Umowa o dzieło a podatek VAT

Autor: Aleksander Słysz

Mąż jest na rencie wojskowej. Pracuje dla konkretnej firmy na podstawie umowy o dzieło (jest programistą). Czy musi płacić podatek VAT, mimo że nie ma działalności gospodarczej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowa o dzieło a podatek VAT

Kiedy VAT w umowie o dzieło?

Aby podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z tytułu wykonania usługi, bez względu na podstawie jakiej umowy ma to miejsce, konieczne jest działanie w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami są m.in. osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą (wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy, działalność gospodarcza obejmuje też czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych) bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
Za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, zgodnie z ust. 3 pkt 3 art. 15 ww. ustawy, nie uznaje się czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 13 pkt 8 lit. a to właśnie przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej), jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do:

  1. warunków wykonywania tych czynności,
  2. wynagrodzenia i
  3. odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Zatem jeśli umowa zawarta przez męża wypełnia ww. warunki, bez względu na to, jak umowę nazwały strony, czyli umowa (zlecenie/ o dzieło) określa warunki jej wykonania, wynagrodzenie i określa, że zlecający wykonanie tych czynności odpowiada wobec osób trzecich, Pani mąż nie działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.
W przeciwnym wypadku, tj. jeśli ww. warunki wykluczające nie są spełnione, Pani mąż działa w charakterze podatnika i wynagrodzenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Jednakże nie powoduje to automatycznie powstania obowiązku podatkowego, bowiem ustawodawca stanowi w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku VAT, iż zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł.

*Stan prawny z dnia 24.01.2012 r.

Zobacz też: Coaching VAT

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »