Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem podatkowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa sponsorska a podatek

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-06-13

Prowadzę firmę handlującą odzieżą sportową. W ramach działalności marketingowej chciałbym przekazywać nieodpłatnie sprzęt sportowy zawodnikom. W zamian za to, zawodnicy zobowiązują się do reklamowanie mojej firmy. Jaki rodzaj umowy (sponsoringowa, barterowa, darowizny, inna) najkorzystniej jest z takim zawodnikiem podpisać ze względu na rozliczenia podatkowe? Dodam, że jestem podatnikiem VAT, z dochodu rozliczam się na zasadzie zryczałtowanej stawki.

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję bardzo za udzieloną informacja na moje pytanie. Jestem zadowolony z współpracy i polecam skorzystać. 
Lubomir, emeryt
Trochę sceptycznie podchodziłam do porad on-line, niemniej z czystym sumieniem bardzo polecam portal. Jestem w pełni usatysfakcjonowana przesłana poradą.
Ewa
Dziękuję Pani Marcie Handzlik za fachową poradę prawną.
AB
Dziękuję za pomoc prawną, porada jest wyczerpująca i konstruktywna.
Jarosław, dekorator wnętrz, 43 lata
Radca prawny p.Marek Gola,dziękuję bardzo za pomoc w spojrzeniu na moją sytuację rodzinną i ujęcie problemów w aktualnie istniejące normy prawne.Magdalena
Magda
Dziękuję. Odpowiedź była szybka i udzielona zrozumiałym językiem.
Czesław
Wyjaśnienia bardzo wyczerpujące i pomocne. Bardzo polecam
Aleksandra
Za pierwszym razem nie uzyskałem odpowiedzi na wszystkie zadane pytania. Zadając je ponownie jako dodatkowe, odpowiedź była wyczerpująca i dla mnie wystarczająca.
Janusz
Zadowoliła mnie wyczerpująca odpowiedź.

Wojciech
Konkretna i szybka odpowiedź
Michał
Dziękuję Pani za kompetentne porady i uwagi, również i za to, że odpowiedzi napływały niezwłocznie. Była to pomoc profesjonalna i suwerenna. Spotkałam się z życzliwością i dobrą atmosferą, które tak dodatnie wpływają na relacje międzyludzkie.
Bożena
wieloletnia współpraca, zawsze owocna.
Roman, 45 lat, pole nieobowiązkowe
Odpowiedź z formułowana zrozumiale. Bardzo dobrze, że odpowiedź nie jest anonimowa i oczywiście poparta artykułem z K.C. 
Piotr, przedsiębiorca, 47 lat
Wyjaśnienia i porada udzielona przez Pana Marka Golę, radcę prawnego z Waszego portalu doprowadziła do pozytywnego dla mnie wyroku, tzn. odstąpienia przez Sąd od wymierzenia kary zakazu prowadzenia pojazdów a jedynie ukarania mnie karą grzywny. 
Adam
Dziękuję za owocną współpracę, jestem zadowolona z państwa usług i porad. Wasza wiedza bardzo pomogła mi dojść do wspólnych ustaleń i ominąć nieciekawe konsekwencje niedoszłego konfliktu.
Dorota, księgowa, 38 lat
Kolejny raz korzystam z usług serwisu i kolejny raz jestem bardzo zadowolony. Jak zwykle - szybkie i wyczerpujące odpowiedzi w przystępnej cenie. 
Adrian
Odpowiedź bardzo pomocna dziękuję.
Irena, pielęgniarka

paula
Dziękuję za szybką i rzeczową odpowiedź.
Jerzy
Składam serdeczne podziękowanie Pani Wiolecie Biel za szybkie i profesjonalne zredagowanie pisma. Podziwiam wiedzę i fachowość prawnika. Maria
Maria
Dzień dobry z udzielonej informacji jestem zadowolony, wyjaśnia moje pytania. 
Janusz, emeryt, 68 lat
Szybkie , wyczerpujące i w pełni zrozumiałe odpowiedzi na moje pytania.
Grażyna
Dziękuję za obszerną, precyzyjną odpowiedź na moje pytanie. Warto było skorzystać. 
Bożena
Zdecydowanie polecam.
Teresa
Uzyskałem fachową, solidną poradę prawną. Jestem z niej zadowolony. Serwis eporady24.pl mogę polecić jako rzetelny.
Józef, inż. mechanik. 64 lata
Serdecznie dziękuję za szybkie przeslanie mi skanow pism od Komornika. Jestem bardzo zadowolona z usługi korespondencja . 
Ewa, emerytka, 63 lata
Fachowa porada, widać, że prawnik przeczytał uważnie opis problemu i ma strategię próby jego rozwiązania.
Dominik, naukowiec, 45 lat
Profesjonalna, rzetelna i wyczerpująca odpowiedź. 
Wojciech, żołnierz, 36 lat
Przyznaję ocenę najwyższą. Jasne, czytelne, zrozumiałe i cierpliwe tłumaczenie spowodowało, że coś mi się rozjaśniło. Dzięki temu zrozumiałam coś czego nie mogłam wcześniej pojąć. A kwestia dotyczyła wkładu mieszkaniowego, który był i jest (mimo śmierci współmałżonka) wspólnotą małżeńską i majątkową.
Halina, emerytka, 70 lat
Szybka i rzetelna odpowiedz .Polecam panel ePorady24. Bez wychodzenia z domu można uzyskać fachową pomoc w sprawach ważnych dla nas pytających.
Ewa

Sponsoring to właśnie barter (gdy sponsor nie przekazuje jedynie środków pieniężnych), sponsor w zamian za swe świadczenia otrzymuje w zamian świadczenie reklamowe. W zasadzie tylko umowa sponsorska pozwala na dokładne uregulowanie świadczenia jakie otrzymuje sponsor od sponsorowanego. Stosowane w praktyce darowizny to w pewnym sensie fikcja, bowiem obdarowany (sponsorowany) umawia się jakie świadczenia, np. reklamowe ma dla darczyńcy (sponsora) wykonać, a to wyklucza darowiznę, bowiem istotą darowizny jest, że darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Gdy pojawia się świadczenie „zwrotne” to nie mamy do czynienia z bezpłatnym świadczeniem. Sponsoring o jakim mowa to więc tak naprawdę wymiana towaru na usługę reklamową. Niektórzy przedsiębiorcy stosują jako formę sponsoringu zwykłą sprzedaż z dużym rabatem (np. 90%) to jednak ma podobną wadę, brak regulacji i jednocześnie podstawy dla świadczenia od nabywcy (sponsorowanego) dla sprzedawcy (sponsora). Problemy te z pozoru nieważne stają się kluczowe, gdy organ np. dokonując kontroli zapyta w związku z jakim zdarzeniem na stadionie wiszą banery firmy X, jaka jest podstawa dla logo Y na koszulkach, itd.

