kontrahentom z Ukrainy – sprzedaż po cenach netto dla firm. Towar jest odprawiamy przez agencję celną, z której otrzymujemy...

 

Przychód z tytułu najmu terenu pod garaże

Spółdzielnia mieszkaniowa wydzierżawiła swoim mieszkańcom teren pod budowę garaży nie związanych z gruntem. Czy przychód z tytułu najmu terenu...

 

Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej w spółce

Wraz z małżonką jesteśmy wspólnikami spółki jawnej (ja mam 70% udziału w spółce, małżonka 30%). Żona prowadzi tez jednoosobową...

 

Czy muszę składać PIT PCC-3 za samochody zakupione w Polsce?

Czy muszę nadal składać PIT PCC-3 za samochody kupione w grudniu 2017 roku w Polsce od prywatnego właściciela? Czy się to nie przedawnia po roku?...

 

Podział zysku fundacji

Czy fundacja, która nie jest organizacją non profit, musi podzielić uzyskany zysk za poprzedni rok? Nadmieniam, że przychody fundacji stanowią jedynie składki...

 

Czy trzeba wypełniać PCC-3?

Czy trzeba wypełniać PCC-3?

Mój syn otrzymuje dochody z wynajmu mieszkania w mieście, w którym sam nie mieszka. W związku z tym upoważnił mnie notarialnie do...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »