Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa-zlecenie ze stałą stawką wynagrodzenia a podatek

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2019-06-19

Czy umowa-zlecenie na sprzątanie zawarta na czas nieokreślony ze stałą stawką wynagrodzenia (150 zł miesięcznie) powinna być opodatkowana podatkiem dochodowym czy zryczałtowanym bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodu? Nadmieniam, że nie jest to umowa z własnym pracownikiem, jest określona w umowie stawka wynagrodzenia, która nie przekracza 200 zł.

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat

Zdania w tym zakresie są podzielone. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5–9 (tj. z działalności wykonywanej osobiście) pobiera się podatek zryczałtowany, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł, w takiej sytuacji pobiera się podatek w wysokości 18% przychodu. Podatek ten pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Przepis powyżej wskazany jest wielce nieprecyzyjny, szczególnie gdy pojawia się wynagrodzenie miesięczne, a umowa jest wykonywana wiele miesięcy. Warstwa językowa wskazywałaby, że należy miesięczne wynagrodzenia zsumować (za okres obowiązywania umowy), jednak cel regulacji jak się wydaje był nieco inny.

W doktrynie wskazuje się, że „jeśli zatem dana osoba pobiera od płatnika w jednym miesiącu kwoty, gdzie przychód nie przekracza 200 zł, to w tym przypadku zastosowanie ma opodatkowanie zryczałtowane” (M. Jurek, QA 811736, Lex/el). Podobnie czytamy np. w interpretacji indywidualnej z dnia 3 czerwca 2014 r. autorstwa Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, znak ITPB2/415-244/14/MU.

Nie wszyscy jednak podzielają ten pogląd, np. M. Skalska uważa, że art. 30 ust. 1 pkt 5a nie ma zastosowania w przypadku, gdy wynagrodzenie dla wykonawcy jest określone w umowie według stawki miesięcznej, a nie jako należność jednorazowa, nawet gdy miesięczna stawka nie przekracza 200 zł (M. Skalska, QA 1013336, Lex/el).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Niektórzy autorzy wskazują: „wydaje się, że należy uznać, iż regulację powyższą należy rozumieć w ten sposób, że istotne jest, czy kwota należności wynikająca z danego tytułu prawnego przekracza 200 zł, czy też nie. Problemem jest jednak określenie, co należy uznać za jeden tytuł prawny do otrzymania należności. Przykładowo - czy w przypadku uczestnictwa w jakimś organie kolegialnym (wykonywanie obowiązków obywatelskich) tytułem prawnym jest uczestnictwo w jednym posiedzeniu, czy też w posiedzeniach w danym miesiącu, czy też może w ogóle fakt powołania do komisji (sumujemy wszystkie przychody w danym roku). Obowiązujące przepisy tego nie wyjaśniają” [A. Bartosiewicz, R. Kubacki, art. 30, w: PIT. Komentarz, 2015.]

Reasumując, w braku szczegółowych regulacji musi się Pani opowiedzieć po jednej z ww. stron (organy podatkowe nie prezentują tu również spójnego stanowiska), co opiera się na uznaniu, czy za decydujące w świetle przepisu uznamy wysokości świadczenia miesięcznego, czy też pomnożymy ilość miesięcy razy miesięczną kwotę, co jest w zasadzie niewykonalne przy umowie na czas nieokreślony (nie wiemy, ile potrwa), to zaś wydaje się przemawiać za pierwszym stanowiskiem o uznaniu, że mamy do czynienia z koniecznością poboru podatku zryczałtowanego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wprowadzenie lub użyczenie prywatnych składników majątku spółce z o.o.

W jaki sposób osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej może wprowadzić/użyczyć prywatne składniki majątkowe (typu komputer, drukarka) do...

Sprzedaż mieszkania po podziale majątku a podatek

W 2003 otrzymałam od rodziców wraz z ówczesnym mężem mieszkanie po babci w postaci darowizny. Nasz rozwód nastąpił w 2015. Mieszkanie...

Przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży odziedziczonego domu na remont

Sześć lat temu odziedziczyłam połowę domu, rok później został sprzedany. Uzyskałam w ten sposób 100 tys. zł. Kupiłam za tę kwotę mieszkanie....

Odszkodowanie dodane do dochodu

W zeszłym roku zostałem zwolniony za porozumieniem stron. Z tego tytułu wypłacono mi odprawę oraz odszkodowanie. Otrzymałem PIT do rozliczenia...

Czy firma będąca na ryczałcie może być podwykonawcą w drugiej firmie?

Dwie firmy prowadzą usługi budowlane. Jedna należy do ojca, druga do syna. Jedna jest na podatkowej księdze przychodów i rozchodów, druga na ryczałcie....

Nierezydent a podatek od sprzedaży mieszkania

Mieszkam za granicą od 10 lat, zakupiłam mieszkanie w Polsce 2 lata temu. Jest przeznaczone na wynajem. Niestety muszę je teraz sprzedać. Czy jako...

Podatek za czas zasiłku postojowego w Norwegii

W latach 2008–2015 pracowałem w Norwegi, od dwóch lat pracuję w Polsce. W roku 2010 byłem na zasiłku postojowym w Norwegi...

19% podatek od sprzedaży mieszkania

Przeczytałem wyjaśnienie o płaceniu podatku w wysokości 19%, gdy otrzymane w spadku mieszkanie sprzedam w okresie krótszym niż 5 lat. Czy...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »