Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Umowa o dzieło - kto wystawia rachunek i płaci podatki?

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Zleciłem wykonanie programu na umowę o dzieło. Potwierdzeniem była umowa o współpracy. Czy powinienem otrzymać rachunek od zleceniobiorcy i on przejmuje na siebie podatki lub bez rachunku i tak wliczyć w koszty całą wartość umowy? Czy należy zmienić nazwę umowy i ja powinienem odprowadzić podatki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowa o dzieło - kto wystawia rachunek i płaci podatki?

Zawarcie umowy o dzieło

Wskazać należy, że umowa, jaką Pan zawarł, jest umową o dzieło. Wszak o umowie nie świadczy jej tytuł, ale jej postanowienia i cel. Przedmiotem umowy jest zaś wykonanie namacalnego produktu, tj. programu komputerowego do zarządzania Pana magazynem. Jest to wprost wskazane w § 1, co ewidentnie wskazuje na to, że owa umowa jest umową o dzieło (nie zleceniem). Stanowi tym także § 3 dotyczący wynagrodzenia, które jest należne tylko za produkt końcowy: za program, nie za czynności, które np. finalnie nie doprowadzą do jego wykonania (wówczas byłoby to zlecenie). Nadto wykonawca przenosi na Pana prawa autorskie do programu jako do dzieła, co jest kolejnym argumentem za tym, że owa umowa to umowa o dzieło.

Odprowadzenie podatku od umowy

Skoro zatem owa umowa jest umową o dzieło na kwotę powyżej 200 złotych, to zaliczka na podatek dochodowy wynosi 18% lub po przekroczeniu rocznych dochodów ponad 85 528 zł – 32%. W tradycyjnej umowie o dzieło stosowane są koszty uzyskania przychodu w wysokości 20%, natomiast w przypadku umowy o dzieło z prawami autorskimi koszty uzyskania przychodu wynoszą 50%. To na Panu spoczywa obowiązek odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od tej umowy. Podatek ten jest opłacany po wykonaniu dzieła, czyli co do zasady wykonawca dzieła otrzymuje wynagrodzenie pomniejszone o kwotę pobranej przez Pana i odprowadzonej zaliczki na podatek dochodowy.

Wysokość podatku dochodowego

Natomiast fakt, że dochodzi do przeniesienia na Pana praw autorskich do dzieła, wpływa na wysokość podatku, który należy odprowadzić. Co do zasady wysokość podatku dochodowego wynosi 18%, jednak tylko w przypadku umowy o dzieło wliczają się w to koszty uzyskania przychodu. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, nie mogą wydatków związanych ze stworzeniem dzieła wrzucić w koszty firmowe i odliczyć od podatku. Pana wykonawca nie prowadzi firmy. Dlatego też ustawodawca wprowadził tzw. zryczałtowany koszt uzyskania przychodu, który ma pokrywać wydatki, jakie wykonawca dzieła ponosi w związku z wytworzeniem utworu, który wynosi 20%. Oznacza to, że wysokość podatku oblicza się nie od całej wartości zlecenia, ale od 80%. Kiedy wykonawca dzieła przekazuje majątkowe prawa autorskie, to koszt uzyskania przychodu wzrasta do 50% wartości zlecenia. W konsekwencji tego wysokość podatku oblicza się na podstawie połowy zarobionej kwoty. A zatem odprowadza Pan zaliczkę od połowy wynagrodzenia wskazanego w umowie. Podatek dochodowy obniża się wobec tego do 9% wartości dzieła. Wynika to z art. 22 ust. 9b ustawy o PIT.

Podsumowując, wykonawca musi otrzymać wynagrodzenie pomniejszone o podatek dochodowy, jaki Pan jako płatnik (przedsiębiorca) musi odprowadzić, obliczony od połowy wynagrodzenia. Dodatkowo do końca stycznia kolejnego roku musi Pan przesłać do US druk PIT-4R, czyli informację o pobranych zaliczkach na podatek. Nadto, musi Pan wystawić wykonawcy PIT-11 do końca lutego kolejnego roku po roku, w którym wykonano dzieło.

Rejestracja umowy w ZUS-ie

Wskażę też Panu, że od stycznia 2021 roku trzeba rejestrować umowy o dzieło w ZUS-ie. Przedsiębiorca ma na to 7 dni od dnia zawarcia takiej umowy. Obowiązek taki wynika z art. 36 ust. 17 ustawy u systemie ubezpieczeń społecznych, który został wprowadzoną mocą tzw. specustawy w sprawie covid-19. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych przewiduje możliwość nałożenia kary grzywny do 5 tys. zł na osoby, które nie zarejestrują w tymże terminie umów o dzieło w ZUS. Zgłaszane są tylko umowy zawierane od stycznia 2021 roku. Starsze nie. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu RUD; można to zrobić osobiście lub za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Ma to na celu sprawdzanie, czy pod przykrywką umowy o dzieło nie jest zawarte zlecenie i czy nie jest obchodzony obowiązek opłacania składek ZUS. W Państwa przypadku jest to typowa umowa o dzieło, więc proszę ją zgłosić.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info