Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Urząd skarbowy nie chce uznać spłaty kredytu ze sprzedaży działki ze spadku i domaga się podatku

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2018-11-12

W styczniu 2012 sprzedałem działkę, której byłem współwłaścicielem. Działka była nabyta w formie spadku. Ponieważ od otrzymania tej działki do dnia sprzedaży nie minęło 5 lat, to musiałbym zapłacić podatek dochodowy 19%. Żeby nie płacić podatku, spłaciłem mój kredyt hipoteczny zaciągnięty wraz z żoną po ślubie (mamy wspólnotę majątkową). Ślub był w 2008 r., a kredyt zaciągnęliśmy w 2010. Spłaciłem ten kredyt, ale urząd skarbowy nie chce uznać spłaty, ponieważ działka i budynek należą tylko do żony (działka była przepisana po naszym ślubie, ale tylko na zonę). Kredyt wziąłem wraz z żoną i ja jestem głównym kredytobiorcą. Czy urząd skarbowy ma rację? Czy mogę coś w tej sprawie zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Jak rozumiem, kredyt został zaciągnięty na wzniesienie budynku na działce małżonki. Za wydatki na własne cele mieszkaniowe uznaje się m.in. wydatki poniesione na cele wymienione w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d), tj. na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego oraz wydatki poniesione na (art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c, na budowę własnego budynku mieszkalnego.

 

Przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d i e, zgodnie z art. 21 ust. 26 rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

 

Kredyt zatem nie został przez Pana zaciągnięty na budowę własnego budynku mieszkalnego, gdyż nie jest Pan jego właścicielem ani współwłaścicielem. Tym samym, w mojej ocenie, nie może Pan skutecznie skorzystać ze zwolnienia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »