Kategoria: Podatek dochodowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa-zlecenie ze stałą stawką wynagrodzenia a podatek

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2019-06-19

Czy umowa-zlecenie na sprzątanie zawarta na czas nieokreślony ze stałą stawką wynagrodzenia (150 zł miesięcznie) powinna być opodatkowana podatkiem dochodowym czy zryczałtowanym bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodu? Nadmieniam, że nie jest to umowa z własnym pracownikiem, jest określona w umowie stawka wynagrodzenia, która nie przekracza 200 zł.

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub
Szybka odpowiedź :)
Magdalena
Opinia kompetentna. W ciągu 24 godzin miałem pełną informację co należy mi się od zakładu pracy i jak mogę to uzyskać. Polecam.
Piotr

Zdania w tym zakresie są podzielone. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5–9 (tj. z działalności wykonywanej osobiście) pobiera się podatek zryczałtowany, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł, w takiej sytuacji pobiera się podatek w wysokości 18% przychodu. Podatek ten pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Przepis powyżej wskazany jest wielce nieprecyzyjny, szczególnie gdy pojawia się wynagrodzenie miesięczne, a umowa jest wykonywana wiele miesięcy. Warstwa językowa wskazywałaby, że należy miesięczne wynagrodzenia zsumować (za okres obowiązywania umowy), jednak cel regulacji jak się wydaje był nieco inny.

W doktrynie wskazuje się, że „jeśli zatem dana osoba pobiera od płatnika w jednym miesiącu kwoty, gdzie przychód nie przekracza 200 zł, to w tym przypadku zastosowanie ma opodatkowanie zryczałtowane” (M. Jurek, QA 811736, Lex/el). Podobnie czytamy np. w interpretacji indywidualnej z dnia 3 czerwca 2014 r. autorstwa Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, znak ITPB2/415-244/14/MU.

Nie wszyscy jednak podzielają ten pogląd, np. M. Skalska uważa, że art. 30 ust. 1 pkt 5a nie ma zastosowania w przypadku, gdy wynagrodzenie dla wykonawcy jest określone w umowie według stawki miesięcznej, a nie jako należność jednorazowa, nawet gdy miesięczna stawka nie przekracza 200 zł (M. Skalska, QA 1013336, Lex/el).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Niektórzy autorzy wskazują: „wydaje się, że należy uznać, iż regulację powyższą należy rozumieć w ten sposób, że istotne jest, czy kwota należności wynikająca z danego tytułu prawnego przekracza 200 zł, czy też nie. Problemem jest jednak określenie, co należy uznać za jeden tytuł prawny do otrzymania należności. Przykładowo - czy w przypadku uczestnictwa w jakimś organie kolegialnym (wykonywanie obowiązków obywatelskich) tytułem prawnym jest uczestnictwo w jednym posiedzeniu, czy też w posiedzeniach w danym miesiącu, czy też może w ogóle fakt powołania do komisji (sumujemy wszystkie przychody w danym roku). Obowiązujące przepisy tego nie wyjaśniają” [A. Bartosiewicz, R. Kubacki, art. 30, w: PIT. Komentarz, 2015.]

Reasumując, w braku szczegółowych regulacji musi się Pani opowiedzieć po jednej z ww. stron (organy podatkowe nie prezentują tu również spójnego stanowiska), co opiera się na uznaniu, czy za decydujące w świetle przepisu uznamy wysokości świadczenia miesięcznego, czy też pomnożymy ilość miesięcy razy miesięczną kwotę, co jest w zasadzie niewykonalne przy umowie na czas nieokreślony (nie wiemy, ile potrwa), to zaś wydaje się przemawiać za pierwszym stanowiskiem o uznaniu, że mamy do czynienia z koniecznością poboru podatku zryczałtowanego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »