Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego po upadłości spółki z o.o.

Autor: Katarzyna Siwiec

Na jaki dzień należy sporządzić sprawozdanie finansowe w spółce z o.o. w następujących okolicznościach: postanowienie sądu o zakończeniu postępowania upadłościowego jest wydane 30 maja 2020 r. W dniu 31 lipca 2020 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazała się o tym informacja, natomiast postanowienie uprawomocniło się 8 sierpnia 2020. Czy sprawozdanie finansowe powinno być zrobione za okres od 01.01.2020-08.08.2020? Jeśli tak, to jak wykazać operacje gospodarcze po tej dacie? Księgi rachunkowe winny być zamknięte w ciągu 3 miesięcy. W trakcie tego okresu były świadczone usługi stałe, np. usługi księgowe, najem lokalu, opłaty bankowe, zwrot VAT wynikający z deklaracji VAT-7 itp.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego po upadłości spółki z o.o.

Dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych

Zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości – sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (art. 45 ust. 1 mówi dokładnie, że sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 12 ust. 2, oraz na inny dzień bilansowy, stosując odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b, zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego określone w rozdziale 4, których dniem zamknięcia w takim przypadku jest dzień zakończenie likwidacji art. 12 ust 2 pkt 2 ustawy).

Dniem zamknięcia ksiąg rachunkowych jest dzień uprawomocnienia się postanowienia sądu, a nie dzień jego wydania, z tego względu, że nieprawomocne postanowienie czy wyrok sądu nie rodzi jeszcze skutków prawnych. Odpowiadając zatem na Pani pytanie, uważam, że powinna Pani sporządzić sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2020 – 08.08.2020 r.

Jak wyjaśniono w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 27 kwietnia 2010 r. , sygn. akt I SA/Łd 153/10: w odniesieniu do roku podatkowego z kolei – jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Sprawozdanie finansowe spółki w upadłości

Odpowiadając na drugie pytanie, odwołamy się do art. 12 ust. 4 ustawy o rachunkowości, który mówi, że ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych jednostki kontynuującej działalność powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy, ale sprawozdania finansowego spółki w upadłości się nie zatwierdza, a ponadto firma nie kontynuuje działalności, więc zostaje tylko wspomniany przez Panią termin 3-miesięczny od daty uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego.

Z kolei ust. 5 mówi o tym, że zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe. Dlatego też nie można już nic zaksięgować, co ma miejsce po 3 miesiącach od dnia zamknięcia ksiąg.

Oczywiście po dacie zamknięcia ksiąg spółka, co do zasady, nie powinna działać w świetle prawa upadłościowego. Rozumiem jednak, że zanim został złożony przez syndyka wniosek o wykreślenie spółki, to de facto mamy jeszcze ją w obrocie.

Mimo pewnych wątpliwości sugerowałabym, aby w tej sytuacji spróbować zastosować art. 54 ustawy o rachunkowości i traktować te zdarzenia jako zdarzenia po dacie bilansu. Skutki powinny być przedmiotem zainteresowania z punktu widzenia sprawozdania finansowego, jeżeli się ujawniły po dniu bilansowym, ale przed sporządzeniem sprawozdania finansowego. Przepis ten nakazuje ująć je w sprawozdaniu finansowym. Innych możliwości rozwiązania tego problemu nie widzę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info