Mimo więc wad umowy sponsorskiej nie wydaje mi się ona złym rozwiązaniem, a z pewnością jest rozwiązaniem legalnym i o najwyższym stopniu zabezpieczenia obu stron umowy. Sponsoring jest umową nienazwaną, tj. brak jej regulacji ustawowej obejmującej wprost to zagadnienie; dla tego tupu umowy podstawą więc jest tzw. swoboda kontraktowa (swoboda umów) wypływająca z art. 3531 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jak słusznie zauważa R. Kowalski „Jeżeli sponsor przekazuje sponsorowanemu towary lub świadczy usługi (również przekazuje wartości niematerialne i prawne), wówczas powinien opodatkować wykonywaną przez siebie czynność. Co istotne, świadczenie sponsora ma charakter odpłatny – jest to odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług. Musi ono być traktowane w dokładnie taki sam sposób jak każda inna »zwykła« sprzedaż podatnika. Dzięki temu sponsor ma możliwość zdefiniowania wartości swojego świadczenia, co w przypadku towarów jest o tyle istotne, że przy nieodpłatnej dostawie musiałby opodatkować darowane towary według ceny kosztu ich wytworzenia lub ceny nabycia (w praktyce może ona być znacznie wyższa niż wartość rynkowa towarów).Tym samym, zawierając umowę sponsoringu strony mogą »omijać« problem podstawy opodatkowania przy czynnościach, które równie dobrze mogłyby być nieodpłatne” (Sponsoring a podatki – optymalizacja podatkowa, ABC nr 71667). W tym ujęciu sponsor utrzymuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionych towarów, które następnie przekazał w ramach umowy sponsoringu. Wypełniona tu bowiem jest ogólna zasada, iż w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Pewną komplikacją jest tu rozliczenie sponsorowanego, który świadczy usługę reklamową. Gdy prowadzi działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem VAT rozlicza tu przychód z działalności i wykazuje podatek należny (jednocześnie odliczając naliczony) od wyświadczonej usługi reklamowej. Inaczej jest, gdy sponsorowany nie prowadzi działalności gospodarczej i jest osobą fizyczną, zakładając, że nie bezie rozliczał VAT (tu można uznać, że nie działa w charakterze podatnika, bądź, że do limitu 150 000 zł mieści się w zwolnieniu podmiotowym) to i tak do rozliczenia pozostaje podatek dochodowy. Tu kwalifikacje przychodu bywają różne i nie ma zgody co do tego, jak taki przychód traktować, moim zdaniem jest to dla sponsorowanego zawodnika przychód z działalności wykonywanej osobiście z art. 13 pkt 2, tj. przychód z uprawiania sportu. W takiej sytuacji Pan stałby się płatnikiem podatku zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i następnymi. Zgodnie z przywołanym przepisem osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa m.in. w art. 13 pkt 2 mającym nieograniczony obowiązek podatkowy podatnikom, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 4 ww. ustawy, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 (konieczne jest również wystawienie stosownego PIT). Tu pojawia się kolejny problem, przy świadczeniu towarowym nie ma od czego „odbić” zaliczki. Zgodnie zatem z art. 4a ust. 7 pkt 3, gdy przedmiotem świadczeń, o których mowa w art. 13 pkt 2 (przychód z uprawiania sportu) nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia. Zastrzec należy, że istnieją i inne poglądy na ww. sytuację, np. opierające się o uznanie, że nie jest to przychód z uprawiania sporu a ze świadczenia usługi reklamowej. Wtedy (ponownie) pojawia się problem subsumpcji, bowiem normalnie, gdyby ta usługa reklamowa była świadczona w oparciu o umowę o dzieło lub zlecenie to także mielibyśmy do czynienia z działalnością wykonywaną osobiście (art. 13 pkt 8 lit. 1), gdy jest to jednak umowa sponsorska można argumentować, że zasada ta ma zastosowanie przez analogię (co w prawie podatkowym jest raczej argumentacją wątpliwą) lub uznawać, że w takiej sytuacji nie mamy do czynienia z przychodem z działalności wykonywanej osobiście, a z przychodem z tzw. innych źródeł.

Reasumując, prosta i jednoznaczna odpowiedź nie istnieje w obowiązującym stanie prawnym, moją rekomendacją byłaby umowa sponsorska (wystawienie faktury VAT, zatem i opodatkowanie dostawy towarów VAT i uznanie jej za rodzącą przychód w podatku zryczałtowanym) i uznanie jednocześnie, że po stronie zawodnika powstaje przychód z działalności wykonywanej osobiście (co powoduje konieczność obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki oraz rozliczenia w tym zakresie PIT).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem podatkowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Najem jako działalność gospodarcza a podatki

Kupiłam dom nad morzem i chciałabym wynajmować go na lato. Czy jest możliwość zarejestrowania tego najmu jako działalność gospodarcza? Jaki podatek mam płacić? Na chwilę obecną nie wiem jaki będzie przychód.

Jak przekazać prawa własności do części nieruchomości w inny sposób niż poprzez darowiznę?

Jestem właścicielem 3/4 zabudowanej nieruchomości. 1/4 tej działki posiada moja bratowa, która odziedziczyła tę część po moim zmarłym 3 lata temu bracie. Bratowa chce przekazać mi swoją część. Czy możliwe jest przekazanie mi prawa własności do tej 1/4 części w inny sposób niż poprzez darowiznę, przy której podatek byłby dość wysoki, a przy sprzedaży bratowa musiałaby zapłacić podatek dochodowy? Czy jest na przykład możliwe ustanowienie służebności osobistej (prawo do zamieszkania) na innej mojej nieruchomości w zamian za przeniesienie prawa własności tej 1/4 części?

Niezłożenie PIT-39 w terminie

W 2014 r. sprzedałam nieruchomość (przed upływem 5 lat od nabycia). Kwotę uzyskaną z transakcji zamierzam przeznaczyć na zakup innego mieszkania do końca 2016 r. Zapomniałam złożyć PIT-39, a powinnam to zrobić do 30 kwietnia 2015 r. Co zrobić? Czy złożyć „czynny żal” w formie pisemnej teraz?

Umowa o dzieło poza zakresem prowadzonej działalności

Proszę o podanie podstawy prawnej do sytuacji, w której osoba prowadząca działalność gospodarczą podpisała umowę o dzieło na wykonanie pracy, która nie mieści się w zakresie PKD prowadzonej działalności. Czy można zawierać takie umowy poza działalnością?

Dług w spadku w postaci niezapłaconego podatku

Trzy lata temu zmarł mój ojciec, który zostawił nam w spadku dług w postaci niezapłaconego podatku od sprzedanego przez niego mieszkania. Dowiedzieliśmy się o tym dopiero wczoraj. Spadku nie odrzuciliśmy, ponieważ nie wiedzieliśmy, że ojciec posiada jakieś zobowiązanie wobec skarbówki. Czy możemy to zobowiązanie uregulować bez oczekiwania na decyzję organu podatkowego, czy też czekać, aż urząd wyda decyzję i wtedy zapłacić? Chcielibyśmy uniknąć narastających odsetek.

Kwestionariusz dla nierezydenta z ZUS a stały pobyt w USA

Mam 76 lat, mieszkam od lat w Stanach Zjednoczonych, mam amerykańskie obywatelstwo. Otrzymałem z polskiego ZUS kwestionariusz dla nierezydenta dotyczący mojego numeru identyfikacji podatkowej w państwie zamieszkania. Kwestionariusz ten został wysłany w związku z nałożonym na ZUS obowiązkiem przekazania polskim organom podatkowym informacji o numerze służącym do identyfikacji dla celów podatkowych w państwie zamieszkania. Płacę tutaj podatki i nie jest możliwe podanie ani numeru social security, ani innych numerów identyfikacji podatkowej. Z niewielkiej renty, którą otrzymuję z polskiego ZUS, co miesiąc jest pobierany podatek. Pracowałem w Polsce około 19 lat, a potem wyjechałem wraz z rodziną i po raz pierwszy coś takiego otrzymałem od ZUS-u. Z tego co wyczytałem, rozporządzenie MF z dnia 23 stycznia 2015 r. dotyczy tylko państw UE. ZUS ma przekazywać te informacje polskim organom podatkowym na formularzu PIT-40A (Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy). Czy w moim przypadku nie doszło do urzędniczego nieporozumienia?

Umowa zamiany a podatek

Mam udział w domu wynoszący 2/3, a mój syn 1/3. Chcemy zamienić dom na mieszkanie o tej samej wartości w formie umowy zamiany. Mieszkanie jest własnością mojego brata. Czy mój syn będzie musiał zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych za swoją część, jeżeli w umowie zamiany też będzie miał udział 1/3?

Konsekwencje wprowadzenie kasy fiskalnej z opóźnieniem

Prowadzę firmą oferującą usługi. Wystawiam faktury VAT. Większość moich klientów to firmy. Gdy wykonuję usługi dla osób fizycznych nieprowadzących działalności, to zawsze wystawiam fakturę VAT – za usługę wraz z materiałem. Do tej pory nie stosowałam kasy fiskalnej, gdyż korzystałam ze zwolnienia – można było wystawić maks. 50 faktur dla maks. 20 odbiorców prywatnych. Myślałam, że to zwolnienie nadal obowiązuje. Dzisiaj dowiedziałam się, że już nie. Muszę mieć kasę fiskalną – więc dobrze, zainstaluję. Ale co w przypadku, gdy nie zrobiłam tego terminowo? Termin, jak się okazało, upłynął ponad rok temu. Nie chciałabym mieć problemów w urzędzie skarbowym. Jak wyprostować to opóźnienie?

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »
0.074307918548584 sek.